Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΡΑΕ: Συνδέθηκαν στο σύστημα ΑΠΕ ισχύος 53 MW

Κατασκευάστηκαν και συνδέθηκαν με το δίκτυο εντός του χρονοδιαγράμματος 83 έργα, συνολικής ισχύος 53,07979 MW, σημειώνει η ΡΑΕ.

ΡΑΕ: Συνδέθηκαν στο σύστημα ΑΠΕ ισχύος 53 MW

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), στο πλαίσιο της παρακολούθησης υλοποίησης των Φ/Β σταθμών των επιτυχόντων στην ανταγωνιστική διαδικασία έργων ΑΠΕ που διενεργήθηκε τον Ιούλιο του 2018 (υπ’ αριθμ. 321/2018 Απόφαση ΡΑΕ - ΦΕΚ Β’ 1466/27.04.2018, ΑΔΑ: 63ΝΖΙΔΞ-ΡΧΔ), διαπιστώνει ότι κατασκευάστηκαν και συνδέθηκαν με το δίκτυο εντός του χρονοδιαγράμματος το σύνολο των ογδόντα τριών (83) έργων συνολικής ισχύος 53,07979 MW των Επιλεγέντων Συμμετεχόντων της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της κατηγορίας «Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ/Φωτοβολταϊκά - Κατηγορία Ι» [υπ’ αριθμ. 1/2018 Προκήρυξη], δηλαδή με επιτυχία υλοποίησης των έργων σε ποσοστό 100%.

Οι ανταγωνιστικές διαδικασίες ώριμων έργων ΑΠΕ αποτελούν σημαντικό όχημα ανάπτυξης του τομέα των ΑΠΕ και οδηγούν σε 100% υλοποίηση των έργων εντός των χρονοδιαγραμμάτων της Προκήρυξης και συνδράμουν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της χώρας για το 2030.

Στο πλαίσιο και της υποχρέωσης γνωστοποίησης των ποσοστών υλοποίησης των επιτυχόντων έργων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 4 «Καθεστώτα στήριξης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές» της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (EΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση)», παρατίθενται οι Πίνακες με τα αποτελέσματα υλοποίησης έργων των επιλεγέντων συμμετεχόντων στην εν λόγω ανταγωνιστική διαδικασία για την Κατηγορία Ι.

Πίνακας 1 Υλοποίηση Φ/Β εγκαταστάσεων Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 1/2018 (Κατηγορία Ι)

α/α

Μοναδικός Αριθμός Υποβολής (ID)

Επωνυμία Εταιρείας/Φυσικού Προσώπου

Ισχύς [ΜW]

Θέση

Δήμος

ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Υλοποίηση

1

15072

ΠΕΤΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε..

0,49975

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΝΑ ΑΓΡOTEΜΑΧΙΟ 213

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

77,9

ΝΑΙ

2

15079

ΤΕΧΝΟΜΕΤΑΛ

0,4998

ΠΛΑΓΙΑ

ΛΕΒΑΔΕΩΝ

78

ΝΑΙ

3

25185

ΗΛΙΑΤΩΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ.

1

3 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

77

ΝΑΙ

4

25227

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,499

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΟ 157, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

79

ΝΑΙ

5

25339

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,9979

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΟ 175, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ

ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ / ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

79

ΝΑΙ

6

25347

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,7841

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΑ 1402-404, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

79

ΝΑΙ

7

25349

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,9979

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΑ 392-394, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

79

ΝΑΙ

8

25351

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,9979

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΑ 247-248, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

79

ΝΑΙ

9

25352

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,499

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΟ 236, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

79

ΝΑΙ

10

25354

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,499

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΟ 238, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

79

ΝΑΙ

11

25355

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,9979

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΟ 242, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

79

ΝΑΙ

12

25358

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,9979

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΟ 64, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

79

ΝΑΙ

13

25359

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,9979

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΑ 154-155, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

79

ΝΑΙ

14

25360

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,499

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΟ 274, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

79

ΝΑΙ

15

25361

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,499

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΟ ΑΤ 1288, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

79

ΝΑΙ

16

25362

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,499

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΟ ΑΤ 286, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

79

ΝΑΙ

17

25363

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,7841

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΟ ΑΤ 440, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

79

ΝΑΙ

18

25366

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,9977

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΟ 575, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΛΙΑΣ. Δ. ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

79

ΝΑΙ

19

25367

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,499

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΟ 1403, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Δ. ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

79

ΝΑΙ

20

25369

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,9979

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΟ 8, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ, Δ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

79

ΝΑΙ

21

25371

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,9979

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΟ 746, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΡΟΣΥΚΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

79

ΝΑΙ

22

25372

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,9979

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΟ 865-866, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΓΕΩΓΙΑΝΟΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

78

ΝΑΙ

23

25373

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,995

ΣΚΑΛΩΣΙΑ / ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

79

ΝΑΙ

24

25375

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,499

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΦΑΔΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

