Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πληροφορική: Πώς βλέπουν το β' εξάμηνο επτά εισηγμένες

H βελτίωση στα αποτελέσματα εξαμήνου για επτά εισηγμένες του κλάδου της πληροφορικής και τι περιμένουν οι διοικήσεις τους για το β΄ εξάμηνο. Οι μοχλοί ανάπτυξης και οι προκλήσεις.

Πληροφορική: Πώς βλέπουν το β' εξάμηνο επτά εισηγμένες

Βελτιωμένη εικόνα παρουσίασαν κατά μέσο όρο οι εισηγμένες εταιρείες πληροφορικής κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014, ενώ μάλλον θετικότερες είναι οι περαιτέρω προοπτικές του κλάδου παρά τις σημαντικές προκλήσεις που συνεχίζει να αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία και παρά το κλίμα πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας που εξακολουθεί να υπάρχει.

Στους δύο παρατιθέμενους πίνακες, εμφανίζονται οι εξαμηνιαίες επιδόσεις 13 εταιρειών πληροφορικής, οι οποίες αθροιστικά ανεβάζουν τον κύκλο εργασιών τους κατά 5,5%, τα λειτουργικά τους κέρδη κατά 44,3%, ενώ παράλληλα μετατρέπουν το αρνητικό προ φόρων περυσινό αποτέλεσμά τους σε θετικό (από -3,1 εκατ. σε +752 χιλ. ευρώ). Βέβαια, το νούμερο αυτό επηρεάζεται σημαντικά από τις επιδόσεις της Quest Holdings, η οποία δραστηριοποιείται και σε άλλους κλάδους, πέραν της πληροφορικής.

Η αλήθεια βέβαια είναι πως μεταξύ των εισηγμένων του κλάδου, υπάρχουν εταιρείες τουλάχιστον δύο ταχυτήτων ως προς τη ρευστότητά τους. Άλλες από αυτές έχουν αρνητικά ίδια κεφάλαια (ΜΑΡΑΚ, ALTEC, Compucon, PC Systems) και άλλες διαθέτουν μετρητά που υπερβαίνουν το σύνολο των τραπεζικών τους υποχρεώσεων (QuestHoldings, EpsilonNet, Entersoft, PROFILE, Q&R).

Εισηγμένες εταιρείες: Αποτελέσματα εξαμήνου 2014-2013

Εταιρεία

    Κύκλος εργασιών

           E B I T D A

Κέρδη προ φόρων

 

2014

2013

2014

2013

2014

2013

ALTEC

9.584

9.138

376

408

-3.221

-2.531

Byte

13.267

12.219

1.451

988

532

-90

Compucon

703

1.013

46

205

-394

-273

Entersoft

5.101

3.887

1.384

883

1.097

606

Epsilon Net

4.449

3.704

1.081

757

211

146

PC Systems

1.396

783

-1.264

-1.434

-2.556

-3.202

Performance

6.565

4.435

356

159

-118

-233

Profile

4.487

4.145

1.340

1.103

348

97

Quest Holdings

148.981

140.942

9.421

5.824

5.415

2.986

Space Hellas

18.869

21.299

1.920

1.952

203

236

Ίλυδα

1.456

2.053

614

348

-379

-744

Λογισμός

1.021

1.097

503

569

36

2

ΜΑΡΑΚ

313

203

-309

-36

-422

-103

ΣΥΝΟΛΟ

216.192

204.918

16.919

11.726

752

-3.103

Ποσοστό μεταβολής

5,50%

 

44,30%

  

Τα ποσά σε χιλιάδες ευρώ

To Euro2day.gr είχε δημοσιεύσει από τις 4/7/2014 άρθρο με τίτλο «πληροφορική: γιατί βλέπει τώρα καλύτερες μέρες» στο οποίο αναφέρονταν ως πιθανοί κινητήριοι μοχλοί ανάκαμψης του κλάδου:

α) τα δημόσια έργα πληροφορικής που αναμένεται να «τρέξουν»

β) η σταδιακή επέκταση πολλών εταιρειών στο εξωτερικό

γ) οι μεγάλες ανάγκες των επιχειρήσεων και του δημοσίου για εκσυγχρονισμό και

δ) το γεγονός ότι από το ξέσπασμα της κρίσης μέχρι σήμερα, οι πλείστες επιχειρήσεις περιόρισαν τις επενδύσεις τους στην πληροφορική στα «απολύτως απαραίτητα», με αποτέλεσμα να έχουν μείνει σε πολλά σημεία πίσω, σε σύγκριση με τις εταιρείες του εξωτερικού.

