Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Κεσάτια» και φέτος στον μεταλλουργικό κλάδο

Μια ακόμη δύσκολη χρονιά ξεκίνησε για τις εταιρείες των κλάδου προφίλ αλουμινίου και σιδήρου-χάλυβα. Οι διοικήσεις πέντε εισηγμένων ομίλων περιγράφουν την τρέχουσα συγκυρία. Αναλυτικός πίνακας οικονομικών επιδόσεων.

«Κεσάτια» και φέτος στον μεταλλουργικό κλάδο

Με εξαίρεση συγκεκριμένες εταιρείες που έχουν τη δυνατότητα σύναψης υψηλών συμβολαίων στο εξωτερικό (π.χ. ΜΕΤΚΑ, Μυτιληναίος, Ελληνικά Καλώδια, Σωληνουργεία Κορίνθου), «υπομονή» καλείται να κάνει για έναν ακόμη χρόνο η πλειονότητα των εγχώριων εταιρειών του μεταλλουργικού κλάδου, καθώς το 2016 δεν αναμένεται να είναι ουσιαστικά καλύτερο από τα προηγούμενα χρόνια που συνοδεύτηκαν από ζημιογόνα αποτελέσματα.

Παράγοντες του κλάδου ζητούν την όσο το δυνατόν ταχύτερη θετική αξιολόγηση της χώρας από τους θεσμούς, με την προσδοκία ότι σταδιακά θα μειωθεί η οικονομική αβεβαιότητα και έτσι θα μπορέσουν να υλοποιηθούν επενδύσεις που θα φέρουν δουλειές στις μεταλλουργικές επιχειρήσεις.

«Επί του παρόντος πάντως, η οικοδομική δραστηριότητα είναι νεκρή, οι δημόσιες επενδύσεις πολύ περιορισμένες και οι επιχειρήσεις αναβάλλουν τις επενδύσεις τους, είτε λόγω αβεβαιότητας, είτε εξαιτίας έλλειψης χρηματοδότησης», δηλώνει στο Euro2day.gr στέλεχος της αγοράς, συμπληρώνοντας πως «αυτό που συχνά παρατηρείται είναι η ανακατανομή μεριδίων αγοράς μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου. Κάποια περιορισμένη τόνωση που ξεκίνησε το 2014 λόγω της επανεκκίνησης της κατασκευής των μεγάλων οδικών αξόνων, ξεθώριασε κι αυτή μετά την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων τον περασμένο Ιούνιο».

Ενδεικτικό είναι ότι το 2015 ζημίες κατέγραψαν όλες οι εισηγμένες που δραστηριοποιούνται στους χώρους του προφίλ αλουμινίου (Alco Hellas, ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, Αλουμύλ) και του σιδήρου-χάλυβα (Μπήτρος, ΣΙΔΜΑ, Έλαστρον, Αφοί Κορδέλλου), αλλά και η MEVACO από τον χώρο των μεταλλικών κατασκευών. Κέρδη κατέγραψε μόνο η Γενική Εμπορίου, που εστιάζει στα είδη υδραυλικού-βιομηχανικού εξοπλισμού.

Η μεγάλη μείωση της εγχώριας (αλλά και της ευρωπαϊκής) οικοδομικής δραστηριότητας και η δραστική έλλειψη επενδύσεων στην Ελλάδα έχουν περιορίσει κατά πολύ τη ζήτηση, γεγονός που δεν έχει μπορέσει μέχρι σήμερα να αντισταθμιστεί από τις κινήσεις των εταιρειών για:

Αύξηση των εξαγωγών (σε ορισμένα προϊόντα οι σχετικές προσπάθειες είναι πολύ περιορισμένες λόγω του μεγάλου μεταφορικού κόστους).

• Περιορισμό των λειτουργικών δαπανών.

• Διεύρυνση της γκάμας των δραστηριοτήτων σε τομείς όπως οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας ή ακόμη και η παραγωγή αγροτικών προϊόντων.

Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον, ζητούμενο είναι το για πόσο ακόμη μπορούν να αντέξουν πολλές ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου, που βλέπουν χρόνο με τον χρόνο τα ίδια κεφάλαιά τους να μειώνονται και το «λίπος» τους να περιορίζεται.

