Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ποιες είναι οι προτεραιότητες των γυναικών στην αγορά εργασίας

Το 45% των νέων γυναικών θεωρούν ότι, λόγω του φύλου τους, δεν έχουν τις ίδιες επαγγελματικές ευκαιρίες με τους άντρες, ακόμα και όταν διαθέτουν αντίστοιχες ικανότητες.

Ποιες είναι οι προτεραιότητες των γυναικών στην αγορά εργασίας

Η Mastercard και το Women On Top, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Live A Legacy για την ενδυνάμωση των γυναικών στο επαγγελματικό περιβάλλον, διεξήγαγαν έρευνα με τη συνεργασία της Focus Bari, η οποία είχε ως αντικείμενο τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα, καθώς και τις έμφυλες διακρίσεις στο χώρο εργασίας.

Μεταξύ των αποτελεσμάτων της έρευνας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μόλις το 18% των συμμετεχουσών πιστεύουν ότι οι γυναίκες σήμερα έχουν ισότιμη αντιμετώπιση με τους άνδρες στην αγορά εργασίας. Το 45% των νέων γυναικών θεωρούν ότι, λόγω του φύλου τους, δεν έχουν τις ίδιες επαγγελματικές ευκαιρίες με τους άντρες, ακόμα και όταν διαθέτουν αντίστοιχες ικανότητες.

Ωστόσο, το 65% των γυναικών αναφέρουν ότι επιθυμούν να εξελιχθούν γρήγορα επαγγελματικά και ότι αξιοποιούν κάθε ευκαιρία που τους παρουσιάζεται. Μάλιστα, το 56% των γυναικών απορρίπτουν πλήρως την άποψη ότι, λόγω των πολλαπλών ρόλων τους, οι γυναίκες δεν μπορούν να έχουν τις ίδιες φιλοδοξίες με τους άντρες.

Ωστόσο, δεν είναι όλες έτοιμες να «θυσιάσουν» υπερβολικό χρόνο ή ενέργεια προκειμένου να τους επιτύχουν. Το 45% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι, όσο ευχάριστη ή ικανοποιητική και να είναι μια δουλειά, εάν απαιτεί πολύ χρόνο και επηρεάζει την ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική τους ζωή, δεν θα την επιλέξουν.

Αναφορικά με τις αξίες και τους παράγοντες που αξιολογούν ως πλέον σημαντικούς σε μια θέση εργασίας, το 56% των γυναικών αναφέρουν ότι το σταθερό εισόδημα είναι ένα από τα κύρια στοιχεία που θέλουν να τους προσφέρει η εργασία τους. Καίρια χαρακτηριστικά φαίνονται επίσης να είναι η σταθερότητα και η ασφάλεια (44%), η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (41%), καθώς και η ικανοποιητική αμοιβή (30%).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v