Πώς βλέπουν το β’ εξάμηνο

Αμέσως παρακάτω, παρουσιάζονται οι απόψεις των διοικήσεων επτά εισηγμένων εταιρειών για τους στόχους και τις προοπτικές των εταιρειών τους κατά το δεύτερο μισό του 2014.

Byte Computers: Σύμφωνα με τη διοίκηση της εισηγμένης, «επιδίωξη της ΒΥΤΕ κατά το δεύτερο ήμισυ του οικονομικού έτους 2014 είναι να διεκδικήσει την ανάθεση έργων, για τα οποία έχει ήδη καταθέσει προσφορές, τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα.

Στον ιδιωτικό τομέα η BYTE έχει δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις λύσεις Επιχειρησιακού Λογισμικού ERP & CRM στηριζόμενη στο SAP Business One, που αποτελεί την πλατφόρμα επιλογής με παγκόσμια απήχηση. Με γνώμονα την διευρυμένη χρήση mobile συσκευών και smartphones, η BYTE προσφέρει λύσεις που αξιοποιούν, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα χρήσης του SAP Business One και μέσω iPhone.

Στον δημόσιο τομέα η BYTE έχει καταθέσει πάνω από 25 προσφορές σε διαγωνισμούς με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 38 εκ. €, των οποίων η αξιολόγηση δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και συνεχίζει την προετοιμασία συμμετοχής της σε νέους διαγωνισμούς που έχουν προκηρυχθεί. Επιπλέον στην BYTE έχουν κατακυρωθεί έργα συνολικού ύψους άνω των 4,6 εκ. € για τα οποία πρόκειται να υπογραφεί σύμβαση. Η υλοποίηση, το προσεχές διάστημα, έργων που έχουν ήδη αναληφθεί, δημιουργεί τις προσδοκίες ότι συνολικά στη χρήση 2014 ο όμιλος θα καταγράψει θετικά αποτελέσματα.

Quest Holdings: Ειδικότερα για τη θυγατρική Unisystems, (το κομμάτι του Ομίλου που δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής λογισμικού), η διοίκηση της εισηγμένης υποστηρίζει πως «η Unisystems στο οικονομικό έτος 2013 διατήρησε ικανοποιητική ρευστότητα και παράλληλα βελτίωσε σημαντικά την κερδοφορία της σε σχέση με το 2012.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2014 η εταιρία συνεχίζει να εμφανίζει σταθερότητα στις πωλήσεις της, ενώ τα αποτελέσματα της τόσο σε κέρδη προ φόρων, όσο και σε παραγωγή θετικών χρηματοροών εμφανίζονται αυξημένα σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη του περυσινού εξαμήνου.

Το 2ο εξάμηνο του 2014, η διοίκηση της εταιρίας αναμένει να παρουσιάσει την ίδια καλή εικόνα με αυτή του πρώτου εξαμήνου. Συνολικά για το 2014, ο τζίρος της εταιρίας αναμένεται να κινηθεί στα ίδια με τα περσινά επίπεδα. Ωστόσο, ο τζίρος από πωλήσεις προς το εξωτερικό προβλέπεται να ανέλθει στο 21 % του συνολικού τζίρου της εταιρίας, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση. Όπως και στα προηγούμενα χρόνια, η διοίκηση της εταιρίας αναμένεται να δώσει έμφαση στη συγκράτηση των δαπανών, τη μικρή κατά το δυνατό χρήση δανειακών κεφαλαίων και την παραγωγή θετικών χρηματορροών».

