ΟΤΕ: Αγορές ιδίων μετοχών

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 17/09/2019, αγόρασε 6.200 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €12,5660 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €77.909,50, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 7.020.300 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,463% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v