Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέο πρόγραμμα δανειοδότησης μικρομεσαίων με εγγύηση 80%

Στη σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας για τη χορήγηση δανείων κεφαλαίου κίνησης και επενδυτικού σκοπού προχωρά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Με βάση τον κανονισμό de minimis, το ύψος των δανείων.

Νέο πρόγραμμα δανειοδότησης μικρομεσαίων με εγγύηση 80%

Ακόμη ένα εγγυοδοτικό πρόγραμμα για τη χορήγηση δανείων κεφαλαίων κίνησης και επενδυτικού σκοπού σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.

Πρόκειται για το Ταμείο Εγγυοδοσίας, που θα διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), το οποίο με αρχική «προίκα» 100 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, φιλοδοξεί σε πρώτη φάση «να μοιράσει» μέσω των ελληνικών τραπεζών που θα συμβληθούν μαζί του, δάνεια συνολικού ύψους 465 εκατ. ευρώ, με το ποσοστό της εγγύησης να ανέρχεται στο 80% του δανείου.

Ειδικότερα, τα 100 εκατ. ευρώ θα διατεθούν ως εγγυήσεις στις τράπεζες που θα «τρέξουν» το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο, ενώ πρόθεση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι να αυξήσει το ποσό των εγγυήσεων στην περίπτωση που υπάρξει ζήτηση, κάτι που όπως δείχνει ο αριθμός των αιτήσεων που δέχτηκαν το πρόγραμμα του ΤΕΠΙΧ ΙΙ με την επιδότηση του επιτοκίου για τα δύο πρώτα χρόνια και το Ταμείο Εγγυοδοσίας Covid-19, όπου το ύψος της εγγύησης ανέρχεται επίσης στο 80%, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Με βάση τις εκτιμήσεις του ΕΤαΕ, όπως προαναφέρθηκε, τα 100 εκατ. ευρώ εγγυήσεων θα μοχλεύσουν 465 εκατ. ευρώ δανείων από τις τράπεζες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η πρόσκληση συμμετοχής προς τις τράπεζες έχει ήδη αποσταλεί και οι σχετικές απαντήσεις θα πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί στο ΕΤαΕ έως τις 20 Ιουλίου, ώστε στα τέλη Αυγούστου να αρχίσει η υποβολή αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το ΕΤαΕ, η εγγύηση προς τις τράπεζες θα καλύπτει το 80% των ζημιών κάθε δανείου και μέχρι του ανώτατου ορίου 25% των ζημιών σε επίπεδο εγγυημένου χαρτοφυλακίου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο Ταμείο σχεδιάστηκε πριν την πανδημία και για τοn λόγο αυτό δεν περιέχει ρήτρες που να συνδέονται με πληττόμενους κλάδους ή την υποχρεωτική διατήρηση των θέσεων εργασίας για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Συνεπώς, τα δάνεια θα χορηγηθούν με τραπεζικά κριτήρια.

Μόνο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας θα δανείζει αμιγώς -με τον ορισμό της ΕΕ- μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, οι τράπεζες που θα επιλεγούν, θα παράσχουν δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας, υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων του kανονισμού ήσσονος σημασίας (de minimis) EE 1407/2013.

Επισημαίνεται ότι η τήρηση των όρων του kανονισμού ήσσονος σημασίας διαμορφώνει και το ύψος του δανείου. Με δεδομένο ότι ο κανονισμός ορίζει ότι μια επιχείρηση δεν μπορεί να λάβει πάνω από 200.000 ευρώ κρατικών ενισχύσεων στο διάστημα μιας τριετίας, είναι προφανές ότι για το μέγιστο ύψος του δανείου μιας μικρομεσαίας επιχείρησης θα λαμβάνονται υπόψη:

  • Το ύψος σώρευσης κρατικών ενισχύσεων (σ.σ. αν υπάρχουν) έως τη στιγμή υποβολής της αίτησης
  • το ύψος της εγγύησης που για τα δάνεια αυτά ανέρχεται στο 80%
  • h διάρκεια αποπληρωμής του δανείου.

Διευκρινίζεται ότι για το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο δεν ισχύει το «Προσωρινό Πλαίσιο» της Κομισιόν για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων βάσει του οποίου οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας μπορούν να ανέλθουν στις 800.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις που έχουν δανειοδοτηθεί από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ ή το Ταμείο Εγγυοδοσίας Covid-19 είναι δύσκολο να χρηματοδοτηθούν και από το συγκεκριμένο ταμείο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v