Space Hellas: Ο Όμιλος υποστηρίζει πως «μέσα σε ένα περιβάλλον αναμενόμενης ανάκαμψης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό συνεχίζει την επιτυχημένη στρατηγική ανάληψης διαχειρίσιμου ρίσκου με ταυτόχρονη εκμετάλλευση στο μεγαλύτερο βαθμό των δεξιοτήτων και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Ομίλου.

Ο μειωμένος τζίρος του πρώτου εξαμήνου του 2014 συγκριτικά με το αντίστοιχο 2013 κρίνεται περιστασιακός, καθώς το δεύτερο εξάμηνο του 2014 θα πετύχουμε υψηλότερους βαθμούς ανάπτυξης εκμεταλλευόμενοι το ύψος των ανεκτέλεστων συμβάσεων οι οποίες άρχισαν να υλοποιούνται τους τελευταίους μήνες του πρώτου εξαμήνου.

Η πολύ προσεκτική στρατηγική εμπλοκής σε έργα προστιθέμενης αξίας για τον Όμιλο θα μας επιτρέψει να διατηρήσουμε το ίδιο ποσοστό λειτουργικών κερδών EBIDTA και ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη ρευστότητα χωρίς να αυξάνουμε τα τραπεζικά δάνεια και κατά συνέπεια το χρηματοοικονομικό κόστος.

Οι προοπτικές αυτές θεωρούμε ότι θα αποτελέσουν τη γέφυρα για την ομαλή μετάβαση στο επόμενο έτος καθώς οι συμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη έχουν ορίζοντα υλοποίησης μεγαλύτερο των έξι μηνών που απομένουν για να ολοκληρωθεί το τρέχον έτος».

ΙΛΥΔΑ: Με βάση τις μέχρι σήμερα εκτιμήσεις και λόγω της έντασης του φαινομένου και της διάρκειας της οικονομικής κρίσης που πλήττει την εγχώρια οικονομία και αγορά, η διανυόμενη χρήση 2014, σύμφωνα με τη διοίκηση της εισηγμένης, «αναμένεται και αυτή αρκετά δύσκολη, πλην όμως οι εκτιμήσεις της Διοίκησης της Εταιρείας παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξες σε σχέση με την πορεία των μεγεθών της. Μολονότι οι εξελίξεις δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν με ακρίβεια, δεδομένων των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών αλλά και της αστάθειας που επικρατεί στις παγκόσμιες αγορές, η Διοίκηση της Εταιρείας επικεντρώνει τις προσπάθειές της αφενός μεν στην διατήρηση της θέσης της στην αγορά εντός της οποίας δραστηριοποιείται, αφετέρου δε στην περαιτέρω διείσδυσή της σε νέες αγορές, προκειμένου να ανταπεξέλθει με τις λιγότερες δυνατές απώλειες στην κρίση που πλήττει σοβαρά την εγχώρια οικονομία.

Από τα οικονομικά στοιχεία της περιόδου 01.07.2014 -25.08.2014, προκύπτει περαιτέρω μείωση του κύκλου εργασιών, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα της χρήσης 2013, γεγονός που σηματοδοτεί περαιτέρω μείωση και συρρίκνωση των εργασιών της εταιρείας για την διανυόμενη χρήση».

PROFILE: Με βάση τις μέχρι σήμερα εκτιμήσεις της διοίκησης για το δεύτερο εξάμηνο του 2014, «υφίσταται συγκρατημένη αισιοδοξία ως προς την οικονομική επίτευξη των στόχων, παρά την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να επικρατεί στην εγχώρια αγορά εντός της οποίας δραστηριοποιείται κατά κόρον μέχρι σήμερα η Εταιρεία. Η αισιοδοξία αυτή πηγάζει από το γεγονός ότι η αγορά του εξωτερικού προσφέρει θετικά μηνύματα και η εταιρεία ενισχύει την παρουσία της, καθώς οι επενδύσεις των προηγούμενων ετών και η ανάπτυξη νέων συστημάτων τεχνολογίας αναγνωρίζονται από διεθνείς οργανισμούς και πελάτες.

