Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΕΙΡΑΩΣ FINANCIAL HOLDINGS: Εκποίηση κλασματικών υπολοίπων

Εκποίηση κλασματικών υπολοίπων Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (στο εξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, έπειτα από την έγκριση από το Χρηματιστήριο Αθηνών της αίτησης προς εκποίηση κινητών αξιών σε περίπτωση κλασματικών υπολοίπων του άρθρου 7 του ν. 4569/2018 σύμφωνα με την § 2.3.13.2.2.1 του Κανονισμού του Χ.Α., θα προχωρήσει στην εκποίηση των 9.893 κοινών μετοχών που βρίσκονται στον μεταβατικό λογαριασμό της Εταιρείας.

Οι εν λόγω κοινές μετοχές (κλασματικά υπόλοιπα) θα εκποιηθούν κατά την περίοδο 26/07/2021- 06/08/2021. Το Mέλος που θα προβεί στην εκποίηση είναι η ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Με την ολοκλήρωση της εκποίησης η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό σχετικά με τα αποτελέσματα, καθώς και για την χρηματική καταβολή στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης.

Για κάθε πληροφορία οι κ.κ. Mέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 373 93 01, 210 328 87 37 και 210 333 50 39).

Αθήνα 16 Ιουλίου 2021

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v