Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

VIOHALCO: Μετοχικές μεταβολές

Η Viohalcο έλαβε τρεις γνωστοποιήσεις σημαντικών συμμετοχών που αναφέρουν ότι:

(α) o κ. Νικόλαος Στασινόπουλος μεταβίβασε αιτία δωρεάς 6.192.663 μετοχές της Viohalco (2,39% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Viohalcο) προς τον κ. Μιχαήλ Στασινόπουλο, και 6.192.663 μετοχές της Viohalcο (2,39% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Viohalcο) προς τον κ. Ιπποκράτη-Ιωάννη Στασινόπουλο, συνολικά 12.385.326 μετοχές της Viohalcο, ήτοι 4,78% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Viohalcο. Κατά συνέπεια, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του κ. Νικόλαου Στασινόπουλου στη Viohalcο κατήλθε του ορίου 30%, και είναι πλέον 27,43% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Viohalcο.

(β) ο κ. Ιπποκράτης-Ιωάννης Στασινόπουλος απέκτησε αιτία δωρεάς 6.192.663 μετοχές της Viohalco, ήτοι 2,39% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Viohalcο. Αυτά τα δικαιώματα ψήφου προστίθενται στα δικαιώματα ψήφου που κατέχει ήδη στο όνομα του (12.091.105 δικαιώματα ψήφου, ήτοι 4,66% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Viohalcο) και στα δικαιώματα ψήφου για τα οποία, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ΚΙΚΠΕ, τού έχει χορηγήσει, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, την αποκλειστική εξουσία άσκησης κατά την κρίση του, ενεργώντας εξ ονόματος και για λογαριασμό του Ιδρύματος KIKΠE (60.264.128 μετοχές, ήτοι 23,25% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Viohalcο). Κατά συνέπεια, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του κ. Ιπποκράτη-Ιωάννη Στασινόπουλου στη Viohalcο υπερέβη το όριο του 30% και ανέρχεται σε 30,31% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Viohalcο, και

(γ) ο κ. Μιχαήλ Στασινόπουλος απέκτησε αιτία δωρεάς 6.192.663 μετοχές της Viohalco, ήτοι 2,39% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Viohalcο. Αυτά τα δικαιώματα ψήφου προστίθενται στα δικαιώματα ψήφου που κατέχει ήδη στο όνομα του ο κ. Μιχαήλ Στασινόπουλος (11.988.733 δικαιώματα ψήφου, ήτοι 4,63% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Viohalcο).

Κατά συνέπεια, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του κ. Μιχαήλ Στασινόπουλου στη Viohalcο υπερέβη το όριο του 5% και ανέρχεται σε 7,01% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Viohalcο.

2 Σύμφωνα με την υποχρέωσή της σύμφωνα με το άρθρο 14 του Βελγικού Νόμου της 2 ας Μαΐου 2007 σχετικά με τη γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου σε εισηγμένες εταιρείες, η Viohalcο δημοσιεύει το περιεχόμενο των γνωστοποιήσεων που έλαβε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v