ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3556/2007, Ν.3340/2005, την απόφαση 1/434/03.07.2007, την εγκύκλιο 33 και την απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κύριος Διαμαντόπουλος Γεώργιος, Ανεξάρτητο - μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., της εταιρίας Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α., προέβη την Τρίτη 19/01/2021, σε πώληση τεσσάρων χιλιάδων, διακοσίων δέκα εννέα (4.219) μετοχών της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη, με τιμή μετοχής 5,0000 ευρώ.

Με την ως άνω αγορά, το σύνολο των μετοχών της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη που o κύριος Διαμαντόπουλος κατέχει, ανέρχεται σε 100.000 μετοχές και το ποσοστό, σε 0,3636 %.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v