Κάτω από τα 500 ευρώ μια στις πέντε συντάξεις γήρατος

Στα 895,95 ευρώ διαμορφώνεται το μέσο εισόδημα από κύρια και επικουρική σύνταξη το Μάιο του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «ΗΛΙΟΣ». Τον ίδιο μήνα πληρώθηκαν συνολικά 4.474.725 ευρώ. Στους 2,57 εκατ. οι συνταξιούχοι.

Κάτω από τα 500 ευρώ μια στις πέντε συντάξεις γήρατος

Το Υπουργείο Εργασίας, ανακοινώνει τη δημοσίευση των εκθέσεων του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων "ΗΛΙΟΣ", για την αποτύπωση της δημοσιονομικής δαπάνης των χορηγούμενων συνταξιοδοτικών παροχών τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2018.

Συγκεκριμένα, τον Μάιο του 2018 πληρώθηκαν συνολικά 4.474.725 συνταξιοδοτικές παροχές, από τις οποίες 2.838.805 ήταν κύριες συντάξεις, 1.229.793 επικουρικές συντάξεις και 406.127 μερίσματα.

Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2.306.282.823,12€ και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ ενώ δεν περιλαμβάνει την παροχή ΕΚΑΣ.

Το πλήθος των συνταξιούχων ήταν 2.570.646 άτομα. Το μέσο εισόδημα από κύριες συντάξεις ανήλθε σε 723,85€, το μέσο εισόδημα από επικουρικές σε 172,10€ και το μέσο εισόδημα από μερίσματα σε 97,92€, διαμορφώνοντας έτσι το μέσο μηνιαίο εισόδημα σε όσους δικαιούνται και κύρια και επικουρική σύνταξη στα 895,95€, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου.

Παράλληλα όπως προκύπτει και από τα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα μια στις πέντε συντάξεις γήρατος διαμορφώνεται κάτω από τα 500 ευρώ.

Από την κατανομή του πλήθους των συντάξεων ανά συνταξιούχο παρατηρείται πως 1.213.954 συνταξιούχοι λαμβάνουν 1 μόνο σύνταξη, 921.226 λαμβάνουν 2 συντάξεις και 350.547 συνταξιούχοι λαμβάνουν 3 συντάξεις ενώ πολύ περιορισμένος αριθμός λαμβάνει πάνω από 7 συντάξεις.

*Τα αναλυτικά στοιχεία του συστήματος ΗΛΙΟΣ για τις συντάξεις δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη «Συνοδευτικό Υλικό».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus