Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Φωτογραφική τροπολογία Λαφαζάνη υπέρ της ΒΦΛ

Τροπολογία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αφήνει εκτός ρύθμισης σχεδόν το σύνολο της ενεργοβόρας βιομηχανίας, ενώ «φωτογραφίζει» τη ΒΦΛ. Ερωτηματικά για την έλλειψη διαφάνειας.

Φωτογραφική τροπολογία Λαφαζάνη υπέρ της ΒΦΛ

Ερωτηματικά και αρνητικά σχόλια προκάλεσε η πρωτοβουλία του υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτη Λαφαζάνη, να προωθήσει στη Βουλή φωτογραφική τροπολογία η οποία απαλλάσσει από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης το φυσικό αέριο που χρησιμοποιεί μία ή δύο στην καλύτερη περίπτωση βιομηχανίες.

Η τροπολογία η οποία πρόκειται να συζητηθεί αύριο, προβλέπει συγκεκριμένα την απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης φυσικού αερίου ο οποίος ανέρχεται σε 5,4 ευρώ η μεγαβατώρα (περίπου 86-87 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου) μόνο εφόσον το συγκεκριμένο καύσιμο χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή προϊόντων.

Με δεδομένο ότι στην Ελλάδα μόνο το πολύ τρεις βιομηχανίες καλύπτουν τις προϋποθέσεις για απαλλαγή που θέτει η τροπολογία και πρωτίστως η Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων που χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αμμωνίας-νιτρικών λιπασμάτων, αυτή έχει τα χαρακτηριστικά της φωτογραφικής.

Αρνητική εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός ότι στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας αναφέρεται ότι η ρύθμιση προωθείται για την «ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας» ενώ παραπέμπει στα όσα προβλέπει η οδηγία 2003/96 για την φορολόγηση των ενεργειακών προϊόντων και συγκεκριμένα το άρθρο 4 της οδηγίας περί απαλλαγών φορολόγησης. Μόνο που το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπει μια ολόκληρη σειρά βιομηχανικών- μεταποιητικών δραστηριοτήτων στις οποίες μπορεί να ισχύσει η απαλλαγή φορολόγησης καυσίμων, ενώ η τροπολογία επιλέγει μια συγκεκριμένη πρόβλεψη της οδηγίας.

Εάν πραγματικά ήθελε ο υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης να ενισχύσει την ελληνική βιομηχανία και να συμβάλλει στη δημιουργία νέων υγιών θέσεων εργασίας, δεν είχε παρά να εισηγηθεί την μείωση έως εξάλειψη του ειδικού φόρου σε κλάδους της μεταποίησης που χάνουν σε ανταγωνιστικότητα λόγω της υπέρμετρης φορολόγησης της ενέργειας, αναφέρουν κύκλοι της βιομηχανίας, παραπέμποντας και στα όσα είπε ο κ. Λαφαζάνης στη Βουλή, απαντώντας στην ερώτηση βουλευτή των ΑΝΕΛ για τη ΛΑΡΚΟ.

Να σημειωθεί ότι η κατανάλωση φυσικού αερίου από τη ΒΦΛ ανέρχεται σε περίπου 4.000 μεγαβατώρες την ημέρα, οπότε το όφελος για την εταιρεία από την αναδρομική από 1η Ιανουαρίου κατάργηση του ΕΦΚ στο φυσικό αέριο, υπολογίζεται σε περίπου 7,9 εκατομμύρια ευρώ.

Τι λέει η οδηγία

Τέλος να σημειωθεί ότι οι προβλέψεις της οδηγίας που αφορούν τις απαλλαγές από τη φορολογία αναφέρουν:

«4. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται:

α) στην φορολογία των εκροών θερμικής ενέργειας και η φορολογία των προϊόντων που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 4401 και 4402·

β) στις ακόλουθες χρήσεις των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας:

— ενεργειακά προϊόντα για άλλους σκοπούς εκτός της χρήσης ως καύσιμα κινητήρων ή καύσιμα θέρμανσης,

— διπλή χρήση των ενεργειακών προϊόντων. Ένα ενεργειακό προϊόν έχει διπλή χρήση όταν χρησιμοποιείται τόσο ως καύσιμο θέρμανσης όσο και για χρήσεις άλλες εκτός της χρήσης ως καύσιμα κινητήρων ή καύσιμα θέρμανσης. Η χρήση των ενεργειακών προϊόντων για χημική αναγωγή και στο πλαίσιο ηλεκτρολυτικής και μεταλλουργικής κατεργασίας θεωρείται διπλή χρήση.

— Η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται κυρίως για χημική αναγωγή και στο πλαίσιο ηλεκτρολυτικής και μεταλλουργικής κατεργασίας,

— η ηλεκτρική ενέργεια όταν συμμετέχει κατά ποσοστό άνω του 50 % στο κόστος ενός προϊόντος. Ως «κόστος ενός προϊόντος» νοείται το άθροισμα των συνολικών αγορών αγαθών και υπηρεσιών, συν το κόστος προσωπικού, συν την κατανάλωση σταθερού κεφαλαίου, στο επίπεδο της επιχείρησης όπως ορίζεται στο άρθρο 11. Το κόστος αυτό υπολογίζεται ανά μονάδα κατά μέσον όρο. Ως «κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας» νοείται η πραγματική αξία αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας ή το κόστος παραγωγής της εάν παράγεται στην επιχείρηση,

— η ορυκτολογική κατεργασία

Μιχάλης Καϊταντζίδης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v