Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κίνητρα για εμπροσθοβαρείς επενδύσεις στα δίκτυα 5G

Οι όροι του διαγωνισμού παραχώρησης φάσματος για την ανάπτυξη των δικτύων πέμπτης γενιάς στην κινητή. Στις αρχές Σεπτεμβρίου προκηρύσσεται διαγωνισμός, τέλος Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται.

Κίνητρα για εμπροσθοβαρείς επενδύσεις στα δίκτυα 5G

Μπορεί να μην έχει εκπτώσεις, αλλά ο διαγωνισμός για την παραχώρηση φάσματος που θα χρησιμοποιηθεί για τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας πέμπτης γενιάς (5G) έχει πολλές δόσεις!

Όπως προκύπτει από το τεύχος προκήρυξης που έθεσε χθες σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 4 Αυγούστου η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), οι εταιρείες που θα επικρατήσουν στη δημοπρασία για την απόκτηση του φάσματος έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν το τίμημα είτε εφάπαξ είτε σε 10 δόσεις σε βάθος 15ετίας. Στη δεύτερη περίπτωση, καταβάλλουν αρχικά το 30% του τιμήματος ενώ η πρώτη από τις υπόλοιπες εννέα δόσεις πληρώνεται έπειτα από τρία χρόνια και αφορά μόλις το 6% του τιμήματος που προσέφεραν.

Έτσι θεωρείται πως οι υφιστάμενοι «παίκτες» στην αγορά τηλεπικοινωνιών θα διατηρήσουν ρευστότητα για να προχωρήσουν πιο γρήγορα τις επενδύσεις στην ανάπτυξη των δικτύων 5G. Ταυτόχρονα χαμηλώνει ο πήχης για είσοδο στην ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας ενός νέου παίκτη (κάτι που θεωρείται δύσκολο, αλλά όχι απίθανο) αφού το αρχικό τίμημα που θα πληρώνει για την απόκτηση φάσματος είναι αρκετά περιορισμένο και η εξόφληση γίνεται σε μια 15ετία, δηλαδή μαζί με τη λήξη του δικαιώματος χρήσης.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η δημοσίευση του τεύχους προκήρυξης θα γίνει στις 2 Σεπτεμβρίου, οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβληθούν την 1η Οκτωβρίου ενώ μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης του φάσματος.

Ο διαγωνισμός θα οδηγήσει στη χορήγηση:

  1. Έως πέντε δικαιωμάτων χρήσης φάσματος στη φασματική περιοχή 3.600 MHz.
  2. Έως δώδεκα δικαιωμάτων χρήσης φάσματος εύρους 2×5 MHz στη φασματική περιοχή 2 GHz.
  3. Έως έξι δικαιωμάτων χρήσης φάσματος εύρους 2×5 MHz στη φασματική περιοχή 700 MHz.
  4. Έως πέντε δικαιωμάτων χρήσης φάσματος εύρους 200 MHz στη φασματική περιοχή 26 GHz.

Η αρχική τιμή εκκίνησης για κάθε δικαίωμα ποικίλλει και ξεκινάει από τις 640.000 ευρώ για τμήματα ραδιοσυχνοτήτων στη φασματική περιοχή 3.600 MHz, ενώ φτάνει τα 25,03 εκατ. ευρώ για τμήματα ραδιοσυχνοτήτων στις φασματικές περιοχές 2 GHz και 700 MHz.

Η διαδικασία χορήγησης πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, οι συμμετέχοντες με τις αιτήσεις συμμετοχής δηλώνουν τον αριθμό των τμημάτων ραδιοσυχνοτήτων που επιθυμούν να τους χορηγηθούν στις φασματικές περιοχές 700 MHz, 2 GHz και 26 GHz. Με την αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία κάθε συμμετέχων δηλώνει το ποσό το οποίο προσφέρει ανά φασματική περιοχή για τις φασματικές περιοχές 700 MHz, 3.600 MHz, 2 GHz και 26 GHz, προκειμένου να επιλέξει πρώτος τη θέση που θα τοποθετήσει τα τμήματα ραδιοσυχνοτήτων που δεσμεύονται γι' αυτόν.

Στο δεύτερο στάδιο, διενεργείται δημοπρασία πολλαπλών γύρων με αυξανόμενο τίμημα, όπου ο κάθε υπερθεματιστής καταβάλλει την προσφορά που υπέβαλε με δυνατότητα ταυτόχρονης προσφοράς σε τμήματα ραδιοσυχνοτήτων που ανήκουν σε διαφορετικές φασματικές περιοχές. Η διαδικασία αφορά σε όσα τμήματα ραδιοσυχνοτήτων δεν έχουν δεσμευτεί στο πρώτο στάδιο. Η διαδικασία πολλαπλών γύρων διεξάγεται ταυτόχρονα για όλες τις φασματικές περιοχές.

Οι υποχρεώσεις των εταιρειών

Όπως αναφέρεται στο τεύχος προκήρυξης, οι εταιρείες που θα πάρουν φάσμα για τα δίκτυα πέμπτης γενιάς αναλαμβάνουν την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών φωνής και δεδομένων, χρησιμοποιώντας το σύνολο των ζωνών ραδιοσυχνοτήτων επί των οποίων κατέχει δικαίωμα, εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος του δικαιώματος για την κάλυψη τουλάχιστον του 99% του πληθυσμού σε όλη την επικράτεια και του 95% του πληθυσμού κάθε περιφερειακής ενότητας της χώρας, την κάλυψη του 95% της συνολικής χερσαίας έκτασης της χώρας, την κάλυψη του 95% του θαλάσσιου χώρου, την κάλυψη του 95% των αυτοκινητόδρομων, του 90% των ευρωπαϊκών οδών, των εθνικών οδών και του 95% του σιδηροδρομικού δικτύου: Αθήνα - Πάτρα και Αθήνα - Θεσσαλονίκη.

