Νηρέας-Σελόντα: Πώληση «πακέτο» επιβάλλει η DG Comp

Ζητά να διατεθεί σε έναν ή δύο το πολύ ενδιαφερόμενους το ένα έκτο της παραγωγής Νηρέα και Σελόντα. Στόχος να δημιουργηθεί εν δυνάμει δεύτερος πόλος. Δεν έχει οριστικοποιηθεί το προς πώληση χαρτοφυλάκιο.

Νηρέας-Σελόντα: Πώληση «πακέτο» επιβάλλει η DG Comp

Εν δυνάμει ισχυρούς ανταγωνιστές του ομίλου, που θα δημιουργηθεί από την ενοποίηση Νηρεύς - Σελόντα - Ανδρομέδα, επιδιώκει να δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού (DG Comp), με την υπό όρους έγκριση της εξαγοράς των Nηρεύς και Σελόντα από την κοινοπραξία Amerra Capital - Mubadala.

Με δεδομένο ότι οι τρεις όμιλοι (Nηρεύς - Σελόντα - Ανδρομέδα) ελέγχουν, αθροιστικά, σχεδόν το 50% της παραγωγής μεσογειακών ψαριών (λαβράκι και τσιπούρα) εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο δεύτερος σε μερίδιο «παίκτης» απέχει παρασάγγας, η DG Comp δεν έθεσε μόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά κριτήρια, ως προς την εκποίηση μονάδων.

Με βάση την απόφαση, Nηρεύς και Σελόντα οδηγούνται στη διάθεση σχεδόν του ενός έκτου (1/6) της παραγωγικής τους δυναμικότητας σε έναν ή το πολύ δύο ενδιαφερόμενους. Δηλαδή, υποχρεούνται να πωλήσουν «πακέτο» εκκολαπτήρια δυναμικότητας 50 εκατ. τεμαχίων γόνου και ιχθυοτροφεία δυναμικότητας 10 χιλιάδων τόνων, μαζί με απαραίτητα συσκευαστήρια.

Θεωρητικά, ενδιαφέρον για το παραπάνω χαρτοφυλάκιο μπορεί να εκδηλωθεί από οποιονδήποτε, το πιθανότερο, όμως, είναι οι «μνηστήρες» να προέρχονται από τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, είτε αυτόνομα, είτε σε σύμπραξη με επενδυτικά κεφάλαια.

Για να διασφαλίσει τη στόχευση ενίσχυσης του ανταγωνισμού εντός Ε.Ε, η DG Comp έθεσε κριτήρια κατανομής των μονάδων (γεωγραφικής αλλά και ανά κατηγορία παραγωγής), στην περίπτωση που το χαρτοφυλάκιο διατεθεί σε δύο ενδιαφερόμενους.

Μετά την παραπάνω απόφαση, τα επιτελεία Νηρέα και Σελόντα, σε συνεργασία με τους συμβούλους και τις τράπεζες-βασικούς μετόχους τους, καταρτίζουν εκ νέου το προς εκποίηση χαρτοφυλάκιο καθώς η σχετική προεργασία, που πήρε τη μορφή πρότασης, πριν την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν φαίνεται να οδηγεί σε αποτέλεσμα που να πληροί τις προδιαγραφές της απόφασης.

Με ανοικτό διαγωνισμό η πώληση των μονάδων

Αφού οριστικοποιηθεί η περίμετρος του χαρτοφυλακίου, θα ξεκινήσει ανοικτός διαγωνισμός για την πώλησή του. Θεωρητικά, εφόσον υπάρχουν επιστολές ενδιαφέροντος που κριθούν αξιόπιστες, μπορεί να προχωρήσει εκ παραλλήλου η ολοκλήρωση της συναλλαγής με μεταβίβαση των πλειοψηφικών πακέτων Νηρέα και Σελόντα στην κοινοπραξία Amerra - Mubadala.

Εν συνεχεία, οι νέοι ιδιοκτήτες θα έχουν περιθώριο έξι μηνών για να ολοκληρώσουν την εκποίηση. Αν δεν το πράξουν, η DG Comp μπορεί να διορίσει επίτροπο με αποκλειστικό αντικείμενο την υλοποίηση της σχετικής δέσμευσης.

Σημειώνεται ότι Nηρεύς, Σελόντα και Ανδρομέδα (σ.σ. ανήκει ήδη στην Amerra) διαθέτουν στην παραγωγή μεσογειακών ψαριών δεσπόζουσα θέση, με βάση την υφιστάμενη παραγωγική τους δυναμικότητα (περίπου 76 χιλιάδες τόνους). Με την πώληση μονάδων που επιβάλλει η DG Comp, το μερίδιό τους θα υποχωρήσει από το 50% σε 43% εντός Ε.Ε.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v