Τέλος στη «δίαιτα δαπανών» στον προϋπολογισμό

Για πρώτη φορά τα στοιχεία του πρώτου πενταμήνου δείχνουν ότι οι δαπάνες ήταν όσο προϋπολογίστηκαν. Εξαίρεση το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η μεγάλη υπέρβαση εσόδων οδηγεί σε πρωτογενές πλεόνασμα 1,5 δισ. έναντι στόχου για μόλις 180 εκατ. ευρώ!

Τέλος στη «δίαιτα δαπανών» στον προϋπολογισμό

 Για πρώτη φορά μετά από πολλούς μήνες οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν ακριβώς στο ύψος των προβλέψεων, στο πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαίου, με την υστέρηση να μετατοπίζεται αποκλειστικά στις δαπάνες του ΠΔΕ.

Την ίδια ώρα τα έσοδα τόσο στον τακτικό όσο και τον κρατικό προϋπολογισμό εμφανίζουν σημαντική υπέρβαση έναντι των στόχων, οδηγώντας το πρωτογενές πλεόνασμα στο 1.539 εκατ. ευρώ, όταν ο στόχος αφορούσε πλεόνασμα μόλις 180 εκατ. ευρώ

Τα στοιχεία δείχνουν δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού στα 18,441 δισ. ευρώ, όσο ακριβώς ήταν ο στόχος, υστέρηση 516 εκατ. ευρώ στις δαπάνες του ΠΔΕ, τα έσοδα του οποίου όμως υπερβαίνουν το στόχο κατά 460 εκατ. ευρώ, ενώ την ίδια ώρα τα έσοδα πριν από τις επιστροφές φόρων εμφανίζουν μεγάλη υπέρβαση 774 εκατ. ευρώ η οποία περιορίζεται χωρίς να σβήνει, εξαιτίας της παράλληλης υπέρβασης των επιστροφών φόρου. Στο πεντάμηνο τα καθαρά έσοδα στον τακτικό προϋπολογισμό ανήλθαν σε 17,316 δισ. ευρώ με υπέρβαση 388 εκατ. ευρώ, ενώ στον κρατικό προϋπολογισμό η υπέρβαση φτάνει τα 848 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά:

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2018, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 799 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 2.163 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2018, για το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και ελλείμματος 1.242 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 1.539 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 180 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 1.840 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2017.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 18.436 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 848 εκατ. ευρώ ή 4,8% έναντι του στόχου. Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 17.316 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 388 εκατ. ευρώ ή 2,3% έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 1.909 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 561 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1.348 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.120 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 460 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Μάιο 2018 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 2.968 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 309 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 2.941 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 253 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 28 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 56 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Μαΐου 2018 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 606 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 351 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (255 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2018 ανήλθαν στα 19.235 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 516 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (19.751 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 18.441 εκατ. ευρώ και είναι εντός του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 72 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 689 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 190 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 65 εκατ. ευρώ για επιδόματα πολυτέκνων. Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 794 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 516 εκατ. ευρώ.

Ειδικά για τον μήνα Μάιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.913 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 235 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.623 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 195 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 290 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 40 εκατ. ευρώ.

* Εκτέλεση προϋπολογισμού Μαίου 2018, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό"

Έλενα Λάσκαρη e.laskari@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus