Φοροκαταιγίδα στις ασφαλιστικές εταιρείες

Το… μενού των αυξημένων φορολογιών που έχει επιβαρύνει την ασφαλιστική βιομηχανία κατά την τελευταία τριετία. Για ανάγκη επαναφοράς των κινήτρων στον κλάδο ζωής μιλούν παράγοντες της ασφαλιστικής αγοράς.

Φοροκαταιγίδα στις ασφαλιστικές εταιρείες

Τη δυσφορία τους για τη βαρύτατη φορολογική επιβάρυνση του κλάδου εκφράζουν παράγοντες της ασφαλιστικής αγοράς, υποστηρίζοντας πως η συγκεκριμένη υπερφορολόγηση:

α) Πλήττει κυρίως τα άτομα των χαμηλότερων εισοδηματικών τάξεων, που δεν μπορούν να καλυφθούν έναντι των κινδύνων που διατρέχουν.

β) Αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη της ασφαλιστικής βιομηχανίας, μέσω της οποίας μπορούν να δοθούν σημαντικές απαντήσεις σε ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα όπως το συνταξιοδοτικό, η υγεία και η χρηματοδότηση επενδύσεων.

Ειδικότερα, οικονομικός διευθυντής μεσαίου ασφαλιστικού Ομίλου μιλώντας στο Euro2day.gr υποστήριξε ότι από το 2015 έως σήμερα οι αυξημένες φορολογικές επιβαρύνσεις κοστίζουν στην εταιρεία του γύρω στο ένα εκατομμύριο ευρώ κάθε μήνα! «Πώς είναι δυνατόν ένα τμήμα αυτής της επιβάρυνσης να μην περάσει στους καταναλωτές μέσα από αυξημένα τιμολόγια;» αναρωτήθηκε το ίδιο στέλεχος.

Σύμφωνα με τους παράγοντες του κλάδου, όχι μόνο θα πρέπει να επανεξεταστεί το ζήτημα των μεγάλων φορολογικών επιβαρύνσεων, αλλά επίσης θα πρέπει να επανέλθει και το θέμα των φορολογικών κινήτρων που υπήρχαν κατά το παρελθόν στα συμβόλαια του κλάδου ζωής.

«Κατανοούμε τη γενικότερη δημοσιονομική στενότητα και τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών προκειμένου να σημειώνουν πρωτογενή πλεονάσματα. Παρ’ όλα αυτά υπάρχει λύση. Επειδή τα συνταξιοδοτικά προγράμματα είναι μακροχρόνιας διάρκειας, θα μπορούσαν τα φορολογικά κίνητρα να έχουν οπισθοβαρή χαρακτήρα, δηλαδή π.χ. σε ένα δεκαετές ή εικοσαετές συμβόλαιο να δίδονται κατά το δεύτερο μισό των προγραμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι οι όποιες φορολογικές εκπτώσεις θα ξεκινήσουν μετά από πέντε τουλάχιστον χρόνια, όταν δηλαδή τα δημόσια οικονομικά ελπίζουμε όλοι ότι θα βρίσκονται σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τη σημερινή» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Το «πακέτο» των επιβαρύνσεων

Το Euro2day.gr προσπάθησε να μαζέψει το «πακέτο» των μέτρων που επιβάρυναν φορολογικά τον ασφαλιστικό κλάδο κατά την τελευταία τριετία.

Έτσι, μεταξύ άλλων, είχαμε τα παρακάτω γεγονότα:

• Ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής (για όλες τις εταιρείες) αυξήθηκε από το 26% στο 29%.

• Ο φόρος επί των διανεμόμενων μερισμάτων διαμορφώθηκε από το 10% στο 15%, αρχής γενομένης από το 2017 (διανομή κερδών της χρήσης 2016).

• Ο φόρος επί του κύκλου εργασιών στις ασφαλιστικές εταιρείες αυξήθηκε σε πολλές κατηγορίες καλύψεων από 10% σε 15%, ενώ σε κάποιες άλλες από 0% σε 15% (μέτρα τρίτου μνημονίου το 2015).

Η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από το 13% στο 24% (π.χ. υπηρεσίες ιδιωτικής υγείας) επιβάρυνε τις ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς αυτές δεν έχουν τη δυνατότητα να εκπέσουν τον συγκεκριμένο φόρο (δεν επιβάλλουν ΦΠΑ, οπότε δεν μπορούν να φοροαπαλλαγούν για τον ΦΠΑ που καταβάλλουν).

• Οι ασφαλιστικές εταιρείες διαθέτουν ένα μεγάλο ύψος επενδυτικού χαρτοφυλακίου, τα έσοδα του οποίου επιβαρύνονται περισσότερο εξαιτίας των αυξημένων φορολογιών της τελευταίας διετίας. Έτσι, έχουμε μεγαλύτερες φορολογικές δαπάνες εξαιτίας των αυξημένων συντελεστών που έχουν επιβληθεί στα έσοδα από ενοίκια, τόκους και μερίσματα.

Σ’ όλα τα προηγούμενα θα πρέπει να συνυπολογιστούν ότι έχει καταργηθεί κατά τα τελευταία χρόνια (πριν το 2015) και το σύνολο των φορολογικών κινήτρων για τα προϊόντα του κλάδου ζωής.

Στέφανος Kοτζαμάνης kotzamanis@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v