Με μειωμένο επιτόκιο 0,65% η δημοπρασία 3μηνων εντόκων

Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,54 φορές από 2,16 στην προηγούμενη δημοπρασία.

Με μειωμένο επιτόκιο 0,65% η δημοπρασία 3μηνων εντόκων

Το ποσό των 812,5 δισ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας. 

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 0,65% από 0,70% που ήταν στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία, ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,54 φορές (από 2,16 στην προηγούμενη δημοπρασία).

Αναλυτικότερα, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ, σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 0,65%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 962 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,54 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Αποτελέσματα Δημοπρασίας

Δημοπρασία

Σημερινή

Προηγούμενη

Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

13 εβδομάδων

11 Ιουλίου 2018

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

6 Ιουνίου 2018

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό

625

625

2. Ύψος προσφορών

962

1.347

3.Συντελεστής κάλυψης(2:1)

1,54

2,16

4.Συνολικά αποδεκτό ποσό

812,5

812,5

5. Απόδοση

0,65%

0,70%

6. Τιμή Δημοπρασίας

99,836

99,823

7. Cut – off ratio

82%

58%

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus