Τράπεζες: Eκτακτα κέρδη 200 εκατ. από την πώληση της Visa Europe

Τα έσοδα που θα εμφανίσουν στο β' τρίμηνο Alpha, Eurobank, Πειραιώς και Εθνική, λόγω της πώλησης των μεριδίων τους στη Visa Europe. Οι εκτιμήσεις της Morgan Stanley και η κίνηση της Πειραιώς ήδη από το δ' τρίμηνο του 2015.

Τράπεζες: Eκτακτα κέρδη 200 εκατ. από την πώληση της Visa Europe

Με 200 εκατ. ευρώ αναμένεται να ενισχύσει τα αποτελέσματα β' τριμήνου των τεσσάρων συστημικών τραπεζών η πώληση της Visa Europe στην αμερικανική Visa Inc, σύμφωνα με τη Morgan Stanley.

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα υπολογίζει ότι η κάθε μία από τις εγχώριες συστημικές τράπεζες θα εγγράψει στο β' τρίμηνο του 2016 έσοδα της τάξης των 50 εκατ. ευρώ από τη συναλλαγή πώλησης της Visa Europe.

Όπως έγραψε το Euro2day ήδη από τον περασμένο Μάρτιο, oι πέντε εγχώριες εμπορικές τράπεζες (Πειραιώς, Εθνική, Alpha, Eurobank και Αττικής) είναι όλες μέλη της Visa Europe, η οποία ιδρύθηκε και γιγαντώθηκε μέσω συνεταιριστικής δομής.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες που εκδίδουν προϊόντα Visa είναι μέλη-μέτοχοι της Visa Europe και το ποσοστό συμμετοχής τους ορίζεται μέσω φόρμουλας που υπολογίζει, βασικά, τον αριθμό και το αθροιστικό ύψος των συναλλαγών.

Ο υπολογισμός του τιμήματος της συναλλαγής βασίστηκε στα καθαρά έσοδα της Visa Europe που έχει συνεισφέρει το κάθε μέλος για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Στο τέλος του 2015 οι εγχώριες τράπεζες είχαν εκδώσει περίπου 5,9 εκατομμύρια κάρτες Visa, όταν συνολικά η Visa Europe είχε 530 εκατ. κάρτες.

Προς το παρόν μόνο η Πειραιώς έχει προϊδεάσει την αγορά για το ύψος των χρημάτων που θα εισπράξει, αναγνωρίζοντας στα «Κέρδη/ζημίες» από την αποτίμηση μετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων» αναλογούν όφελος 65,9 εκατ. ευρώ στο δ' τρίμηνο του 2015. Το παραπάνω όφελος προσδιορίσθηκε από τη Visa Europe με βάση τη συνεισφορά της Πειραιώς στα καθαρά έσοδα της Visa Europe για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Σημειώνεται ότι στο β' τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης η Τράπεζα Κύπρου εμφάνισε κέρδος από την πώληση της Visa Europe ύψους 58 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v