Ενδεικτικό είναι το πώς περιγράφει το 2015 για τον κλάδο της εμπορίας ειδών σιδήρου-χάλυβα η διοίκηση της ΕΛΑΣΤΡΟΝ: «Στο εσωτερικό της χώρας, η σημαντική κάμψη των τιμών και η ισχνή ζήτηση, σε συνδυασμό με τα προβλήματα που ακολούθησαν τη διακοπή της λειτουργίας των τραπεζών και την καθιέρωση ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, επιδείνωσαν το κλίμα αβεβαιότητας δημιουργώντας περαιτέρω προβλήματα στις μαστιζόμενες από την κρίση για έβδομο συνεχές έτος εταιρίες του κλάδου».

«Στην Ελλάδα, ενώ το πρώτο εξάμηνο η κατανάλωση στα προϊόντα του κλάδου μας κινείτο ελαφρώς ανοδικά, το δεύτερο με την επιβολή των capital controls το κλίμα αντιστράφηκε, με αποτέλεσμα η αγορά να κινηθεί, στο σύνολο του έτους, σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά του 2014», αναφέρει επίσης η διοίκηση άλλης εταιρείας του ίδιου χώρου, ενώ η διοίκηση της Μπήτρος επισημαίνει πως «δυστυχώς, στον όγδοο χρόνο από τότε που άρχισε η κατάρρευση της ελληνικής οικονοµίας-φούσκας που είχε δηµιουργηθεί, εξακολουθούν να ζουν και να βασιλεύουν στην ελληνική κοινωνία µύθοι και αυταπάτες» και πως «η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η εξάλειψη της πολιτικής αβεβαιότητας που εξοντώνει την επιχειρηµατικότητα και κρατάει µακριά τα επενδυτικά κεφάλαια, θα ενισχύσουν επενδυτικές πρωτοβουλίες σε τοµείς όπου υπάρχουν µεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήµατα για τη χώρα και αφορούν μεταξύ άλλων στις υποδοµές, στην ενέργεια και στον τουρισµό».

Τι «βλέπουν» οι εισηγμένες

Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ μετά από ένα πετυχημένο 2015, σημειώνει πως «στο εσωτερικό της χώρας, παρά τις συνεχείς προσπάθειες προστασίας από τις συνέπειες της κρίσης, η πορεία του ομίλου το 2016 θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από την επαναφορά του θετικού κλίματος και των προοπτικών για την ελληνική οικονομία. Ως εκ τούτου, η βελτίωση της ρευστότητας στην αγορά και η προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων μέσω εκμετάλλευσης του συγκριτικού πλεονεκτήματος της χώρας σε τομείς όπως ο τουρισμός, η ενέργεια, οι μεταφορές και η αγροτική παραγωγή αποτελούν αναγκαίες συνθήκες που θα δώσουν στην οικονομία και κατ' επέκταση στον κλάδο την απαραίτητη ώθηση για την επιστροφή στην ανάπτυξη.

Σε επίπεδο διαχείρισης, οι στόχοι της διοίκησης συνοψίζονται στην αύξηση του μεριδίου της αγοράς, στην περαιτέρω διείσδυση σε αγορές του εξωτερικού, στη διάθεση μη λειτουργικών και στρατηγικών παγίων, στον επαναπροσδιορισμό των προσφερόμενων ειδών και την παραγωγή νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς και στην περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους».

Από την πλευρά της, η διοίκηση της ΣΙΔΜΑ σημειώνει: ««Οι προβλέψεις για το 2016 είναι εξαιρετικά δύσκολες για την εσωτερική αγορά. Τόνωση της ζήτησης θα υπάρξει μόνο αν επιταχυνθούν οι μεταρρυθμίσεις που αποβλέπουν στη δημιουργία ενός ελκυστικότερου επενδυτικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος για να εισρεύσουν από το εξωτερικό σταδιακά κεφάλαια, ως αποτέλεσμα της αύξησης της εμπιστοσύνης των ξένων επενδυτών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Τη φετινή χρονιά, η ΣΙΔΜΑ στοχεύει στη διατήρηση της θέσης της στην εσωτερική αγορά και στην περαιτέρω ανάπτυξή της στο εξωτερικό. Εξακολουθεί να δίνει πρωταρχική σημασία στη ρευστότητά της, στο κόστος δανεισμού της, στον έλεγχο των γενικών της εξόδων, αλλά και στην περαιτέρω μείωση των ζημιογόνων αποτελεσμάτων της, με απώτερο στόχο την επιστροφή σε κερδοφορία στον συντομότερο δυνατό χρόνο».

