Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Revoil: Αγορές μετοχών από τον CEO

Η Εταιρία με την επωνυμία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ότι οκ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της, πραγματοποίησε τη Δευτέρα 23/11/2020 αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ΡΕΒΟΙΛ. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε 693 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v