Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Frigoglass: Αγορά μετοχών από στέλεχος

Η Frigoglass A.B.E.E. (εφεξής η “Εταιρεία”) ανακοινώνει σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι ο κος Νικόλαος Ευαγγέλου, ICM Division Director (και, επομένως, υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014), γνωστοποίησε στην Εταιρεία ότι την 6η Σεπτεμβρίου 2019 προέβη σε αγορά 155.152 κοινών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας €31.030,40.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v