Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ: Πώληση 871.000 μετοχών από Κεπενό Θεόφιλο

Η εταιρεία «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής: η «Εταιρεία»), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/2007,
ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 7.6.2021 γνωστοποίηση που έλαβε από τον Κεπενό
Θεόφιλο του Δημητρίου, την 2.6.2021 ο Κεπενός Θεόφιλος του Δημητρίου διέθεσε 871.000
κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας (με κωδικό ISIN: GRS438003006) και,
έτσι, κατήλθε των ρυθμιζόμενων από τον ως άνω Νόμο ορίων 10% και 5% των δικαιωμάτων
ψήφου της Εταιρείας, ώστε σήμερα να μην κατέχει μετοχές της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v