LAMDA DEVELOPMENT: Αγορά 400.000 μετοχών από Consolidated Lamda Holdings

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική
γνωστοποίηση που έλαβε, ότι η εταιρεία με την επωνυμία «Consolidated Lamda Holdings S.A.» (CLH),
προέβη στις 9 Αυγούστου 2021 σε αγορά 400.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση
τιμή 8,00 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 3.200.000,00 ευρώ.
Η CLH είναι κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (26) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, νομικό πρόσωπο
που έχει στενό δεσμό με τον κ. Φώτιο Αντωνάτο, μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v