Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Προγράμματα απασχόλησης: Άλλα ψάχνουν και άλλα βρίσκουν οι εταιρείες

Από ουδέτερη έως αρνητική η εμπειρία των εταιριών από τη συμμετοχή τους σε κρατικά προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης. Έρευνα της PfB δείχνει πως δυσκολεύονται να βρουν ικανά και εξειδικευμένα στελέχη.

Προγράμματα απασχόλησης: Άλλα ψάχνουν και άλλα βρίσκουν οι εταιρείες

Μείωση ή επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών και δημιουργία προγραμμάτων που θα επαναπροσδιορίζουν τις δεξιότητες του υφιστάμενου προσωπικού τους ζητούν οι επιχειρήσεις σύμφωνα με έρευνα της People for Business με θέμα «Η στρατηγική και οι νέες ανάγκες των επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό για την επόμενη τριετία».

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 20 Οκτωβρίου 2014 έως 20 Νοεμβρίου 2014 με τη συμμετοχή 396 επιχειρήσεων από την Αττική, τη Βοιωτία και την Κόρινθο. Σύμφωνα με αυτήν, οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι η πολιτεία μπορεί να συμβάλει άμεσα στη δημιουργία και στη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Ειδικότερα, αυτό μπορεί να γίνει με:

- Μείωση των εργοδοτικών εισφορών (56,4%)
- Επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών (43,75%)
- Δημιουργία προγραμμάτων επαναπροσδιορισμού δεξιοτήτων για το υφιστάμενο προσωπικό (43,75)
- Δημιουργία προγραμμάτων επαναπροσδιορισμού δεξιοτήτων για ανέργους (40,98%)
- Δημιουργία προγραμμάτων επαναπροσδιορισμού καριέρας για ανέργους (40,15%)
- Προγράμματα τεχνικής κατάρτισης για ανέργους (37,5%)
- Επιδότηση θέσεων εργασίας για εργαζόμενους 45+ (35,36%)
- Επιδότηση θέσεων εργασίας για νέους (32,88%)

Σε ότι αφορά τώρα, στα κρατικά προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης το 51,15% των εταιριών δήλωσε ότι έχει συμμετάσχει, σε αντίθεση με το 48,85% που δεν έχει υλοποιήσει κανένα αντίστοιχο πρόγραμμα. Ωστόσο, η εμπειρία των επιχειρήσεων από τη συμμετοχή τους σε αυτά ήταν ουδέτερη σε ποσοστό 52,46%, θετική σε ποσοστό 25,16% και αρνητική σε ποσοστό 22,38%.

Στην ερώτηση, για το πώς θα χαρακτήριζαν τη διάρκεια των προγραμμάτων το 12,5% των επιχειρήσεων απάντησε πολύ ικανοποιητική, το 14,13% ικανοποιητική, το 54,11% επαρκής και το 19,26% ελλειπής.

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα είναι ότι μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων οι επιχειρήσεις δεν έχουν ξεκάθαρη άποψη για το αν το ανθρώπινο δυναμικό τους βελτιώθηκε. Ειδικότερα, μόνο το 9,3% των εταιριών συμφωνεί απόλυτα ότι υπήρξε βελτίωση, το 11,6% απλώς συμφωνεί, το 73,29% έχει ουδέτερη άποψη και το 6,25% διαφωνεί απόλυτα.

Ενδιαφέρον είναι βέβαια και το γεγονός ότι όταν οι επιχειρήσεις ερωτήθηκαν για το αν μετά το πέρας των προγραμμάτων και την ολοκλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης, οι επιχειρήσεις έχουν κρατήσει εργαζομένους, η συντριπτική πλειοψηφία (79,15%) απάντησε αρνητικά. Μόνο το 20,85% των εταιριών δήλωσε ότι έχει εντάξει στο δυναμικό του εργαζομένους μέσω προγραμμάτων.

Τέλος, οι επιχειρήσεις φαίνονται επιφυλακτικές στο ενδεχόμενο να συμμετάσχουν σε αντίστοιχα κρατικά προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης στο μέλλον. Ειδικότερα, μόνο το 9,63% απαντά με σιγουριά ότι θα υλοποιούσε ένα τέτοιο πρόγραμμα, το 41,16% θα το σκεφτόταν, το 31,25% πιθανόν να έλεγε ναι, ενώ το 17,96% θα ήταν αρνητικό σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

«Το θέμα της απασχόλησης χρειάζεται συντονισμένη στρατηγική και συγκεκριμένες τακτικές. Σε μια εποχή που η ανεργία είναι της τάξης του 26-27%, είναι πραγματικά οξύμωρο οι εργοδότες να μην βρίσκουν τους εργαζόμενους που αναζητούν. Και είναι κρίμα η πολιτεία να υλοποιεί κρατικά προγράμματα και να δαπανά μεγάλα ποσά, χωρίς να επενδύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και τεχνικών χαρακτηριστικών, δημιουργώντας εργαζόμενους που να μπορούν να δώσουν προστιθέμενη αξία στην σύγχρονη επιχείρηση, που να μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων τους.

