Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Χρυσή» μετοχή αποκτά το ΤΧΣ στις τράπεζες

Διατηρεί το δικαίωμα veto το Ταμείο ακόμη και αν το ποσοστό του υποχωρήσει κάτω του 33,4%. Το θέμα της καταστατικής μειοψηφίας και η στάση της τρόικας. Οι αλλαγές που επέρχονται στα Πλαίσια Συνεργασίας. Πότε ολοκληρώνεται η διαδικασία.

«Χρυσή» μετοχή αποκτά το ΤΧΣ στις τράπεζες

Υπό τη σκέπη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα παραμείνουν οι συστημικές τράπεζες μέχρι να αποπληρώσουν την κρατική βοήθεια καθώς, όπως όλα δείχνουν, το Ταμείο θα διατηρήσει το δικαίωμα «χρυσής» μετοχής, ακόμα και αν το ποσοστό του υποχωρήσει κάτω από τα επίπεδα της καταστατικής μειοψηφίας (33,4%).

Μετά την ολοκλήρωση των πρόσφατων αυξήσεων κεφαλαίου, μέσω των οποίων οι τέσσερις τράπεζες (Alpha, Πειραιώς, Εθνική και Eurobank) συγκέντρωσαν 8,3 δισ. ευρώ αποκλειστικά από ιδιώτες επενδυτές, το ποσοστό του Ταμείου υποχώρησε σημαντικά, φθάνοντας ως και το 35,4% (Eurobank).

Η υποχώρηση αυτή, σε συνδυασμό με την έναρξη της διαδικασίας αναθεώρησης των Πλαισίων Συνεργασίας (RFAs), άνοιξε τη συζήτηση για το αν θα πρέπει ή όχι το Ταμείο να διατηρεί τα ειδικά του δικαιώματα (άσκηση veto σε στρατηγικής σημασίας θέματα) ακόμη και αν το ποσοστό του πέσει κάτω από το 33,4%, που ορίζει ως καταστατική μειοψηφία ο νόμος περί ανωνύμων εταιρειών (Ν. 2190).

Παρότι οι τράπεζες πιέζουν, χλιαρά, προς αυτήν την κατεύθυνση, το προσχέδιο του νέου Πλαισίου Συνεργασίας, το οποίο επεξεργάσθηκε το ΤΧΣ, δεν αφήνει περιθώρια σχετικής αισιοδοξίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπει ότι το Ταμείο διατηρεί τα ειδικά του δικαιώματα ακόμη και αν το ποσοστό του σε κάθε μία από τις τέσσερις τράπεζες υποχωρήσει κάτω του 33,4%.

Δηλαδή το ΤΧΣ θα συνεχίσει να έχει δικαίωμα άσκησης veto σε στρατηγικής σημασίας θέματα όπως οι εξαγορές, οι συγχωνεύσεις κ.ά., ακόμη και αν μείνει με ποσοστό της τάξης του 1%, μέχρις ότου οι τράπεζες αποπληρώσουν την κρατική βοήθεια.

Πρόκειται για ρήτρα που διασφαλίζει, με βάση κύκλους του Ταμείου, τα δικαιώματα των φορολογουμένων και στηρίζεται στην πρόνοια του πρόσφατου νόμου για την ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank.

Με την κατάρτιση του προσχεδίου για τα νέα Πλαίσια Συνεργασίας (RFAs) η διαδικασία εισέρχεται στην τελική της ευθεία. Μέχρι το τέλος του μήνα το ΤΧΣ, οι τράπεζες και η τρόικα θα πρέπει να έχουν συμφωνήσει και να υπογράψουν τις νέες συμβάσεις που θα διέπουν τις σχέσεις του ταμείου και των τραπεζών.

Το θέμα των αλλαγών αναμένεται να συζητηθεί στη συνάντηση που θα έχει η διοίκηση του ΤΧΣ με τους επικεφαλής της τρόικας, χωρίς πάντως να αναμένονται ανατροπές καθώς η τριμερής τάσσεται υπέρ της διατήρησης του δικαιώματος veto του ΤΧΣ μέχρις ότου οι τράπεζες αποπληρώσουν την κρατική βοήθεια.

Κατά τα λοιπά, ως αποτέλεσμα της αναθεώρησης επέρχονται αρκετές αλλαγές στις σχέσεις ΤΧΣ - τραπεζών, που απλοποιούν τη διαδικασία εγκρίσεων για σειρά θεμάτων, με στόχο να ενισχυθεί η άσκηση αποτελεσματικού management. "Με βάση την εμπειρία ενός έτους προχωράμε σε αλλαγές που κάνουν πιο ευέλικτες τις διαδικασίες" σχολιάζουν στελέχη του ΤΧΣ.

Το Πλαίσιο Συνεργασίας ρυθμίζει τις σχέσεις κάθε τράπεζας με το Ταμείο για θέματα όπως η εταιρική διακυβέρνηση, η κατάρτιση, η έγκριση και η παρακολούθηση εφαρμογής του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, η μεταβολή των δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου καθώς και τα δικαιώματά του συναίνεσης.

Μετά την υποβολή και τη σταδιακή έγκριση των σχεδίων αναδιάρθρωσης από την DG Comp (έχει ήδη εγκριθεί της Eurobank), η σημαντική υποχρέωση του ΤΧΣ εστιάζει στην παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης τους σε συνάρτηση με τις μεταβολές στα δικαιώματα ψήφου του Ταμείου.

 

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v