Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλάζουν πρόσωπο τα ΚΕΠ

Ερχονται τα νέα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Νέες υπηρεσίες, αναβαθμισμένο «πρόσωπο» μέσω ΣΔΙΤ και προσλήψεις. Ολες οι αλλαγές που δρομολογούνται και τι αλλάζει για τον πολίτη.

Αλλάζουν πρόσωπο τα ΚΕΠ

Να ανατρέψει την εικόνα που έχουν σήμερα οι πολίτες για τα ΚΕΠ επιχειρεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με στόχο οι υπηρεσίες που παρέχονται να είναι ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου μέσα σε ένα διαφορετικό πιο αναβαθμισμένο περιβάλλον.

Στο φιλόδοξο σχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το 2021 περιλαμβάνεται εκτεταμένο πρόγραμμα Αναβάθμισης του δικτύου των ΚΕΠ της χώρας με συνδυασμό δράσεων χρηματοδοτούμενων από EEA GRANTS, ΠΔΕ και ΕΣΠΑ.

Η νέα εταιρική ταυτότητα των ΚΕΠ έχει συνολικό προϋπολογισμό 2.500.000 ευρώ.

Η λειτουργική αναβάθμιση των ΚΕΠ προβλέπει:

  • Σύνδεση πληροφοριακού συστήματος ΚΕΠ με Ελληνική Αστυνομία, Υπ. Μετανάστευσης & Ασύλου και Αποκεντρωμένες Περιφέρειες.
  • Διαλειτουργικότητα πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης ΚΕΠ με πληροφοριακό σύστημα ΕΛ.ΑΣ. και Μεταναστευτικής πολιτικής
  • Νέο πληροφοριακό σύστημα ΚΕΠ – Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) - Νέα Ψηφιακή Πύλη EU-GO.

Στοχεύει στην προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος και της πύλης του ηλεκτρονικού ΕΚΕ στις απαιτήσεις του δικτυακού τόπου της ΕΕ eu-go, στη σημερινή του μορφή.

Οι προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων

Η προκήρυξη για την πρόσληψη υπαλλήλων στα ΚΕΠ αναμένεται πιθανότατα στο τέλος Απριλίου. Αφορά προλήψεις μόνιμων υπαλλήλων στα ΚΕΠ όλης της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση στα ΚΕΠ των μεγάλων πόλεων.
Αξιοσημείωτο είναι ότι προβλέπονται τρεις θέσεις για υποψηφίους που γνωρίζουν τη γραφή μπράϊγ (Braille).

Η προκήρυξη θα αφορά προσωπικό των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, μίας μόνο ειδικότητας: Διεκπεραίωση Υποθέσεων Πολιτών (ΔΥΠ). Οι επιλεγέντες μπορούν να είναι κάτοχοι οποιουδήποτε πτυχίου καθώς όσοι προσληφθούν θα δεχθούν εκπαίδευση 2-3 μηνών.

Τα ΣΔΙΤ

Μέσα στο 2021 αναμένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του συνόλου των ΚΕΠ σε ολόκληρη την Ελλάδα με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Στόχος του έργου «ΚΕΠ Re-branding» είναι «η παροχή υπηρεσιών και υλικών / εξοπλισμού για την πλήρη ανακαίνισή τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτά των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ) καθώς και των ανθρώπων μεγάλης ηλικίας οι οποίοι θα συνεχίσουν να μεταβαίνουν με την ίδια συχνότητα στους φυσικούς χώρους των ΚΕΠ λόγω μειωμένης εξοικείωσης με τις ψηφιακές τεχνολογίες». Στο φάκελο που έχει καταθέσει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προς έγκριση από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ η διάρκεια της σύμπραξης θα είναι οκτώ χρόνια.

Στα πρώτα δύο χρόνια ο ανάδοχος θα ολοκληρώσει τις εργασίες ανακαίνισης και συνολικής αναβάθμισης όλων των ΚΕΠ. Οι εργασίες ανακαίνισης θα εκτελεστούν σε 4 διαδοχικά κύματα τα οποία θα περιλαμβάνουν, κατά το δυνατόν, ισάριθμα καταστήματα ΚΕΠ όλων των κατηγοριών.

Στη συνέχεια ο ίδιος ανάδοχος θα αναλάβει να λειτουργήσει τουλάχιστον για έξι χρόνια όλα τα αναβαθμισμένα ΚΕΠ. Συγκεκριμένα θα αναλάβει τις υπηρεσίες συντήρησης, φύλαξης και καθαρισμού του καθ’ όλη την περίοδο λειτουργίας τους μέχρι και τη λήξη της σύμβασης ΣΔΙΤ.

Μετά το τέλος της σύμβασης το υπουργείο είτε θα αναλάβει μόνο του τη διαχείρισης των ΚΕΠ είτε με νέο διαγωνισμό θα την αναθέσει σε τρίτο ιδιώτη

Ο σχεδιασμός για τα νέα ΚΕΠ

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου, στα νέα ΚΕΠ κυριαρχεί η Μονάδα Εργασίας – Εξυπηρέτησης (Module). Όπως περιγράφεται πρόκειται για «μία αυτόνομη κατασκευή / έπιπλο, σύγχρονης και λιτής μορφολογικά αισθητικής, τυπικό σε μέγεθος και στην κατασκευή, περίοπτο και ευέλικτο, το οποίο θα τοποθετείται ελεύθερα μέσα στα ΚΕΠ, αποτελώντας μία εκσυγχρονισμένη εκδοχή «πόστου εξυπηρέτησης».

