Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές για τις υπερωρίες σε βιομηχανία-εμπόριο

Ποιες προτάσεις περιλαμβάνει το σχέδιο της κυβέρνησης για τη μεταρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, που θα επεξεργαστεί και θα καταθέσει στη Βουλή ο Κωστής Χατζηδάκης. Πώς πληρώνονται οι υπερωρίες και τι αλλάζει στο ελαστικό 10ωρο.

Αλλαγές για τις υπερωρίες σε βιομηχανία-εμπόριο

Αμετάβλητο, στις 48 ώρες, παραμένει το ανώτατο όριο της υπερωριακής απασχόλησης για ένα εξάμηνο στη βιομηχανία, τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίας, για το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Η σχετική απόφαση ελήφθη από το υπουργείο Εργασίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ) που συνεδρίασε στις 30 Δεκεμβρίου 2020. Στην πράξη, το ανώτατο όριο για τις υπερωρίες στη βιομηχανία παραμένει αμετάβλητο σε σχέση με το α' και β' εξάμηνο του προηγούμενου έτους, εκτιμάται όμως ότι είναι ίσως η τελευταία φορά που συμβαίνει αυτό, καθώς στο εργασιακό σχέδιο νόμου που επεξεργάζεται η κυβέρνηση υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην υπερωριακή απασχόληση.

Αν και η αλλαγή στην ηγεσία του υπουργείου ενδέχεται να φέρει διαφοροποιήσεις στο τελικό κείμενο που θα κατατεθεί στη Βουλή, καθώς ο νέος υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης θα θελήσει να βάλει την προσωπική του σφραγίδα στη μεταρρύθμιση, στις αρχικές προβλέψεις που είχαν εγκριθεί από την κυβέρνηση, υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στο θέμα των υπερωριών. Μια από αυτές ήταν η κατάργηση του όρου της υπερεργασίας και η ενιαία αντιμετώπιση των επιπλέον του 8ώρου ωρών, χωρίς όμως να αλλάξει το πλαίσιο των αμοιβών το οποίο θα παρέμενε 20% για την 9η ώρα και στο 40% για κάθε επιπλέον ώρα νόμιμης υπερωρίας.

Παράλληλα, υπήρχε πρόβλεψη για αύξηση του αριθμού των επιτρεπόμενων υπερωριών στη βιομηχανία, που διαφοροποιείται σήμερα από τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας. Έτσι, το ανώτατο όριο των 48 ωρών ανά 6μηνο θα έφθανε ίσως και να ξεπερνούσε το όριο των 120 ωρών ανά 12 μήνες, που ισχύει στους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας, για παράδειγμα το εμπόριο και την παροχή υπηρεσιών. Και βέβαια, στο τραπέζι βρίσκεται και το θέμα της διευθέτησης του χρόνου εργασίας, ώστε μετά από συμφωνία εργοδότη - εργαζόμενου (και όχι επιχειρησιακού σωματείου) ή και μετά από γνωμοδότηση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας, να επιτρέπεται η 10ωρη ημερήσια εργασία, με αντίστοιχη μείωση του χρόνου εργασίας ή παροχή ρεπό εντός 6μήνου.

Να σημειωθεί επίσης ότι λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και προκειμένου οι επιχειρήσεις να λειτουργούν με το υπάρχον προσωπικό που γνωρίζουν ώστε να μειώνεται το ρίσκο της έκθεσης σε κίνδυνο μόλυνσης, είχε δοθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2020 η δυνατότητα των επιχειρήσεων να απασχολούν υπερωριακά εργαζομένους, ενώ μπορεί να έχουν εξαντλήσει τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια υπερωριακής απασχόλησης, χωρίς να υπάρχει γνωμοδότηση του ΑΣΕ και έγκριση του υπουργού Εργασίας.

Τα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης είναι τα εξής:

  • Για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις εμπορικές και παροχής υπηρεσιών, η υπέρβαση του νόμιμου ωραρίου εργασίας επιτρέπεται για 2 ώρες ημερησίως και έως 120 ώρες το έτος.
  • Για εργαζόμενους σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, καθορίζεται ως ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης για το Β΄ ημερολογιακό εξάμηνο 2020, οι 48 ώρες.

Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω υπερωριακή απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ημερήσια όρια που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις. Για παράδειγμα, εάν ο εργαζόμενος έχει ήδη καλύψει το ανώτατο όριο των 120 υπερωριών σε μια επιχείρηση, θα μπορεί να απασχοληθεί επιπλέον ώρες υπερωριακά χωρίς την ειδική άδεια.

Για τις ώρες αυτές πέραν των 120, η αμοιβή υπολογίζεται προσαυξημένη κατά 60%, ενώ η υπερωρία μέχρι 120 ώρες ετησίως αμείβεται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο συν 40%.

Ρούλα Σαλούρου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v