Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΤΕ: Αγορά ιδίων μετοχών

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, την περίοδο από 07/09/2020-11/09/2020, αγόρασε συνολικά 248.860 ίδιες μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.

Μετά και τις προαναφερόμενες αγορές, η Εταιρεία κατέχει 6.710.081 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,427% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v