Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τράπεζες: Το πλήγμα στα καθαρά έσοδα από τόκους λόγω τιτλοποιήσεων

Τι μέρος των καθαρών εσόδων από τόκους και των οργανικών κερδών προ προβλέψεων θα απωλέσουν οι τράπεζες, λόγω των γίγα-τιτλοποιήσεων. Οι εκτιμήσεις των αναλυτών για Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank και Εθνική.

Τράπεζες: Το πλήγμα στα καθαρά έσοδα από τόκους λόγω τιτλοποιήσεων

Αισθητή μείωση στα καθαρά έσοδα από τόκους, η οποία θα περάσει σχεδόν αυτούσια στα οργανικά προ προβλέψεων κέρδη, θα εμφανίσουν οι συστημικές τράπεζες την επόμενη διετία, συνεπεία των μεγάλης κλίμακας τιτλοποιήσεων.

Eurobank, Alpha Bank, Πειραιώς και Εθνική ολοκλήρωσαν ή δρομολογούν τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων κυρίως δανείων, αθροιστικού ύψους περίπου 31 δισ. ευρώ, κάνοντας χρήση του προγράμματος κρατικής εγγυοδοσίας «Ηρακλής». Προηγουμένως, είχε ολοκληρωθεί άλλη μια τιτλοποίηση (Pillar) στεγαστικών μη εξυπηρετούμενων δανείων μεικτής λογιστικής αξίας 1,98 δισ. ευρώ, οι senior notes τίτλοι της οποίας δεν έλαβαν κρατική εγγύηση.

Η Eurobank ολοκλήρωσε, εντός της φετινής χρονιάς, την τιτλοποίηση Cairo, που αφορούσε σε δάνεια μεικτής λογιστικής αξίας 7,26 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 6,9 δισ. ευρώ ήταν μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (Non Performing Exposures - NPEs). Τα παραπάνω δάνεια απο-αναγνωρίστηκαν, κατά τη διάρκεια του γ' τριμήνου της τρέχουσας χρήσης, μετά την πώληση/δωρεάν απόδοση του 95% των τίτλων ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης σε τρίτους επενδυτές.

Ως αποτέλεσμα της απο-αναγνώρισης στις 25 Σεπτεμβρίου του υποκείμενου δανειακού χαρτοφυλακίου, τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν στο Γ' τρίμηνο κατά 28 εκατ. ευρώ. Για τη χρήση 2021, οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους θα μειωθούν κατά περίπου 120 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η τράπεζα διακράτησε το 100% των ομολογιών πρώτης διαβάθμισης, ύψους 2,4 δισ. ευρώ της τιτλοποίησης Cairo.

Η Alpha βρίσκεται στην τελική φάση ολοκλήρωσης της τιτλοποίησης Galaxy, που αφορά σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια, μεικτής λογιστικής αξίας 10,8 δισ. ευρώ. H Davidson Kempner (DK) αναδείχθηκε προτιμητέος επενδυτής και βρίσκεται σε περίοδο αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με την τράπεζα για την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας (SPA).

Η υπογραφή του SPA δημιουργεί τις προϋποθέσεις απο-αναγνώρισης (σ.σ. μένει να φανεί αν απαιτείται δωρεάν απόδοση στους μετόχους της Alpha Συμμετοχών μέρους των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης) του υποκείμενου δανειακού χαρτοφυλακίου. Από την απο-αναγνώριση η Alpha θα απωλέσει, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, καθαρά έσοδα από τόκους της τάξης των 180 με 200 εκατ. ευρώ ετησίως.

Η Πειραιώς έχει ήδη υπογράψει δεσμευτική συμφωνία με την Intrum για την τιτλοποίηση Phoenix, που αφορά σε μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια, μεικτής λογιστικής αξίας 1,92 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε απευθείας διαπραγμάτευση πάλι με την Intrum για την τιτλοποίηση Vega, με δάνεια μεικτής λογιστικής αξίας 5 δισ. ευρώ.

Από την απο-αναγνώριση δανείων μεικτής λογιστικής αξίας κοντά στα 7 δισ. ευρώ, οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους θα μειωθούν στην πρώτη πλήρη χρήση κατά περίπου 120 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, προγραμματίζεται, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, μια μεγάλης κλίμακας τιτλοποίηση 13 δισ. ευρώ, εντός του 2021, με στόχο το stock των NPEs της Πειραιώς να πέσει στα 3 δισ. ευρώ. Η επίπτωση στα καθαρά έσοδα από τόκους εκτιμάται, αναλογικά, ότι θα ξεπεράσει τα 200 εκατ. ευρώ από τη συγκεκριμένη συναλλαγή, αν και είναι πολύ νωρίς για τη διατύπωση εκτιμήσεων.

Τέλος, η Εθνική Τράπεζα ξεκίνησε πρόσφατα τη διαγωνιστική διαδικασία για την τιτλοποίηση Frontier, που περιλαμβάνει NPEs εντός ισολογισμού, μεικτής λογιστικής αξίας 6,1 δισ. ευρώ. Η τράπεζα στοχεύει στην πώληση του 95% των τίτλων ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης. Οι δεσμευτικές προσφορές αναμένεται να κατατεθούν στις αρχές του β' τριμήνου της επόμενης χρονιάς και το SPA εκτιμάται ότι θα υπογραφεί εντός του ίδιου τριμήνου.

Αν, όντως, πωληθεί το 95% των mezzanine και junior notes, θα υπάρξει άμεση απο-αναγνώριση του υποκείμενου δανειακού χαρτοφυλακίου. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η επίδραση στα καθαρά έσοδα από τόκους θα είναι της τάξης των 100 εκατ. ευρώ, με την τράπεζα να μην έχει δώσει, προς το παρόν, καμία σχετική κατεύθυνση.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v