Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εισηγμένες:Στάσιμα κέρδη, εκτόξευση ταμειακών ροών

Αποκαλυπτικοί οι ισολογισμοί των επιχειρήσεων. Η σταθεροποίηση στα έσοδα και οι επιδόσεις σε EBITDA και κέρδη προ φόρων για 42 εισηγμένες. Η έμφαση των διοικήσεων στις ελεύθερες ταμειακές ροές. Αναλυτικός πίνακας.

Εισηγμένες:Στάσιμα κέρδη, εκτόξευση ταμειακών ροών

Εικόνα σταθεροποίησης παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα των εισηγμένων εταιρειών κατά το 2014, όπως προκύπτει τουλάχιστον από τις μέχρι χθες δημοσιευθείσες λογιστικές καταστάσεις.

Συγκεκριμένα, μέχρι και χθες (26/3) μόλις 42 εταιρείες (πέραν των τραπεζών και των AEEX) είχαν εκδώσει τα αποτελέσματά τους για την προηγούμενη χρονιά και από την εξέταση αυτών προκύπτουν τα παρακάτω γενικότερα συμπεράσματα:

Πρώτον, παρατηρείται μια σαφώς περιορισμένη υποχώρηση στον κύκλο εργασιών (39,4 έναντι 40,4 δισ. ευρώ, ή -2,5%). Στην πράξη οι πωλήσεις των περισσότερων εταιρειών σημείωσαν κάποια άνοδο, ωστόσο το συνολικό άθροισμα επηρεάστηκε αρνητικά:

α) από την υποχώρηση της τρέχουσας τιμής του πετρελαίου, η οποία με τη σειρά της μείωσε τις πωλήσεις σε αξία σε Ελληνικά Πετρέλαια και Motor Oil (οι όγκοι πωλήσεων ανέβηκαν)

β) μια υποχώρηση των εσόδων της Coca-Cola η οποία έχει ιδιαίτερα διεθνοποιημένη δραστηριότητα. Η γενικότερη εικόνα πάντως του κύκλου εργασιών συνάδει και με τη σταθεροποίηση του ελληνικού ΑΕΠ, το οποίο σε αποπληθωρισμένη βάση κυμάνθηκε πολύ κοντά στα επίπεδα του 2013, για πρώτη φορά μετά από μια εξαετή πτώση (σε αποπληθωρισμένα επίπεδα είχαμε μια αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,8%).

Δεύτερον, εμφανίζεται μια ελαφρά βελτίωση στο EBITDA (και στο περιθώριο EBITDA) κυρίως ως αποτέλεσμα των προσπαθειών των εταιρειών κατά τη διάρκεια της τελευταίας εξαετίας να προσαρμοστούν στα δεδομένα της κρίσης, μειώνοντας δαπάνες, αναδιαρθρώνοντας εργασίες και αυξάνοντας την παραγωγικότητά τους. Με βάση τα στοιχεία του πίνακα, το αθροιστικό EBITDA των 42 εισηγμένων αυξήθηκε το 2014 από τα 3,25 στα 3,34 δισ. ευρώ (+2,8%).

Τρίτον, βλέπουμε μια ακόμη μεγαλύτερη άνοδο στα κέρδη προ φόρων (από τα 428 στα 469 εκατ. ευρώ, ή +9,6%), λόγω του ότι οι περισσότερες εταιρείες του παρατιθέμενου πίνακα σημειώνουν εδώ και χρόνια θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές, γεγονός που μειώνει τον καθαρό δανεισμό και το κόστος χρηματοδότησης.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, θα πρέπει να τονιστεί ότι το 2014 πολλές εταιρείες εμφάνισαν έκτακτα αποτελέσματα, είτε θετικά (πχ Coca-Cola, γι αυτό και στο δελτίο τύπου της η εισηγμένη παρουσιάζει τα συγκρίσιμα κέρδη που εμφάνισαν μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση), είτε αρνητικά (ΕΛΠΕ, Motor Oil, Fourlis, Quest Holdings), είτε τέλος είχαν εμφανίσει έκτακτα -θετικά ή αρνητικά (πx Sarantis, Grivalia) )- αποτελέσματα το 2013.

Τέταρτον, οι εταιρείες συνέχισαν και πέρυσι να δίνουν έμφαση στην παραγωγή θετικών ελεύθερων ταμειακών ροών, μέρος των οποίων αποφάσισαν να διανείμουν στους μετόχους τους (είτε το 2014 μέσα από επιστροφές κεφαλαίου και προμερίσματα) είτε μέσα στη φετινή χρονιά. Όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των 42 εισηγμένων, οι αθροιστικές λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα +3,4 δισ. ευρώ, οι επενδυτικές ταμειακές ροές στα -1,45 δισ., με αποτέλεσμα να προκύψουν +1,98 δισ. ευρώ ελεύθερες ταμειακές ροές (ποσό πολλαπλάσιο από τα καθαρά κέρδη που διαμορφώθηκαν στα 469 εκατ. ευρώ).

Μεταξύ των εισηγμένων που σημείωσαν τις μεγαλύτερες θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές συγκαταλέγονται οι: Ελληνικά Πετρέλαια, Τιτάν, ΟΤΕ, Motor Oil, Μυτιληναίος, ΜΕΤΚΑ, Coca Cola και Αεροπορία Αιγαίου.

Βέβαια, θα πρέπει να τονιστεί πως κατά κανόνα οι πλέον αδύναμες εταιρείες συνηθίζεται να δημοσιεύουν τις λογιστικές τους καταστάσεις κατά τις δύο τελευταίες ημέρες της προθεσμίας (30 και 31 Μαρτίου), με αποτέλεσμα να προβλέπεται ότι η τελική εικόνα των αποτελεσμάτων να είναι χειρότερη από αυτή που εμφανίζεται στο σημερινό κείμενο.

 

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v