Η εταιρεία συνεκτιμώντας τα εν λόγω μηνύματα που κεφαλαιοποιούν σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα την συστηματική και πολυετή προσπάθειά της για διείσδυση στις αγορές αυτές, θα συνεχίσει και το β’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2014 τις επενδύσεις σε προϊόντα προστιθέμενης τεχνολογικά αξίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των καιρών, τα οποία αναμένεται να γνωρίσουν δυναμική ανταπόκριση στις αγορές όπου αναπτύσσει την δραστηριότητά της».

Q&R: Για το δεύτερο εξάμηνο 2014 οι εκτιμήσεις της διοίκησης -σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις λογιστικές καταστάσεις- «είναι αρκετά αισιόδοξες παρότι η οικονομική κρίση επηρεάζει ακόμη αρνητικά το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Βασική επιδίωξη της εταιρείας είναι η ανάληψη νέων έργων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ που ήδη γίνεται σε αυξημένο βαθμό καθώς και η ανάπτυξη των νέων επενδυτικών της σχεδίων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για περαιτέρω αύξηση των εσόδων και των κερδών της».

ALTEC: Η εισηγμένη δραστηριοποιείται στον κλάδο τυποποιημένου λογισμικού, που επλήγη σχετικά λιγότερο από την κρίση και στον κλάδο ολοκληρωμένων λύσεων. Σε ότι αφορά τον τελευταίο, η διοίκηση αναφέρεται στο ότι η «σηµαντική συµµετοχή της θυγατρικής της Altec Integration στην διεκδίκηση σηµαντικών έργων του ΕΣΠΑ,  άρχισε να φέρνει τα πρώτα αποτελέσµατα. Το έργο της «∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ» και του «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» που εκτελεί η εταιρεία καθώς και τα έργα του «e-Π∆Ε», των ψηφιοποιήσεων του ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ και του έργου «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Στρατηγική Ανάπτυξη της Κοινωνικής Ασφάλισης» της Η∆ΙΚΑ αποτελούν µια ισχυρή βάση που µας επιτρέπει να αναµένουµε αύξηση του κύκλου εργασιών για το υπόλοιπο 2014.

Σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει την λειτουργία της επιχείρησης είναι οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην αξιολόγηση και κατακύρωση των έργων του ∆ηµόσιου Τοµέα, ο οποίες όµως αναµένουµε να ξεπεραστούν στη συνέχεια µέσα στο υπόλοιπο 2014.  Η είσπραξη απαιτήσεων από τον Ιδιωτικό και Τραπεζικό τοµέα δεν παρουσιάζει αποκλίσεις, ενώ αντιµετωπίζονται οι συνήθεις καθυστερήσεις του ∆ηµοσίου Τοµέα».

Εισηγμένες εταιρείες: Αποτελέσματα εξαμήνου 2014-2013

 

Λειτουργικές

ταμ. ροές

Επενδυτικές

ταμ. ροές

Ελεύθερες

ταμ. ροές

Ίδια

κεφάλαια

Μακροπ.

δάνεια

Βραχυπ.

δάνεια

Ταμείο

Καθαρό

χρέος

ALTEC

-554

-57

-611

-75.409

20.007

68.564

2.395

86176

Byte

-322

-85

-407

15.207

650

6.292

2.773

4169

Compucon

47

-62

-15

-3.269

2.537

2.074

160

4451

Entersoft

939

-759

180

6.226

0

0

1.428

-1428

Epsilon Net

1.696

-648

1048

11.492

206

112

1.933

-1615

PC Systems

287

0

287

-19.104

1.217

16.186

209

17194

Performance

1.779

-228

1551

2.025

0

1.808

571

1237

Profile

1.013

-1.032

-19

15.449

88

2.894

4.399

-1417

Quest Holdings

2.416

4.798

7214

158.244

13.752

22.032

39.628

-3844

Space Hellas

126

241

367

12.960

8.376

11.523

1.014

18885

Ίλυδα

50

-186

-136

5.535

1.339

3.099

1.047

3391

Λογισμός

336

-386

-50

6.906

298

487

193

592

ΜΑΡΑΚ

-63

0

-63

-6.112

6.814

83

19

6878

ΣΥΝΟΛΟ

7.750

1.596

9.346

130.150

55.284

135.154

55.769

134.669

Τα ποσά σε χιλιάδες ευρώ

 

 

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v