Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΔΜΗΕ: Εγιναν λάθη από τη ΡΑΕ στον υπολογισμό του WACC, σεβόμαστε τον ρόλο της

Ο Διαχειριστής απέστειλε αίτηση αναθεώρησης του WACC, συνοδευόμενη, όπως σημειώνει, με την απαραίτητη τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένης της αλληλογραφίας με τις τράπεζες, που αποδεικνύει το τρέχον κόστος δανεισμού.

ΑΔΜΗΕ: Εγιναν λάθη από τη ΡΑΕ στον υπολογισμό του WACC, σεβόμαστε τον ρόλο της

Απάντηση στα επιχειρήματα της ΡΑΕ αναφορικά με τον καθορισμό του WACC δίνει ο ΑΔΜΗΕ με ανακοίνωσή του:

Στις τρέχουσες συνθήκες αυξημένου ενεργειακού κόστους, βασική παράμετρος στις αποφάσεις που λαμβάνει ο Διαχειριστής είναι ο σεβασμός του Έλληνα καταναλωτή και η αξιοποίηση των πόρων που ξοδεύει για το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ο ΑΔΜΗΕ εργάζεται εντατικά για τη μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς οι επενδύσεις στοχεύουν ακριβώς σε αυτό, μέσω της μείωσης των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ. Γι’ αυτό τον λόγο, σεβόμαστε απεριόριστα τον ρόλο της ΡΑΕ ως προασπιστή των συμφερόντων των καταναλωτών, καθώς συμφωνούμε πως κάθε ευρώ που ξοδεύεται πρέπει να έχει αντίκρισμα, και ο ρόλος της ΡΑΕ για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι καθοριστικός.

Παρ' όλα αυτά, η απόφαση της ΡΑΕ να καθορίσει στα χαμηλά επίπεδα που αναφέρθηκαν το WACC του ΑΔΜΗΕ όχι μόνο δεν προστατεύει τον καταναλωτή αλλά αντίθετα δυσχεραίνει σημαντικά την προσπάθεια του Διαχειριστή να πετύχει τους στρατηγικούς στόχους που έχουν συμφωνηθεί από κοινού με τη ΡΑΕ και την Πολιτεία.

Στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, ο πρόεδρος της ΡΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα τις παραμέτρους που καθόρισαν το ύψος του WACC. Διαπιστώνουμε λοιπόν πως έχουν γίνει λάθη στον καθορισμό των κρίσιμων παραμέτρων για τον υπολογισμό του WACC, λάθη που είμαστε βέβαιοι ότι δεν είναι ηθελημένα. Στον μαθηματικό τύπο του WACC έχουν χρησιμοποιηθεί οι εξής παραδοχές:
Τρέχουσα απόδοση 10ετούς γερμανικού ομολόγου (rf): Χρησιμοποιείται η απόδοση 0,5%, ενώ η πραγματική απόδοση στις 24.06.2022 ήταν 1,44%, ήδη εντός Ιουνίου έχει ξεπεράσει το 1,7% και είναι βέβαιο ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο, στο πλαίσιο των αυξήσεων των επιτοκίων.

Συντελεστής συστηματικού κινδύνου beta (βe): Χρησιμοποιείται ο συντελεστής 0,80 (που είχε δοθεί στην αντίστοιχη απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ), ενώ ο πραγματικός συντελεστής σήμερα είναι 0,926 με βάση τη μεθοδολογία που έχει ορίσει η ίδια η ΡΑΕ (υπολογίζεται η συνδιακύμανση της μετοχής της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών με τον Γενικό Δείκτη του ΧΑ).

Κόστος δανεισμού του Διαχειριστή για την τετραετία: Χρησιμοποιείται συντελεστής 2,8% ενώ το πραγματικό μέσο επιτόκιο δανεισμού στις εμπορικές τράπεζες διαμορφώνεται στο 5%. Η μεγάλη διαφορά έγκειται στο ότι η ΡΑΕ όρισε το κόστος δανεισμού της επόμενης τετραετίας λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά και μόνο το κόστος δανεισμού της εταιρείας για το έτος 2021, μη λαμβάνοντας υπόψη ούτε την αύξηση των επιτοκίων που έχει ήδη συντελεστεί για τα δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, αλλά ούτε και συγκρίσιμες εταιρείες όπως η ίδια η μεθοδολογία ορίζει. Οι νέες συνθήκες της αγοράς υποχρεώνουν τον ΑΔΜΗΕ να προχωρήσει σε συμφωνίες μετατροπής του κυμαινόμενου επιτοκίου σε σταθερό, με ένα επιπλέον χρηματοδοτικό κόστος της τάξης του 2,3% για τα υπάρχοντα δάνεια, όπως προκύπτει από αντίστοιχες επίσημες προσφορές από ελληνικές τράπεζες. Το επιπλέον χρηματοδοτικό κόστος αναμένεται να ξεπεράσει το 2,6%, ενόψει της αύξησης των επιτοκίων από την ΕΚΤ, διαμορφώνοντας το μέσο επιτόκιο δανεισμού στις εμπορικές τράπεζες στο 5%. Τα νέα δάνεια με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σύμφωνα με γραπτή ενημέρωση που έχουμε, αναμένεται να ανέλθουν τουλάχιστον στο 3,8%, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου. Ταυτόχρονα, το κόστος δανεισμού παρόμοιων εταιρειών ανέρχεται στο 4,1%.

