Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το χρονοδιάγραμμα για αιτήσεις σε Συν-Εργασία και αποζημιώσεις ειδικού σκοπού

Προθεσμία έως το τέλος του έτους έχουν οι επιχειρήσεις για να δηλώσουν τους εργαζόμενους που θα εντάξουν στο πρόγραμμα Συν-Εργασία εντός του Δεκεμβρίου. Τι ισχύει για παλαιότερες αιτήσεις. Πότε κλείνει το σύστημα για τις αλλαγές IBAN στο πρόγραμμα των 100.000 θέσεων εργασίας.

Το χρονοδιάγραμμα για αιτήσεις σε Συν-Εργασία και αποζημιώσεις ειδικού σκοπού

Ανοικτό θα παραμείνει εντός του Δεκεμβρίου το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη, για μια σειρά αιτήσεων και διορθώσεων, από επιχειρηματίες αλλά και αυτοαπασχολούμενους που συμμετείχαν σε κάποιο από τα προγράμματα που παρέμειναν ανοικτά κατά τους τελευταίους μήνες του έτους και αφορούν μέτρα στήριξης των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων κατά την περίοδο της πανδημίας.

Έτσι, εντός του μήνα οφείλουν οι εργοδότες να υποβάλουν στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη τις αιτήσεις για ένταξη μέρους  ή του συνόλου των εργαζόμενών τους και κατά τον μήνα Δεκέμβριο, στον μηχανισμό Συν-Εργασία. Η σχετική απόφαση ορίζει ότι για την Α’ φάση οι αιτήσεις ένταξης στον μηχανισμό αλλά και οι ορθές επαναλήψεις μπορούν να γίνουν έως τις 31/12/2021. Μάλιστα, διευκρινίζει ότι σε κάθε περίπτωση παραμένει η υποχρέωση γνωστοποίησης εκ των προτέρων κάθε αλλαγής ή τροποποίησης της οργάνωσης του χρόνου εργασίας μέσω του εντύπου.

Ανοικτό είναι το σύστημα έως τις 8 Δεκεμβρίου και για δηλώσεις και ορθές επαναλήψεις που αφορούν τη β' φάση για το μήνα Νοέμβριο.

Κατά το ίδιο διάστημα, δίνεται η δυνατότητα υποβολής και δηλώσεων - διορθώσεων για εντάξεις εργαζόμενων στο πρόγραμμα Συν-Εργασία κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και  Οκτώβριο 2021 (Β’ Φάση), μόνο όμως για:

  •  εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση Β΄ΦΑΣΗΣ,
  • τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ΦΑΣΗΣ

Σημειώνεται πως πριν υποβληθεί το νέο έντυπο για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β' ΦΑΣΗΣ, οι εργοδότες μπορούν να αναζητούν την τελευταία δήλωσή τους, και να ενημερώνονται  για τους λόγους αποκλεισμού των εργαζομένων από τις πληρωμές

Διορθώσεις για επιχειρήσεις ενταγμένες στο πρόγραμμα 100.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, έως τις 8 Δεκεμβρίου 2021, δίνεται η δυνατότητα υποβολής ορθών επαναλήψεων αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων ένταξης στο Ανοιχτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας για τυχόν διορθώσεις του πιστωτικού ιδρύματος και του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) της επιχείρησης,  για τις περιπτώσεις που η επιχείρηση εργοδότης έχει εντάξει στο πρόγραμμα μακροχρόνια άνεργο ή εποχικά εργαζόμενο του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση δεν έχει πληρωθεί.

Παράλληλα, κατά το ίδιο διάστημα, το σύστημα θα δέχεται δηλώσεις εποχικότητας επιχειρήσεων για προσλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί από 19/6/2021 έως και 30/6/2021. Συγκεκριμένα, σε επιχειρήσεις - εργοδότες που είναι εποχικές και οι οποίες:

Α. εντός του χρονικού διαστήματος από 19/6/2021 έως και 30/6/2021 προέβησαν σε προσλήψεις εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με πλήρη ή μερική απασχόληση, διάρκειας 6 μηνών, μέσω του ανοιχτού προγράμματος 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας και

Β.  στην αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα για τους ανωτέρω εργαζόμενους δεν δήλωσαν την εποχικότητά τους, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο το ειδικό πεδίο, δίνεται η δυνατότητα να προβούν σε ορθή επανάληψη της αίτησης ένταξης στο ανοικτό πρόγραμμα των 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του υπουργείου Εργασίας.

Έως τις 8 Δεκεμβρίου το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη θα είναι διαθέσιμο για υποβολή και μονομερών δηλώσεων από ξεναγούς και τουριστικούς συνοδούς, οι οποίοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον μήνα Ιούνιο. 

Τέλος, έως τις 10 Δεκεμβρίου, δίνεται εκ νέου η δυνατότητα σε καλλιτέχνες- επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού εγγεγραμμένους στην ειδική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr, να προβούν σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις  για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, προκειμένου να λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού. 

Ρούλα Σαλούρου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v