Δεν έχουμε πλέον περιθώρια να κατασπαταλήσουμε άλλους πόρους, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα για την απασχόληση και την μειωση της ανεργίας στην χώρα μας.» τονίζει η CEO της People for Business, Ρεβέκκα Πιτσίκα.

Τι ζητούν οι επιχειρήσεις

Οσον αφορά στην στρατηγική των επιχειρήσεων για την επόμενη τριετία, αυτή επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων αγορών σε ποσοστό 32,13%, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών σε ποσοστό 31,45% και στην ανάπτυξη των υφιστάμενων καναλιών στην Ελλάδα σε ποσοστό 38,14%.

Αντίστοιχα λοιπόν, οι επιχειρηματικοί στόχοι για την επόμενη τριετία διαομορφώνονται ως εξής: εξαιρετικά σημαντικοί θεωρούνται η αύξηση της κερδοφορίας σε ποσοστό 64,58%, η προσέλκυση νέων πελατών σε ποσοστό 45,83% και η αύξηση του τζίρου σε ποσοστό 41,67%. Καθοριστικό ρόλο όμως παίζουν και η ανάπτυξη του υπάρχοντος πελατολογίου σε ποσοστό 39,58%, η ενίσχυση του brand name σε ποσοστό 37,45% και η καλύτερη διαχείριση κινδύνων σε ποσοστό 35,42%.

Αυτό που οι επιχειρήσεις θεωρούν όμως σημαντικό για να πετύχουν τους στόχους τους σε αυτό το διάστημα είναι η μείωση της γραφειοκρατίας (60,42%), η ευέλικτη νομοθεσία (56,25%), το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό (55,14%) και τα φορολογικά κίνητρα (41,67%).

Η επόμενη ημέρα

Για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, το 61,53% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι θα πρέπει να αυξήσει τις θέσεις εργασίας, το 34,05% να τις διατηρήσει σταθερές και το 4,42% να τις μειώσει.

Αναφορικά με τις αντικαταστάσεις μέσα στην επόμενη τριετία, το 51,11% των επιχειρήσεων σκοπεύει να τις συνεχίσει σε αντίθεση με το 48,49% που δεν σχεδιάζει να προβεί σ' αυτές.

Οι τομείς στους οποίους αναμένονται οι αντικαταστάσεις είναι οπωσδήποτε οι πωλήσεις (28,39%) και σε δεύτερο χρόνο το marketing και η πληροφορική.

Οσον αφορά το επίπεδο των θέσεων, οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν αντικαταστάσεις κυρίως σε προϊσταμένους, (ποσοστό 28,39%).

Αναφορικά με τα προγράμματα επαναπροσδιορισμού καριέρας, το 45,83% των εταιριών απάντησε ότι θα έδινε ανά περίπτωση στο προσωπικό του.

Από την έρευνα προκύπτει ότι οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό εστιάζονται κυρίως σε επίπεδο υπαλλήλων (27,85%) και προϊσταμένων (22,15%).

Αντίστοιχα οι ανάγκες για νέο προσωπικό όσον αφορά στους τομείς επικεντρώνονται: 39,41% στις πωλήσεις, 35,15% στην ανάπτυξη αγορών εξωτερικού και 32,16% στην παραγωγή.

Τα κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη τους οι επιχειρήσεις για την επιλογή ανθρώπινου δυναμικού είναι κυρίως τα προσωπικά χαρακτηριστικά σε ποσοστό 64,19% και οι εξειδικευμένες γνώσεις σε ποσοστό 41,16%. Σημαντικά όμως είναι και η επιπρόσθετη μόρφωση (51,59%), οι τεχνικές γνώσεις (48,59%), αλλά και τα πτυχία (40,13%).

Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα δυσκολεύονται να βρουν στελέχη που να διαθέτουν τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

-ανάπτυξη αγορών εξωτερικού (43,75%)
-ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου (41,14%)
-πωλήσεις (39,16%)
-social media (35,14%)
-παραγωγή (32,16%).

Επίσης έλλειψη στελεχών συναντούν οι επιχειρήσεις και σε στελέχη όσον αφορά σε προσωπικά χαρακτηριστικά, όπως:

-ευελιξία (68,75%)
-επίλυση προβλημάτων (67,16%)
-ανάληψη πρωτοβουλιών (62,55%)
-διαχείριση συγκρούσεων (61,16%)
επιχειρηματική αντίληψη (55,16%)
-δέσμευση (54,22%)

Ρούλα Σαλούρου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v