Βασικοί στόχοι της διοίκησης της Αφοί Κορδέλλου για το 2016 παραμένουν η διατήρηση ικανοποιητικής ταχύτητας κυκλοφορίας των αποθεμάτων της και η μείωση του χρόνου πίστωσης των πωλήσεών της. Η διοίκηση επικεντρώνει τις προσπάθειες στη θωράκιση της εταιρίας από ενδεχόμενες επισφάλειες, χωρίς όμως να μειώσει το μερίδιό της στην αγορά, εκτιμά δε ότι η αγορά λόγω της κρίσης ενδέχεται να αναδιοργανωθεί ως προς τα μερίδιά της και προετοιμάζεται ανάλογα».

Στον κλάδο διέλασης αλουμινίου, η διοίκηση της ΑΛΟΥΜΥΛ σημειώνει πως «η αβεβαιότητα για την πορεία τόσο της ελληνικής όσο και της παγκόσµιας οικονοµίας για το έτος που διανύουµε, δεν µπορεί να αφήσει ανεπηρέαστη την πορεία του Οµίλου, που θα εξακολουθήσει να επενδύει στη διεθνή δραστηριοποίησή του ενώ και για το 2016 θα συνεχιστεί η δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας µέσω της αναδιοργάνωσης του Οµίλου και η προσπάθεια µείωσης του κόστους παραγωγής µέσω της βελτιστοποίησης των διαδικασιών και εκµετάλλευσης πόρων».

Οι προοπτικές του Ομίλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ για το 2016 επηρεάζονται έντονα από τη μεγάλη παγκόσμια οικονομική κρίση και από τις δυσκολίες που υπάρχουν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας έχει προκαλέσει ύφεση στον κλάδο (και όχι μόνο) στην Ελλάδα αλλά και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Μέσα στο πλαίσιο ενός τέτοιου ρευστού οικονομικού περιβάλλοντος, είναι αρκετά δύσκολο να γίνουν προβλέψεις για την πορεία των διαφόρων μεγεθών για τη χρήση 2016. Η διοίκηση του Ομίλου συνεχίζει την περικοπή των διαφόρων εξόδων για το 2016, της τάξης του 5%-10%, αναλόγως της ελαστικότητας εκάστου και η αύξηση της παραγωγικότητας. Η συνετή διαχείριση των αποθεμάτων, της παραγωγής και των αγορών πρώτων και βοηθητικών υλών και εμπορευμάτων. Η αύξηση των εξαγωγών και των πωλήσεων με στόχο το 2016 να επιστρέψει ο Όμιλος στην κερδοφορία. Επιπροσθέτως, θα γίνουν έντονες προσπάθειες προκειμένου να εισπραχθούν οι απαιτήσεις από την πελατεία μας και να μειωθεί από τώρα και στο εξής ο μέσος όρος πίστωσης προς αυτούς», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Αποτελέσματα εισηγμένων εταιρειών 2015-2014

Εταιρεία

  Κύκλος εργασιών

               ΕΒΙTDA

   Κέρδη προ φόρων

 

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Αφοί Κορδέλλου

34.287

36.818

1.449

1.792

-870

-640

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ

81.405

74.132

2.603

-125

-4.926

-8.198

Γενική Εμπορίου

23.662

24.898

1.665

1.506

1.187

1.008

ΕΛΑΣΤΡΟΝ

63.452

53.799

2.947

912

-1.875

-3.130

Μπήτρος

49.072

68.720

491

347

-8.646

-10.111

ΣΙΔΜΑ

96.502

100.557

2.212

890

-5.808

-10.063

Τζιρακιάν

13.979

12.162

273

-566

-1.312

-1.744

ΣΥΝΟΛΟ

541.547

533.182

21.950

15.695

-26.675

-40.314

Τα ποσά σε χιλιάδες ευρώ

 

 

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v