Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 3% στις οικοδομικές άδειες τον Ιούνιο

Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2022, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 1,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 11,4% στην επιφάνεια και μείωση κατά 1,5% στον όγκο

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 3% στις οικοδομικές άδειες τον Ιούνιο

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), κατά τον μήνα Ιούνιο 2022, στο σύνολο της ώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.178 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 455.473 m2επιφάνειας και 1.871.655 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 21,2% στην επιφάνεια και μείωση κατά 18,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, κατά τον μήνα Ιούνιο 2022 ανήλθαν σε2.165 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 451.840 m2 επιφάνειας και 1.855.511 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 21,5% στην επιφάνεια και μείωση κατά 18,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Ιούνιο 2022, στο σύνολο της χώρας, ανήλθαν σε 13 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3.633 m2 επιφάνειας και 16.144 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Ιούνιο 2022, είναι 0,9%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Ιούλιο 2021 έως τον Ιούνιο 2022, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 24.119 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 5.742.034 m2 επιφάνειας και 25.343.972 m3όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2020 - Ιουνίου 2021 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 9,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών,αύξηση κατά 10,3% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 16,6% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Ιουλίου 2021 - Ιουνίου 2022, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 9,6% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 11,1% στην επιφάνεια και αύξησηκατά 18,5% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2020 - Ιουνίου 2021.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 1,7%.Το εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2022, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 1,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 11,2% στην επιφάνεια και μείωση κατά 2,5% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του έτους 2021.

Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2022, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 1,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 11,4%στην επιφάνεια και μείωση κατά 1,5% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v