Το περιβάλλον και οι υπάρχοντες χώροι των ΚΕΠ θα διαμορφώνονται ουδέτερα και θα αντιμετωπίζονται ως κενά κελύφη/δοχεία υποδοχής για το νέο σύστημα των μονάδων εργασίας – Modules, το οποίο αποτελεί και το κεντρικό χαρακτηριστικό γνώρισμα των νέων ΚΕΠ».

Ο σχεδιασμός του Module (διαστάσεις, προκατασκευή) «προσφέρει μεγάλη ευελιξία και επιτρέπει την εύκολη εισαγωγή του στους υπάρχοντες χώρους των ΚΕΠ. Οι ανάγκες στελέχωσης του ΚΕΠ και φυσικά η διαθέσιμη επιφάνεια του κάθε κέντρου θα υπαγορεύουν το πλήθος και τη σύνθεση στην οργάνωση των Modules, τα οποία θα «ενεργοποιούνται» από τους εργαζομένους ανάλογα με τις ανάγκες εξυπηρέτησης».

Νέος τεχνολογικός εξοπλισμός

Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εγκαταστήσει νέο τεχνολογικό εξοπλισμό στα ΚΕΠ για την εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των πολιτών «προκειμένου οι υφιστάμενες τεχνολογικές υποδομές να συμβαδίζουν με τη νέα «ψηφιακή» εποχή στην οποία εισάγονται σταδιακά όλα τα ΚΕΠ της χώρας».

Μεταξύ άλλων θα παρέχει νέους υπολογιστές και laptops, tablets και οθόνες αφής (touch) οι οποίες θα συνδέονται στους υπολογιστές και τα laptops προκειμένου να χρησιμοποιούνται από τους πολίτες, οθόνες προβολής και ενημέρωσης μεγάλου μεγέθους, καθώς και προηγμένα συστήματα προτεραιότητας / έκδοσης «εισιτηρίων» για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ενημέρωση για startups

Το νέο «πρόσωπο» των ΚΕΠ προβλέπει στα λειτουργικά τους καθήκοντα, και την ενημέρωσητων πολιτών για ζητήματα επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα νεοφυούς επιχειρηματικότητας (startup).

Στο πλαίσιο αυτό, στα καταστήματα ΚΕΠ που το μέγεθος τους το επιτρέπει, θα προβλέπεται ειδικά καθορισμένη περιοχή για να υποδεχθεί τη λειτουργία αυτή».

Κατανομή 144 μόνιμου προσωπικού Δ.Υ.Π.

Την κατανομή εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) - κατηγοριών ΠΕ πενήντα εννέα (59), ΤΕ τριάντα δύο (32), ΔΕ πενήντα τρεις (53)- προς πλήρωση στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της χώρας, αποφάσισε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η απόφαση προβλέπει τοποθέτηση μόνιμων υπαλλήλων των ΟΤΑ στα ΚΕΠ όλης της χώρα όπου παρατηρούνται «κενά».

«Φροντιστήριο» για την πλατφόρμα gov.gr

Μια ακόμα υπηρεσία αυτή του... εκπαιδευτή θα αναλάβουν υπάλληλοι του ΚΕΠ ώστε ο πολίτης να μάθει να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του gov.gr ελαχιστοποιώντας τις επισκέψεις στα ΚΕΠ.

Ο αριθμός των ΚΕΠ που θα συμμετάσχουν στο έργο με σκοπό την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 360. Κάθε ΚΕΠ θα στελεχωθεί με ένα άτομο εκτός από τα περίπου 50 ΚΕΠ που παρουσιάζεται έντονη επισκεψιμότητα, όπου εκεί θα υπάρχει παρουσία δύο ατόμων.

Συνολικά, εκτιμάται ότι θα χρειαστούν 410 άτομα για την κάλυψη των αναγκών του έργου οι οποίοι θα «εκπαιδεύουν» τους πολίτες προκειμένου την επόμενη φορά που θα χρειαστεί κάποια υπηρεσία ή έγγραφο του δημοσίου να το κάνει μέσα από το gov.gr και να μην επισκεφτεί το ΚΕΠ.

Πρόκειται για έργο που συμπεριλαμβάνεται στις δράσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που συγχρηματοδοτούνται και αφορούν στην παροχή υπηρεσιών ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης, με στόχο τη σταδιακή μετάβαση εξυπηρέτησης πολιτών από τη φυσική παρουσία στα ΚΕΠ προς τις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται από την εθνική πύλη gov.gr, μέσω της ενίσχυσης παραγωγικής λειτουργίας των ΚΕΠ.

Συγκεκριμένα στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται:

1. Η ενίσχυση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών σε όλη την επικράτεια, με προσωπικό που θα διαθέσει, συντονίσει και παρακολουθήσει εξωτερικός ανάδοχος.

2. Η επίδειξη, καθοδήγηση και υποστήριξη των πολιτών στη διεκπεραίωση του αιτήματός τους μέσω του ηλεκτρονικού καναλιού εξυπηρέτησης.

3. Η διεξαγωγή ερευνών για θέματα που άπτονται της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας της πύλης gov.gr, στο πλαίσιο μιας δυναμικής διαδικασίας ανάδρασης με τους πολίτες με στόχο τη συνεχή βελτιστοποίηση των υπηρεσιών του gov.gr.

4. Η εκπαίδευση των υπαλλήλων των ΚΕΠ για τις υπηρεσίες και διαδικασίες που υποστηρίζονται, τον τρόπο χρήσης και άλλα θέματα που αφορούν τη λειτουργία και την αξιοποίηση της πύλης gov.gr.

5. Άλλες ενέργειες και δραστηριότητες που στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης θα κριθεί ότι συμβάλλουν στον ευρύτερο στόχο της ευαισθητοποίησης των πολιτών για την αξιοποίηση των υπηρεσιών της Πύλης gov.gr.

Μαρία Μόσχου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v