Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εφορία: Νέα ταλαιπωρία για άτομα με αναπηρία

Η εγκύκλιος η οποία μπλοκάρει την υποβολή δηλώσεων από χιλιάδες φορολογούμενους με βαριά αναπηρία. Η εμπλοκή με τα ποσοστά αναπηρίας που καλεί τους φορολογούμενους να επισκεφθούν τα γκισέ της εφορίας.

Εφορία: Νέα ταλαιπωρία για άτομα με αναπηρία

Την άμεση διορθωτική παρέμβαση της ΓΓΔΕ απαιτεί το χάος που έχει προκληθεί στο taxisnet , με θύματα της φορολογικής γραφειοκρατίας φορολογούμενους με βαριές αναπηρίες σε ποσοστό άνω του 80%.

Όσα άτομα αυτής της κατηγορίας επιχείρησαν ήδη να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις διαπίστωσαν ότι το taxis δεν τις κάνει δεκτές και με ηλεκτρονικό μήνυμα τα καλεί να προσκομίσουν εντός 15 ημερών στην εφορία τους γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής του ΚΕΠΑ, με την οποία εκ νέου πιστοποιείται η ύπαρξη αναπηρίας.

Η φορολογική νομοθεσία προβλέπει 200 ευρώ έκπτωση από το φόρο για τα άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67% και άνω, ενώ οι αναπηρικές συντάξεις που λαμβάνουν άτομα με ποσοστό άνω του 80% απαλλάσσονται πλήρως από το φόρο, μετά την εξίσωση όλων των αναπήρων αυτής της κατηγορίας με τους κινητικά ανάπηρους και τους ολικά τυφλούς. Το χαρτί λοιπόν το οποίο εκ νέου απαιτείται είναι πολύ σημαντικό για τον προσδιορισμό του τελικού φόρου.

Όπως αναφέρουν λογιστές, το ζήτημα είχε αντιμετωπισθεί πέρυσι με εγκύκλιο του τότε γενικού γραμματέα Χάρη Θεοχάρη, κατ' εφαρμογήν διάταξης του φορολογικού νόμου που τέθηκε σε ισχύ την 1η-1-2014.

Με νεότερη εγκύκλιο όμως της νυν ΓΓΔΕ Κατερίνας Σαββαΐδου, ανακλήθηκε η επίμαχη παράγραφος με την οποία διευκολύνονταν άτομα με βαριά αναπηρία και τώρα καλούνται και πάλι να αποδείξουν την αναπηρία τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως σε άτομα με αναπηρία τα οποία λαμβάνουν οριστικές συντάξεις αναπηρίας, τα οποία καλύπτονταν ακόμα και με την προσκόμιση στην εφορία βεβαίωσης από τον ασφαλιστικό τους φορέα με την οποία πιστοποιείται η αναπηρία τους και η σύνταξη που λαμβάνουν.

Σύμφωνα με την αρχική εγκύκλιο της ΓΓΔΕ:

-Προκειμένου για την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των μισθών, συντάξεων και της πάγιας αντιμισθίας που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 80%, απαιτείται η προσκόμιση γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), με την οποία πιστοποιείται η ύπαρξη αναπηρίας του ενδιαφερόμενου.

-Οι ήδη εκδοθείσες γνωματεύσεις πριν την 1η.9.2011 (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕΠΑ) από τις υγειονομικές επιτροπές των Νομαρχιών, μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της υπόψη φορολογικής απαλλαγής επ' αόριστον, αν πρόκειται για επ' αόριστον κρίση, ή αλλιώς μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, εφόσον είχαν εκδοθεί σύμφωνα με όσα ίσχυαν στο σχετικό φορολογικό πλαίσιο κατά το χρόνο έκδοσής τους.

-Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δε διαθέτει απόφαση υγειονομικής επιτροπής Νομαρχίας, ούτε γίνεται δεκτή η αίτησή του για εξέταση από τις επιτροπές του ΚΕΠΑ και εφόσον λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης επειδή παρουσιάζει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 80%, μπορεί, αντί των πιο πάνω αποφάσεων, να προσκομίσει βεβαίωση του εν λόγω ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι συνταξιοδοτήθηκε λόγω αναπηρίας με ποσοστό τουλάχιστον 80%, ως και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή.

Η τελευταία αυτή παράγραφος ανακλήθηκε από την κ. Σαββαΐδου, με νεότερη αυστηρότερη εγκύκλιο, η οποία αναφέρει ρητώς τα εξής:

«Η τρίτη παράγραφος του σημείου 4 της Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 εγκυκλίου της υπηρεσίας μας, αναφορικά με την προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα, ανακαλείται (αναφέρεται στην προσκόμιση βεβαίωσης από ασφαλιστικό φορέα ότι το πρόσωπο με αναπηρία τουλάχιστον 80% συνταξιοδοτήθηκε λόγω αυτής της αναπηρίας ως και το χρονικό διάστημα ισχύος της)».

Στην ίδια εγκύκλιο επισημαίνεται ότι για να γίνουν δεκτές οι γνωματεύσεις και να τύχουν εφαρμογής οι απαλλακτικές από το φόρο διατάξεις (απαλλάσσονται από το φόρο οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%), θα πρέπει να διαπιστώνεται και βεβαιώνεται ρητά το ποσοστό της αναπηρίας του προσώπου που αφορά.

Επίσης θα πρέπει να βεβαιώνεται το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η εν λόγω αναπηρία, ενώ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καλύπτουν και το φορολογικό έτος για τα οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται την εφαρμογή των οικείων διατάξεων. Σε περίπτωση που εκδίδονται ελλιπείς γνωματεύσεις, δεν θα γίνονται δεκτές για την αναγνώριση της υπόψη απαλλαγής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v