Επ. Ανταγωνισμού: Προθεσμία ενός μήνα για συζητήσεις της Αργος με εκδοτικές

Η προθεσμία ξεκινά από τη στιγμή της κοινοποίησης στα ενδιαφερόμενα μέρη της επικαιροποιημένης έκθεσης του εμπειρογνώμονα, αναφέρει η επιτροπή.

Επ. Ανταγωνισμού: Προθεσμία ενός μήνα για συζητήσεις της Αργος με εκδοτικές

Σε συνέχεια της από 10 Οκτωβρίου 2019 Απόφασής της Επιτροπής Ανταγωνισμού και κατόπιν της από 16/10/2019 νέας σύμβασης μεταξύ της ΕΑ και του Εμπειρογνώμονα, η οποία υπογράφηκε σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενημερώνει το κοινό ότι η προθεσμία ενός μηνός για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ της εταιρείας ΑΡΓΟΣ και των εκδοτικών εταιρειών, εκκινεί από την κοινοποίηση στα μέρη της επικαιροποιημένης Έκθεσης του Εμπειρογνώμονα.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v