Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ENTERSOFT: Μετοχική μεταβολή

Η Entersoft ανακοίνωσε, κατόπιν της από 08.09.2020 ληφθείσας σχετικής γνωστοποίησης από την εταιρεία Axxion S.A. (ως εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων και για λογαριασμό του fund SQUAD - GROWTH), ότι το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει άμεσα η SQUAD - GROWTH και ενσωματώνονται σε μετοχές ανήλθε στις 04.09.2020 του ορίου του 5% και κατέχει άμεσα 1.500.000 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές (ήτοι ποσοστό 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v