Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ξεμπλοκάρουν χιλιάδες αιτήσεις συνταξιοδότησης αγροτών

Πώς θα αναγνωριστεί ο χρόνος ασφάλισης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ ξεκαθαρίζει το πώς θα γίνει η νομιμοποίηση του χρόνου ασφάλισης.

Ξεμπλοκάρουν χιλιάδες αιτήσεις συνταξιοδότησης αγροτών

Ανοίγει ο δρόμος για τη συνταξιοδότηση χιλιάδων αγροτών που μέχρι σήμερα, ενώ έχουν καταβάλει επί σειρά ετών εισφορές κι έχουν υποβάλει αίτηση στον e-ΕΦΚΑ, αναμένουν την ολοκλήρωση του ελέγχου προκειμένου να δουν αν δικαιούνται σύνταξη.

Ο e-ΕΦΚΑ εξέδωσε οδηγίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να νομιμοποιηθεί ο μέχρι 31/12/2016 διανυθής χρόνος ασφάλισης, σε συνέχεια τροπολογίας που ψηφίστηκε πριν από μερικές εβδομάδες, με στόχο να ξεμπλοκάρουν από τη μακρά λίστα των αιτήσεων συνταξιοδότησης.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την εγκύκλιο, για τους ασφαλισμένους του π. ΟΓΑ που έχουν υποβάλει αίτηση για σύνταξη έως 22.12.2020 και εκκρεμεί ο ασφαλιστικός έλεγχος για χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2016, ο έλεγχος παρέλκει και ο χρόνος αυτός καθίσταται νομιμοποιημένος. Ο χρόνος ασφάλισης που έχει νομιμοποιηθεί, δεν επανεξετάζεται.

Η διάταξη αφορά τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ασφαλισμένων των Κλάδων Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ εφόσον:

Α. Κατά τον ίδιο χρόνο ασφάλισής τους:

  1. Δεν έχουν ασφαλιστεί ή δεν υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης.
  2. Έχουν ασφαλιστεί αλλά δεν δικαιούνται σύνταξης από την ασφάλισή τους αυτή.
  3. Δεν συνταξιοδοτούνται από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

Β. Προκειμένου για υπηκόους τρίτων χωρών, που κατά τον χρόνο της ασφάλισής τους διέμεναν νόμιμα στη χώρα.

Στο πεδίο εφαρμογής εντάσσονται και εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον του αρμοδίου οργάνου εκδίκασης ενστάσεων και αιτήσεων αντιρρήσεων του άρθρου 40 του π.δ. 78/1998. Οι ρυθμίσεις έχουν εφαρμογή από 23.12.2020 και αφορούν σε αιτήσεις για συνταξιοδότηση που έχουν υποβληθεί έως και 22.12.2020 και εκκρεμούν.

Παράδειγμα 1ο

Έτσι, για εγγεγραμμένο στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ που διαπιστώνεται ότι για τα έτη 2014 και 2016 είχε παράλληλη ασφάλιση στο π. ΙΚΑ με πάνω από 150 ένσημα ετησίως, διακόπτεται η ασφάλισή του στον Κλάδο για τα αντίστοιχα έτη.

Παράδειγμα 2ο

Για εγγεγραμμένο στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ που διαπιστώνεται ότι από 1.3.2004 έως 30.4.2005 ασκούσε επαγγελματική δραστηριότητα υπαγόμενη στην υποχρεωτική ασφάλιση του π. ΟΑΕΕ, ωστόσο διέφευγε της ασφάλισής του, διακόπτεται η ασφάλισή του στον Κλάδο για το αντίστοιχο διάστημα και φυσικά ασφαλίζεται στον π. ΟΑΕΕ για το διάστημα αυτό.

Παράδειγμα 3ο

Για εγγεγραμμένο στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ που διαπιστώνεται ότι δεν δηλώνει αγροτικά εισοδήματα κατά τα έτη 2011 έως και 2015, δεν διακόπτεται η ασφάλισή του στον Κλάδο για το αντίστοιχο διάστημα, θεωρείται ότι καλώς ασφαλίστηκε και καθίσταται ο χρόνος ισχυρός.

Ρούλα Σαλούρου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v