Επιπλέον αναλαμβάνουν την υποχρέωση παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας το σύνολο των ζωνών ραδιοσυχνοτήτων επί των οποίων κατέχουν δικαίωμα, με ονομαστικό ρυθμό μετάδοσης τουλάχιστον 100 Mbps στην καθοδική ζεύξη (download) ως εξής: Σε πρώτο στάδιο και εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος του δικαιώματος για την κάλυψη των γεωγραφικών περιοχών όπου κατοικεί τουλάχιστον το 60% του πληθυσμού της χώρας, για την κάλυψη του 60% των εθνικών οδών, των αυτοκινητόδρομων και του σιδηροδρομικού δικτύου: Αθήνα - Πάτρα και Αθήνα - Θεσσαλονίκη, για την κάλυψη, με μέγιστη καθυστέρηση (one-way latency), μεταξύ τερματικού και αντίστοιχου σταθμού βάσης, δέκα χιλιοστών του δευτερολέπτου (10 ms), του 95% των παρακάτω αυτοκινητόδρομων:

Αυτοκινητόδρομος Αθήνα - Θεσ/νίκη - Εύζωνοι, Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Πελοποννήσου (Μορέας), Ολυμπία Οδός, Ιόνια Οδός Εγνατία Οδός, Αξονας Κεντρικής Ελλάδος, Αττική Οδός, Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.

Σε δεύτερο στάδιο και εντός έξι ετών από την έναρξη ισχύος του Δικαιώματος για την κάλυψη των γεωγραφικών περιοχών όπου κατοικεί τουλάχιστον το 90% του πληθυσμού της χώρας, για την κάλυψη του 90% των εθνικών οδών, των αυτοκινητόδρομων και του σιδηροδρομικού δικτύου: Αθήνα - Πάτρα και Αθήνα - Θεσσαλονίκη.

Στην περίπτωση που ο κάτοχος του Δικαιώματος είναι νεοεισερχόμενος πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών φωνής και δεδομένων για την κάλυψη των γεωγραφικών περιοχών όπου κατοικεί τουλάχιστον το 80% του πληθυσμού της χώρας, εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του δικαιώματος.

Στο τεύχος προκήρυξης περιλαμβάνονται και συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά του δικτύου 5G, προβλέψεις ώστε να επιτρέπεται η είσοδος «εικονικών παρόχων» (MVNO) καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών σε κάθετες αγορές (π.χ. υπηρεσίες υγείας, κ.α.).

Κοινή χρήση υποδομών

Για την κοινή χρήση υποδομών μεταξύ τηλεπικοινωνιακών παρόχων προβλέπεται πως οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να συνάπτουν σχετικές εμπορικές συμφωνίες ως εξής: α) χρήση παθητικής υποδομής, με υποχρέωση απλής γνωστοποίησης στην ΕΕΤΤ, β) χρήση ενεργούς υποδομής, συμπεριλαμβανομένου του ενεργού εξοπλισμού ραδιοδικτύου σε αγροτικές περιοχές με υποχρέωση κοινοποίησης της σχετικής σύμβασης εντός είκοσι ημερών από την υπογραφή της στην ΕΕΤΤ η οποία δύναται να παρέμβει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Για αστικές και ημιαστικές περιοχές η κοινή χρήση ενεργούς υποδομής, συμπεριλαμβανομένου του ενεργού εξοπλισμού ραδιοδικτύου, υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση της ΕΕΤΤ, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος.

Επίσης, «η ΕΕΤΤ, εάν διαπιστώσει ότι σε κάποια περιοχή η καθοδηγούμενη από την αγορά ανάπτυξη υποδομών υπόκειται σε ανυπέρβλητα οικονομικά ή υλικά εμπόδια και επομένως η πρόσβαση των τελικών χρηστών είναι ιδιαιτέρως ελλιπής ή απούσα, δύναται να επιβάλλει στον Κάτοχο του Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υποχρεώσεις σχετικά με την κοινή χρήση παθητικών υποδομών ή υποχρεώσεις για τη σύναψη συμφωνιών τοπικής πρόσβασης σε περιαγωγή ή υποχρεώσεις κοινής χρήσης ενεργών υποδομών, εφόσον κρίνει ότι αυτές είναι άμεσα αναγκαίες για την τοπική παροχή υπηρεσιών και υπό την προϋπόθεση ότι κανένα βιώσιμο και παρεμφερές εναλλακτικό μέσο πρόσβασης για τους τελικούς χρήστες δεν καθίσταται διαθέσιμο σε καμία επιχείρηση βάσει δίκαιων και εύλογων όρων και προϋποθέσεων». Τέλος, οι εταιρείες έχουν «την υποχρέωση να συνάπτουν συμφωνίες για κοινή χρήση υποδομών κατόπιν αιτήματος άλλου Κατόχου Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων σε περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (όπως μνημεία και εθνικά πάρκα), με απώτερο σκοπό την προστασία του δημόσιου συμφέροντος».

Φώτης Κόλλιας [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v