Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Paperpack: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού 596/2014, ότι o κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης, Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας «ΠΕΙΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» (η «Εταιρία»), προέβη την 31.12.2020 σε εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση 709.253 κοινών, ονομαστικών, μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, συνολικής αξίας 4.723.624,98 ευρώ ή αξία 6,66 ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v