79

ΝΑΙ

25

25377

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,9979

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΟ 757, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΗΛΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

79

ΝΑΙ

26

25378

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,6415

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΟ 785, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΗΛΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

77

ΝΑΙ

27

25379

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,499

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΟ 102Α, ΞΗΡΟΧΩΡΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΔΗΔΟΝΑΣ

76

ΝΑΙ

28

25380

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,4968

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΟ 11, ΑΜΠΕΛΟΡΕΜΑ, ΑΡΣΑΚΕΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΠΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

79

ΝΑΙ

29

25381

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,4968

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΟ 708, ΑΛΩΝΙΑ ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΠΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

79

ΝΑΙ

30

25382

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,4968

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΟ 780Π, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ, ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΠΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

79

ΝΑΙ

31

25383

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,4968

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΟ 833, ΓΥΜΝΟ, ΑΡΣΑΚΕΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΠΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

79

ΝΑΙ

32

25385

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,4968

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΑ 135-136, ΑΥΛΑΓΕΣ, ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΠΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

79

ΝΑΙ

33

25386

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,4968

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΟ 780η-7800-217α, ΑΥΛΑΓΕΣ, ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΠΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

79

ΝΑΙ

34

25387

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,4945

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΟ 434, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΡΟΔΟΚΗΠΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

79

ΝΑΙ

35

25388

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,4968

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΟ 70, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΕΙΒΑΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

79

ΝΑΙ

36

25389

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,4968

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΟ 600, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΡΑΧΩΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

79

ΝΑΙ

37

25391

ΚΩΝ.Ι.ΤΣΑ.

0,4995

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΟ 688, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΚΟΥ

ΚΟΡΙΝΟΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

79

ΝΑΙ

38

25395

ΦΩΣ-Ζ.ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ

0,34968

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΔΑΦΝΗΣ Σ.Δ. 1962, ΑΓΡOTEΜΑΧΙΟ 2683

ΑΧΙΝΟΥ / ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

79

ΝΑΙ

39

25424

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,4968

ΘΕΣΗ ΚΟΡΥΦΟΥΛΑ Α ΜΕ ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ 88530225, ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΔΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

79

ΝΑΙ

40

25425

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,4968

ΘΕΣΗ ΚΟΡΥΦΟΥΛΑ Β ΜΕ ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ 88530226, ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΔΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

79

ΝΑΙ

41

25426

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,3015

ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΗΛΙΟ, ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

79

ΝΑΙ

42

25428

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,5548

ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΗΤΣΑΊΡ, ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

79

ΝΑΙ

43

25429

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,398

ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

79

ΝΑΙ

44

25430

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,995

ΘΕΣΗ ΠΗΓΑΔΙ, ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

79

ΝΑΙ

45

25431

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,4945

ΘΕΣΗ ΓΕΦΥΡΕΣ, ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

79

ΝΑΙ

46

25432

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,995

ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (ΑΑ ΑΠΕ 109070), ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

79

ΝΑΙ

47

25433

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0,995

ΘΕΣΗ ΚΕΡΑΜΙΔΑΡΙΟ, ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

79

ΝΑΙ

48

25434

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.

0.4037

ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (ΑΑ ΑΠΕ 109067), ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

79

ΝΑΙ

49

25438

ΗΛΙΟΛΟΝΤΟΣ

0,49976

ΚΟΝΙΣΚΙΑ

ΔΕΣΦΙΝΑΣ / ΔΕΛΦΩΝ

75,87

ΝΑΙ

50

25441

ΣΟΦΙΑ ΧΑΛΚΙΔΟΥ

0,7841

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΟ 153, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Δ.Ε. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

79

ΝΑΙ

51

25484

ΣΟΦΙΑ ΧΑΛΚΙΔΟΥ

0,6415

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΟ 760, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΗΛΙΤΣΑΣ

Δ.Ε. ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ

79

ΝΑΙ

52

25486

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ

0,4968

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΟ 607, ΜΑΥΡΟΧΩΜΑ, ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΠΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

79

ΝΑΙ

53

25487

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ

0,4968

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΟ 584, ΜΑΥΡΟΧΩΜΑ, ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΠΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

79

ΝΑΙ

54

25488

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ

0,4968

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΟ 794, ΘΕΣΗ ΚΡΙΘΑΡΟΤΟΠΟΣ ΚΟΜΑΡΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

79

ΝΑΙ

55

25489

ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ

0,9979

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΟ 783, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΗΛΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

79

ΝΑΙ

56

25490

ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ

0,4968

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΟ 899, ΘΕΣΗ ΑΗ ΛΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

79

ΝΑΙ

57

25491

ΠΕΤΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

0,398

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΟ 910, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΡΟΔΟΚΗΠΟΥ

Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

79

ΝΑΙ

58

25492

ΣΟΦΙΑ ΧΑΛΚΙΔΟΥ

0,499

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΟ 17Β, ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ

Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

79

ΝΑΙ

59

25493

ΣΟΦΙΑ ΧΑΛΚΙΔΟΥ

0,9979

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΟ 787, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΗΛΙΤΣΑΣ

Δ.Ε. ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

79

ΝΑΙ

60

25494

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

0,499

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΟ 1109, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Δ.Ε. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

79

ΝΑΙ

61

25495

Κ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

0,9979

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΟ 241, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

79

ΝΑΙ

62

25500

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑΓΚΡΗΣ

0,4968

ΑΓΡOTEΜΑΧΙΟ 758, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΗΛΙΤΣΑΣ

Δ.Ε. ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

79

ΝΑΙ

63

25560

ΝΑΟΥΣΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

0,4995

ΧΑΝΤΑΚΙΑ (Τ.Κ. ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ)

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ / ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

77,94

ΝΑΙ

64

25561

ΝΑΟΥΣΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

0,4995

ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ (Δ.Κ. 3ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ)

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ / ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

77,94

ΝΑΙ

65

25572

ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ

0,4968

ΘΕΣΗ ΚΑΡΥΔΟΤΟΠΟΣ ΚΟΜΑΡΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

79

ΝΑΙ

66

25578

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ

0,9999

ΚΑΛΑΜΙΑ (Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΙΜΥΛΟΥ)

ΚΟΙΛΑΔΑΣ / ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

77,94

ΝΑΙ

67

25582

PRESTANTIA P.C.

0,499905

ΛΙΑΜΑ

Δ.Δ. ΒΑΓΙΩΝ / Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ

76

ΝΑΙ

68

25585

FACULTAS P.C.

0,499905

ΠΑΛΙΑ ΣΩΤΗΡΑ

Δ.Δ. ΘΗΒΩΝ / Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ

76

ΝΑΙ

69

25586

FACULTAS P.C.

0,499905

ΒΟΥΚΟΛΙΑ

Δ.Δ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ / Δ. ΔΕΛΦΩΝ

76

ΝΑΙ

70

25588

MEXIS ENERGY SMPC

0,499905

ΛΙΛΜΑ

Δ.Δ. ΒΑΓΙΩΝ / Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ

76

ΝΑΙ

71

25589

SOLAR BANK SMPC

0,499905

ΒΑΡΝΟΣ Ή ΑΡΑΠΟΡΕΜΑ

Δ.Δ. ΘΗΒΩΝ / Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ

76

ΝΑΙ

72

25590

IDCIRCO SOLIS 2 P.C.

0,99992

ΧΕΡΩΜΑΤΑ

Δ.Δ. ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ / Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ

76

ΝΑΙ

73

25592

IDCIRCO SOLIS 3 P.C.

0,99992

ΤΣΙΝΤΣΙΛΟΝΙ

Δ.Δ. ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ / Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ

76

ΝΑΙ

74

25593

IDCIRCO SOLIS 4 P.C.

0,99992

ΠΑΛΙΑ ΣΩΤΗΡΑ

Δ.Δ. ΘΗΒΩΝ / Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ

76

ΝΑΙ

75

25601

PRESTANTIA P.C.

0,499905

ΒΑΡΥΚΟ Ή ΧΟΡΟΒΟΙΒΟΔΑ

Δ.Δ. ΘΗΒΩΝ / Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ

76

ΝΑΙ

76

25617

ΕΝΕΡΓΕΙΟΔΟΜΗ Ο.Ε.

0,5

ΧΑΛΚΟΣ

ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ / ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

78,9

ΝΑΙ

77

25651

FOSTA A.E.

0,4984

ΠΛΑΤΟΡΑΧΗ

ΣΦΕΛΙΝΟΣ / ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ

79

ΝΑΙ

78

25666

ΕΝΕΡΓΕΙΟΔΟΜΗ Ο.Ε.

0,5

ΓΟΥΡΙΤΣΑ

Δ.Ε. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ / Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ

78,9

ΝΑΙ

79

25682

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ

0,1

ΑΓΡ. 2428 ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ

Δ.Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

80

ΝΑΙ

80

25687

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

0,1

ΣΠΑΘΟΛΑΚΟΣ Α.Τ. 484

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

80

ΝΑΙ

81

25692

ΟΦΙΔΗΣ ΑΡ. - ΟΦΙΔΗΣ ΧΑΡ.

0,499

ΣΠΑΘΟΛΑΚΟΣ Α.Τ. 485

ΑΝΩ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

79

ΝΑΙ

82

25694

DURUS 2 P.C.

0,99981

ΧΙΛΙΑΔΟΥ

Δ.Δ. ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ / Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ

77

ΝΑΙ

83

25701

SUN ENERGY

0,8712

Α.Τ. 316 ΚΑΙ Α.Τ. 317 ΘΕΣΗ ΔΕΝΔΡΑ, ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

78,49

ΝΑΙ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v