Κάνουμε νέα έκκληση στη Ρυθμιστική Αρχή να λάβει υπόψη τα νέα δεδομένα σχετικά με το κόστος δανεισμού και να διορθώσει τα λάθη στις παραμέτρους στον υπολογισμό του WACC. Ο ΑΔΜΗΕ απέστειλε ήδη αίτηση αναθεώρησης του WACC, συνοδευόμενη με την απαραίτητη τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένης της αλληλογραφίας με τις τράπεζες, που αποδεικνύει το τρέχον κόστος δανεισμού, ελπίζοντας σε μία νέα απόφαση που θα επιτρέψει στον Διαχειριστή να επιτελέσει απρόσκοπτα τον θεσμικό του ρόλο.

Τέλος, αναφορικά με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων συγχρηματοδότησης, από το έτος της ίδρυσής του έως σήμερα, ο Διαχειριστής έχει ήδη αντλήσει 292,8 εκατ. ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ και αναμένουμε να λάβουμε επιπλέον 13 εκατ. ευρώ, ενώ από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουμε ήδη αντλήσει 91,9 εκ. ευρώ και απομένουν άλλα 73 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, η διασύνδεση της Δ’ Φάσης των Κυκλάδων ήταν από τα πρώτα έργα που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση από το ΤΑΑ. Παράλληλα, είμαστε σε φάση ολοκλήρωσης στο αίτημα για χρηματοδότηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτη-Αττική από το ΕΣΠΑ με 497,9 εκατ. ευρώ, ενώ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, δρομολογούμε ήδη την ένταξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Δωδεκανήσων και του ΒΑ Αιγαίου στο Ταμείο Απανθρακοποίησης.

Συνεπώς, τυχόν δηλώσεις που αποδίδονται στον Πρόεδρο της ΡΑΕ βάσει δημοσιευμάτων στον Τύπο, ότι ο ΑΔΜΗΕ δεν θέλει να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ για να μη μειώσει τη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή του Βάση και, κατά συνέπεια, το εγγυημένο έσοδο, είμαστε βέβαιοι ότι συνιστούν αποτέλεσμα σοβαρής παρερμηνείας.

Επαναλαμβάνουμε πως μοναδικό μέλημα του Διαχειριστή είναι η λειτουργία, ανάπτυξη και συντήρηση του Συστήματος Μεταφοράς με τέτοιο τρόπο, που να μεγιστοποιεί την κοινωνική ευημερία. Είμαστε σίγουροι πως η ΡΑΕ εκκινεί από την ίδια αφετηρία και μαζί θα εργαστούμε για την υλοποίηση των επενδύσεων που η ίδια η ΡΑΕ έχει εγκρίνει στο Δεκαετές Πλάνο Επενδύσεων του ΑΔΜΗΕ, ενώ θα λάβουμε την απαραίτητη στήριξη και ενθάρρυνση από τον Ρυθμιστή για να συμβάλουμε με τις δυνάμεις μας στην εφαρμογή του ΕΣΕΚ και θα συμμετάσχουμε στις στρατηγικές επενδύσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας την 27.06.2022, μεταξύ άλλων ανέφερε πως η μέση σταθμισμένη απόδοση κεφαλαίων (WACC) αναφορικά με τον υπολογισμό του Επιτρεπόμενου Εσόδου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ για τη ρυθμιστική περίοδο 2022-2025 θα είναι της τάξης του 6,1%.

Η συγγενής εταιρεία ΑΔΜΗΕ ΑΕ υπό το φως αυτής της εξέλιξης κρίνει πως το μέγεθoς της τιμής είναι πολύ χαμηλότερο έναντι της εισήγησης που κατέθεσε τον Οκτώβριο του 2021, ωστόσο διαβεβαιώνει τους μετόχους της ότι παραμένει απολύτως προσηλωμένη στην υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος και θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαμόρφωση ενός ορθολογικού και ισορροπημένου ρυθμιστικού πλαισίου, που θα διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και παράλληλα θα αποκαθιστά την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματός της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v