Αύξηση 7,7% στον δείκτη κύκλου εργασιών της βιομηχανίας

Ταυτόχρονα ο μέσος δείκτης του τελευταίου 12μηνου εμφανίζει άνοδο 9,7%, έναντι του αμέσως προηγούμενου διαστήματος.

Αύξηση 7,7% στον δείκτη κύκλου εργασιών της βιομηχανίας

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) Φεβρουαρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2018, παρουσίασε αύξηση 7,7% έναντι βελτίωσης 3,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2018 με το 2017.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Φεβρουαρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Ιανουαρίου 2019, παρουσίασε αύξηση 13,1%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2018 - Φεβρουαρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2017 - Φεβρουαρίου 2018, παρουσίασε αύξηση 9,7%. Η μεταβολή που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων ήταν επίσης 9,7%.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 7,7% τον μήνα Φεβρουάριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2018, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

• Αύξηση κατά 7,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι αυξήσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: καπνού, παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, μη μεταλλικών ορυκτών, κατασκευής μεταλλικών προϊόντων.

• Μείωση κατά 3,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων - Λατομείων. Η μείωση αυτή οφείλεται στις μειώσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη, άλλων εξορυκτικών και λατομικών
δραστηριοτήτων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

• Αύξηση κατά 6,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.

• Αύξηση κατά 9,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.

* Δείτε αναλυτικά στοιχεία στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v