Προκήρυξη για 953 θέσεις παθολόγων, γενικών γιατρών, παιδιάτρων για ΤΟΜΥ σε ολόκληρη τη χώρα

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει από τις 13 Ιουνίου και λήγει στις 22 Ιουνίου.

Προκήρυξη για 953 θέσεις παθολόγων, γενικών γιατρών, παιδιάτρων για ΤΟΜΥ σε ολόκληρη τη χώρα

Εκδόθηκε από το υπουργείο Υγείας η νέα προκήρυξη για 953 θέσεις γενικών γιατρών, παθολόγων και παιδιάτρων, οι οποίοι θα στελεχώσουν Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με το iatronet.gr.

Οι θέσεις, που παρατίθενται αναλυτικά πιο κάτω, καλύπτονται από σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Οι 809 αφορούν γιατρούς με ειδικότητα Ιατρικής ή Παθολογίας και οι 144 με ειδικότητα Παιδιατρικής.

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη προκήρυξη θέσεων ΤΟΜΥ, έπειτα από εκείνη του περασμένου Αυγούστου.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει από την 13η Ιουνίου 2018 (ώρα 12:00) και λήγει την 22α Ιουνίου (ώρα 23:59).

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στον προκαθορισμένο διαδικτυακό τόπο.

Σύμβαση

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα προκήρυξη - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση ΤΟΜΥ όσοι έχουν υπογράψει ήδη σύμβαση για τη στελέχωση Τοπικών Ομάδων Υγείας που προβλέπονται στο άρθρο 106 του νόμου 4461/2017.

Οι υποψήφιοι που έχουν εμπρόθεσμα υποβάλει την ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή ή να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή δια νομίμου αντιπροσώπου τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο υπουργείο Υγείας, υπόψη της Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών και Κατάρτισης Πινάκων (ΕΕΔΙΚΑΠΙ).

Δημ.Κ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus