Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα...

Αθήνα, Ελλάδα, 17 Νοεμβρίου 2022 – Η Frigoglass A.B.E.E. (εφεξής η “Εταιρεία”) ανακοινώνει σύμφωνα με το  Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι ο κος Κώστας Δίντσιος, Frigoserve Director (και, επομένως, υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014), γνωστοποίησε στην Εταιρεία ότι την 14η Νοεμβρίου 2022 προέβη σε πώληση 11.720 κοινών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας €978,62.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v