ΕΛΣΤΑΤ: Στα 317,1 δισ. το χρέος στο τέλος του 2014

Το έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης το 2014 ανήλθε στα 6,4 δισ. ή 3,5% επί του ΑΕΠ σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Θετική επίπτωση στο ισοζύγιο από τη στήριξη των τραπεζών το 2011 και το 2014.

ΕΛΣΤΑΤ: Στα 317,1 δισ. το χρέος στο τέλος του 2014

Στο 0,4% διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα της Ελλάδας το 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. 

Το έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης στο ίδιο διάστημα ανήλθε στα 6,4 δισ. ή 3,5% επί του ΑΕΠ, ενώ το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος Γενικής Κυβέρνησης σε ονομαστικές τιμές στο τέλος του 2014 ανήλθε στα 317,1 δισ. ευρώ ή στο 177,1% του ΑΕΠ. 

Τα στοιχεία, αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ, καταρτίστηκαν στο πλαίσιο της πρώτης κοινοποίησης Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) του 2015 και υποβλήθηκαν σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας στη Eurostat κατ' εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (EC) 479/2009, όπως τροποποιηθείς ισχύει. Τα στοιχεία αυτά παρήχθησαν βάσει του νέου Κανονισμού ESA 2010 (549/2013) για το Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών, ο οποίος κατέστη υποχρεωτικός από την 1η/9/2014.

 

Ο πίνακας 2 κατωτέρω παρουσιάζει την εξέλιξη του ΑΕΠ, του ισοζυγίου, του πρωτογενούς ισοζυγίου, των δαπανών, των εσόδων και του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης την περίοδο 2011-2014, όπως υπολογίζονται σύμφωνα με το ESA 2010.

 

Η κρατική υποστήριξη για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και η επίπτωσή της στο ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης

Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει την επίπτωση της υποστήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από όλες τις παρεμβάσεις του κράτους κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, στο ισοζύγιο (έλλειμμα/πλεόνασμα) της Γενικής Κυβέρνησης. Το 2014, αυτή οδήγησε σε μείωση του ελλείμματος Γενικής Κυβέρνησης κατά 132 εκατομμύρια ευρώ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται οι συνεχιζόμενες δαπάνες και έσοδα που σχετίζονται με τις παρεμβάσεις από το 2008.

 

Για τα έτη 2011 και 2014 η υποστήριξη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είχε θετική επίπτωση στο ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης. Αυτό οφείλεται στο ότι οι δεδουλευμένες αμοιβές που προκύπτουν από τις εγγυήσεις του διατραπεζικού δανεισμού και του συστήματος ομολογιακών δανείων, καθώς και τα έσοδα από τις προνομιούχες μετοχές των τραπεζών, ήταν υψηλότερα από τις δεδουλευμένες δαπάνες. Αντιθέτως, στα έτη 2012-2013 η δαπάνη της υποστήριξης ήταν μεγαλύτερη από τα σχετικά έσοδα.

Δράσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας των στοιχείων

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε τα δημοσιονομικά στοιχεία που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο της πρώτης κοινοποίησης Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) του 2015 και αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου να είναι σε πλήρη συμφωνία με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών - ESA 2010.

Από την προηγούμενη κοινοποίηση ΔΥΕ (τον Οκτώβριο του 2014) υπήρξε συνεχής επικοινωνία και στενή συνεργασία μεταξύ της Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ, σε συνέπεια με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) 479/2009 όπως τροποποιηθείς ισχύει. Η καθοδήγηση της Eurostat έχει ζητηθεί ρητά σε όλους τους κρίσιμους τομείς της κατάρτισης των στοιχείων της ΔΥΕ. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της περιόδου από την τελευταία κοινοποίηση ΔΥΕ, η ΕΛΣΤΑΤ έχει λάβει συμβουλές από εξωτερικό τεχνικό εμπειρογνώμονα σε τακτική βάση.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v