Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οσα πρέπει να ξέρετε για τις περιοδικές δηλώσεις «έμμισθων επαγγελματιών»

Οι διορθώσεις στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των έμμισθων επαγγελματιών και τα χρονικά περιθώρια για τους εργοδότες. Πώς θα υπολογιστούν οι εισφορές τους ανά περίπτωση. Ποιοι θα πρέπει να περιμένουν ακόμη.

Οσα πρέπει να ξέρετε για τις περιοδικές δηλώσεις «έμμισθων επαγγελματιών»

Ανοικτή έως τις 30 Ιουνίου 2022 θα είναι η ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου χιλιάδες επαγγελματίες με έμμισθη σχέση να επανυποβάλλουν τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις τους και να καταβληθούν οι σωστές εισφορές για τα έτη 2019 και 2020.

Η υπηρεσία αφορά την επανυποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ) για τα έτη 2019 και 2020 για Έμμισθους Δικηγόρους, Μισθωτούς Μηχανικούς και Υγειονομικούς και τους εργοδότες τους.

Αναλυτικά, η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε εργοδότες δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και σε Ν.Π.Ι.Δ., εργοδότες μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων) καθώς και εργοδότες μηχανικών και υγειονομικών υπαγόμενων στις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016.

Προς το παρόν, η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη για πρόσωπα ενταχθέντα:

α) στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 39/2020, Κεφ. Α’),

β) στα επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών, που δραστηριοποιούνται σε τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, ενταγμένων ή μη, στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 39/2020, Κεφ. Δ’) και

γ) στο ανοιχτό πρόγραμμα για τη δημιουργία εκατό χιλιάδων (100.000) νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας (εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 49/2020).

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία θα εμπλουτισθεί στις 17/01/2022 με αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική διαδικασία επιστροφής των αντιστοίχως αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στους εν λόγω δικαιούχους (ασφαλισμένους και εργοδότες).

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ που δημοσιοποιήθηκε χθες, για το έτος 2019 ισχύουν τα εξής:

Α. Για τους έμμισθους δικηγόρους πλήρους απασχόλησης το α’ εξάμηνο οι συνολικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) ανέρχονται στο 38,1%. Για το β’ εξάμηνο μειώνονται στο 37,6%. Οι εισφορές υπολογίζονται επί του κατώτατου μισθού που ίσχυε τότε, ήτοι για τον Ιανουάριο του 2019, οι εισφορές θα προκύψουν σε σχέση με τα 586 ευρώ, ενώ για το υπόλοιπο έτος, θα υπολογιστούν με βάση τον αυξημένο στα 650 ευρώ κατώτατο μισθό. Για μεικτές μηνιαίες αποδοχές 1.000 ευρώ, προκύπτει ότι οι εισφορές ασφαλισμένου θα είναι 124,43 ευρώ και του εργοδότη 211,03 ευρώ, άρα συνολικά 335,46 ευρώ.

Β. Για τους μισθωτούς μηχανικούς και τους υγειονομικούς και περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης, οι ασφαλιστικές εισφορές για το α’ εξάμηνο του έτους ανέρχονται στο 45,06%. Για το β’ εξάμηνο μειώνονται στο 44,56%. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ασφαλισμένος λαμβάνει ποσό 1.000 ευρώ, προκύπτουν εισφορές που είναι 183,44 ευρώ για τον ίδιο και 250,60 ευρώ για τον εργοδότη. Το συνολικό ποσό φτάνει στα 434,04 ευρώ.

Για το 2020, όλες οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ για έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς, υπολογίζονται στη βάση των τριών ασφαλιστικών κατηγοριών, που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τον τελευταίο Ασφαλιστικό Νόμο Βρούτση (ν.4670/2020). Η όποια μηνιαία ασφαλιστική εισφορά προκύπτει, επιμερίζεται ισομερώς στον εντολέα και τον ασφαλισμένο.

Όσοι εργοδότες δεν είχαν υποβάλει ΑΠΔ γι’ αυτές τις περιπτώσεις εργαζομένων, μπορούν να το πράξουν χωρίς κυρώσεις έως την 31η Μαρτίου 2022. Όμως σε αυτή την περίπτωση, η διαδικασία δεν θα γίνει ηλεκτρονικά και θα πρέπει οι εργοδότες να μεταβούν στην κατά τόπο υπηρεσία εσόδων του ΕΦΚΑ.

Για όλους τους υπόλοιπους εργοδότες, η υπηρεσία παρέχεται μέσω του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) επιλέγοντας: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Εργοδότες → «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Τροποποίησης της Ασφάλισης για Έμμισθους Δικηγόρους, Μισθωτούς Μηχανικούς και Υγειονομικούς» με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης που διαθέτουν για την υποβολή Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου. Η δε δυνατότητα τροποποίησης παρέχεται στον εργοδότη ανά ασφαλισμένο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v