Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΜΕ: Προσοχή, σύγκρουση εξόρυξης και ΑΠΕ για χρήσεις γης

Παρέμβαση Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων στη βουλή για το νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας». "Οι ορυκτές πρώτες ύλες έχουν νομοθετημένη προτεραιότητα", είπε ο Αθ. Κεφάλας.

ΣΜΕ: Προσοχή, σύγκρουση εξόρυξης και ΑΠΕ για χρήσεις γης

«ο χώρος στον οποίο εντοπίζεται κοίτασμα μεταλλευτικών, βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων θεωρείται εκ του νόμου χωροθετημένος», οπότε έχει προτεραιότητα σε σχέση με τη χωροθέτηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας. Αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί και στο συζητούμενο νομοσχέδιο, είπε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, Αθανάσιο Κεφάλα, στην παρέμβασή του στη συνεδρίαση της 21/6/2022 της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής με αντικείμενο τις διατάξεις του νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κ.λπ.».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Ο κ. Κεφάλας τόνισε κατ’ αρχάς ότι οι αδειοδοτούμενες εγκαταστάσεις των ΑΠΕ θα πρέπει να μην απαξιώνουν κοιτάσματα Ορυκτών Πρώτων Υλών.

Όπως αναφέρεται στην ισχύουσα νομοθεσία και ειδικά στο Ν. 2837/2000, «ο χώρος στον οποίο εντοπίζεται κοίτασμα μεταλλευτικών, βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων θεωρείται εκ του νόμου χωροθετημένος», οπότε έχει προτεραιότητα σε σχέση με τη χωροθέτηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας. Αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί και στο συζητούμενο νομοσχέδιο, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές συγκρούσεις χρήσεων γης.

Για τον ίδιο λόγο επισήμανε ότι πρέπει να τηρούνται αποστάσεις ασφαλείας των ΑΠΕ από λειτουργούντα λατομεία-μεταλλεία και αυτό να θεσμοθετηθεί και στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο.

Αναφερόμενος και στην περιορισμένης έκτασης τροποποίηση διατάξεων του λατομικού νόμου 4512/2018, ο κος Κεφάλας επισήμανε το θετικό χαρακτήρα τους και εστιάστηκε:

  • Στην αναγνώριση της ορθής παράτασης, λόγω της πανδημίας, των ερευνητικών εργασιών και των διαδικασιών μίσθωσης λατομείων
  • Στην επίλυση από τις προτεινόμενες διατάξεις του χρονίζοντος ζητήματος των εγγυητικών επιστολών διασφάλισης συμφερόντων δημοσίου, η οποία όμως πρέπει να συνδυασθεί με τις προτάσεις του Συνδέσμου για τον εξορθολογισμού του κόστους των
  • Στις αδυναμίες της προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης του καθορισμού του ύψους των εγγυητικών επιστολών για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος που οδηγούν σε αυξημένο κόστος για τους φορείς εκμετάλλευσης
  • Στην απολύτως αναγκαία πρόβλεψη για τις επεκτάσεις λατομικού χώρου μέσα σε υπάρχουσα λατομική περιοχή, που οδηγεί σε αξιοποίηση του αποθεματικού δυναμικού με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα αλλά με του ίδιους αρχικούς όρους μίσθωσης
  • Στις θετικές διατάξεις για την αδειοδότηση των εξορυκτικών εγκαταστάσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v