Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΤΕ: Στο 1,46% οι ίδιες μετοχές

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 18/09/2019, αγόρασε 3.800 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €12,6613 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €48.113,00, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 7.024.100 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,464% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v