ΟΓΑ: Το 70% του κατώτατου μισθού βάση για τις εισφορές

Τα 410 ευρώ το μήνα θα αποτελέσουν την κατώτατη βάση για τον υπολογισμό των εισφορών που θα πληρώνουν οι αγρότες. Τι ισχύει για συζύγους και ανήλικα τέκνα.

ΟΓΑ: Το 70% του κατώτατου μισθού βάση για τις εισφορές

To 70% του κατώτατου μισθού, ήτοι τα 410,2 ευρώ το μήνα αποτελούν για τους αγρότες το κατώτατο ασφαληστέο εισόδημα, σύμφωνα με υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο αρμόδιος υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος.

Σύμφωνα με αυτή, όπως και στην περίπτωση των αυτοαπασχολούμενων και των ελεύθερων επαγγελματιών, βάση υπολογισμού της εισφοράς είναι το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του οικείου φορολογικού έτους, διαιρούμενου δια του δώδεκα.

Σε περίπτωση που το εισόδημα που προκύπτει είναι μικρότερο των 410,2 ευρώ το μήνα, τότε οι εισφορές υπολογίζονται επί των 410,2. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση. Το ανώτατο ασφαληστέο εισόδημα ορίζεται στο 10πλάσιο του κατώτατου μισθού ήτοι τα 5.860 ευρώ το μήνα.

Για τους /τις συζύγους, και τα ενήλικα τέκνα, στις περιπτώσεις οικογενειακής εκμετάλλευσης, η μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού εισοδήματος της εκμετάλλευσης, δια του αριθμού των μελών, διαιρούμενο δια 12.

Και στην περίπτωση των αγροτών, όταν υπάρχει πολλαπλή δραστηριότητα, η μηνιαία βάση υπολογισμού αποτελεί το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από έκαστη δραστηριότητα. 

 

Ρούλα Σαλούρου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v