Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν. 3556/2007

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 και των κατ εφαρμογή αυτού Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της εν γένει κείμενης νομοθεσίας και  κατόπιν της από 05/05/2022 γνωστοποίησης συναλλαγών που υπέβαλε στην Εταιρεία, ο κος Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Αρι, με την ιδιότητά του ως υπόχρεο πρόσωπο (Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), απέκτησε 10.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας μέσω της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έναντι συνολικού ποσού 28.124 ευρώ. Από τις 29/04/2022 ο κ. Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Aρι κατέχει συνολικά 460.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 15,09% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Πριν την ανωτέρω μεταβολή, κατείχε το 14,76% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και επομένως η μεταβολή ανήλθε του ορίου 15% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

20220505 Τζιρακιάν Λυμπαρέτ (29-04-2022 - 10.000ΜΤΧ)

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v