Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αναβαθμίζει τις ελληνικές τράπεζες η Moody's

Επιστροφή στην κερδοφορία το επόμενο διάστημα περιμένει ο οίκος. Αναμένει μείωση προβλέψεων και κόστους χρηματοδότησης. Πώς θα κινηθούν τα NPEs, τι λέει για τον αναβαλλόμενο φόρο. Βλέπει ανάπτυξη 1,8% για την οικονομία το 2017.

Αναβαθμίζει τις ελληνικές τράπεζες η Moody's

Σε «σταθερό» από «αρνητικό» αναβάθμισε το outlook για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ο οίκος αξιολόγησης, επικαλούμενος βελτιώσεις στην κερδοφορία και τη χρηματοδότηση των ομίλων. 

Το σταθερό outlook αντανακλά τις προσδοκίες της Moody's για το πώς θα εξελιχθεί το αξιόχρεο των ελληνικών τραπεζών τους επόμενους 12-18 μήνες και την προσδοκία του οίκου ότι οι βελτιώσεις στη χρηματοδότηση και στα κέρδη των τραπεζών εξισορροπούν τη μεγάλη κλίμακα των προβληματικών δανείων και τις περιορισμένες ευκαιρίες για χορηγήσεις. 

"Περιμένουμε ότι οι ελληνικές τράπεζες θα επιστρέψουν σε οριακή κερδοφορία το 2016-17 λόγω σημαντικά μειωμένων προβλέψεων, μειωμένου κόστους χρηματοδότησης και περιορισμένων λειτουργικών δαπανών", αναφέρει ο Νώντας Νικολαΐδης, senior credit officer του οίκου. 

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν καταφέρει να επιστρέψουν στη διατραπεζική αγορά repos, μειώνοντας το υπόλοιπο δανεισμού μέσω ELA και βελτιώνοντας το προφίλ ρευστότητας. Ωστόσο, η Moody's σημειώνει ότι αναμένεται να παραμένουν ιδιαίτερα εξαρτημένες από τη χρηματοδότηση της κεντρικής τράπεζας τους επόμενους 18 μήνες.

Οι τράπεζες στην Ελλάδα θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις, σημειώνει ο οίκος, στην αντιμετώπιση του τεράστιου όγκου προβληματικών δανείων. Αναμένει ότι ο όγκος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) θα παραμείνει υψηλός, πάνω από το 40% του συνολικού δανεισμού, ως τα τέλη του 2017, από περίπου 45% τον Ιούνιο του 2016.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη Moody's, παρά τη μέτρια ανάκαμψη, η οικονομική δραστηριότητα, η κατανάλωση και οι νέες επενδύσεις πιθανότατα θα είναι περιορισμένες, θέτοντας όρια στον τραπεζικό δανεισμό και την αύξηση των εσόδων. Περιμένει ότι η αύξηση του ΑΕΠ θα είναι 1,8% το 2017, υψηλότερα από το 0% που περιμένει φέτος (σ.σ. η πρόβλεψη του προϋπολογισμού μιλά για ανάπτυξη 2,7% την επόμενη χρονιά).  

Παρότι οι κεφαλαιακοί δείκτες είναι ισχυροί (υπολογίζει τον σταθμισμένο μέσο όρο του δείκτη CET 1 γύρω στο 17% με βάση στοιχεία Ιουνίου 2016) καλύπτοντας με άνεση τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών, περίπου το μισό εξ αυτών προέρχεται από αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις (DTE) τις οποίες η Moody’s θεωρεί χαμηλότερης ποιότητας κεφάλαιο. Αυτό γιατί η επιλεξιμότητα για μετατροπή τους σε αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις (DTC) και εντέλει σε «απτό» κεφάλαιο εξαρτώνται από την πιστοληπτική αξιοπιστία της ελληνικής κυβέρνησης που σήμερα είναι «αδύναμη», όπως φαίνεται και από την αξιολόγηση της Moody’s (Caa3 σταθερό outlook).

Τέλος, η Moody’s δεν περιμένει ότι οι τράπεζες θα επωφεληθούν από κάποια κρατική στήριξη για να προχωρήσουν. Η κυβέρνηση έχει περιορισμένη χρηματοοικονομική ισχύ και στηρίζεται πολύ στη χρηματοδότηση από επίσημους πιστωτές και αυτό υποδεικνύει τις περιορισμένες δυνατότητες να στηριχθεί ο τραπεζικός τομέας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v