ΔΕΗ: Ως 15 Μαρτίου η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις λιγνιτικές

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για το διαγωνισμό πώλησης των λιγνιτικών μονάδων. Περί τις 8 Μαίου η υποβολή των δεσμευτικών προσφορών. Δικαίωμα συμμετοχής στους προηγούμενους επενδυτές αλλά και σε νέους.

ΔΕΗ: Ως 15 Μαρτίου η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις λιγνιτικές

Δημοσιεύτηκε από τη ΔΕΗ η κοινή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής δεσμευτικών προσφορών για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των αποεπενδυόμενων επιχειρήσεων της Μελίτης και Μεγαλόπολης.

Το κείμενο καλεί ονομαστικά τους συμμετέχοντες στον προηγούμενο διαγωνισμό αλλά και νέους επενδυτές να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία πώλησης των προαναφερόμενων μονάδων.

Όπως προκύπτει από το κείμενο της πρόσκλησης η ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι η 15η Μαρτίου, ενώ οι δεσμευτικές προσφορές θα υποβληθούν σε 59 ημέρες από τότε, δηλαδή περίπου στις 8 Μαίου. 

Στις 15 Μαρτίου θα ελεγχθούν τα προσόντα των ενδιαφερομένων κι όσοι πληρούν τα όρια και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού θα κληθούν να υπογράψουν συμφωνία εμπιστευτικότητας. Αμέσως μετά στις 16 Μαρτίου θα ανοίξει το VDR για τον τεχνικοοικονομικό έλεγχο που θα κάνουν οι υποψήφιοι επενδυτές και την ίδια μέρα θα τους παραδοθεί το πρώτο σχέδιο του SPA (Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών).

Θα ακολουθήσουν οι διαπραγματεύσεις για το SPA με τον πρώτο κύκλο να ολοκληρώνεται γύρω στις 9 Απριλίου. Αυτές θα συνεχιστούν μέχρι τις 23 Απριλίου οπότε και συμφωνηθεί το τελικό κείμενο του SPA.  

Χρήστος Κολώνας [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v