Τι σημαίνει το έλλειμμα στην υποχρεωτικότητα της ασφάλισης στην Ελλάδα

Η μελέτη για τις χώρες της ΕΕ παρουσιάστηκε στις εργασίες της 4ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών . Τα συμπεράσματα για τις συνθήκες στην Ελλάδα για πολιτικές ενθάρρυνσης της ατομικής ασφαλιστικής ευθύνης και κινητροδότησής της.

Τι σημαίνει το έλλειμμα στην υποχρεωτικότητα της ασφάλισης στην Ελλάδα

Μια εμπεριστατωμένη μελέτη-έρευνα- εκπονήθηκε, κατόπιν ενδιαφέροντος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών και αφορά το θέμα της υποχρεωτικότητας των ασφαλίσεων και πώς αυτή διαρθρώνεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η μελέτη με θέμα "Υποχρεωτικές και ενθαρρυνόμενες ιδιωτικές ασφαλίσεις στην Ευρώπη" παρουσιάστηκε στις εργασίες της 4ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών από τον γενικό διευθυντή του ΕΙΑΣ κ. Νίκο Σοφρωνά , και είναι βασισμένη σε στοιχεία που αντλήθηκαν από επίσημους φορείς-οργανισμούς όπως: Insurance Europe, MUNICH RE, SWISS RE, EFICERT, NATION MASTER και Ο.Ε.C.D.

Οι χώρες που εξετάστηκαν είναι: Ελλάδα, Αγγλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Ολλανδία, Πορτογαλία.

Τα συμπεράσματα της έρευνας είναι ενδεικτικά και βεβαιώνουν ένα θέμα που έχει επισημανθεί από το ΕΕΑ και αφορά το έλλειμμα στην κινητροδότηση και την υποχρεωτικότητα της ασφάλισης στην Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έρευνα δείχνει ότι οι πολίτες των ευρωπαϊκών χωρών αναφοράς, καλούνται να διαθέτουν προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, συντάξεων, περιουσίας, αυτοκινήτου, αστικής ευθύνης και ειδικών κινδύνων, κατά περίπτωση.

Κυρίαρχη διαπίστωση στις εξεταζόμενες χώρες η υποχρέωση ασφάλισης αστικής ευθύνης για επαγγελματικές ιδιότητες, επιχειρήσεις και οργανισμούς. Αυτό δείχνει ότι τα κράτη νοιάζονται και μεριμνούν για την προστασία αυτών των περιπτώσεων με σκοπό την διασφάλιση αποζημιώσεων εάν ανακύψει ανάγκη. Έτσι διαφυλάσσεται η ισορροπία στην λειτουργία επιχειρήσεων και επαγγελμάτων και διασφαλίζεται η αποτροπή δυσμενών καταστάσεων.

Η κατοχή των ασφαλιστικών προγραμμάτων στις χώρες αναφοράς της έρευνας, προκύπτει είτε υποχρεωτικώς, είτε από κοινού με αντίστοιχα ασφαλιστικά προγράμματα δημόσιων δομών αυτών των χωρών.

Είναι ευδιάκριτη η ευρωπαϊκή εμπειρία αξιοποίησης της ιδιωτικής ασφάλισης σε τομείς των ασφαλίσεων ζωής και υγείας, ασφαλίσεων περιουσίας και ασφαλίσεων αστικής ευθύνης, σε συνταξιοδοτικές ασφαλίσεις, σε ασφαλίσεις κατοικίας και επιχειρήσεων, καθώς και ασφαλίσεων επαγγελματικής αστικής ευθύνης.

Διακρίνονται νέοι κίνδυνοι, από την κλιματική αλλαγή, οι οποίοι διακυβεύουν περιουσιακά στοιχεία και χρειάζεται να δοθούν κίνητρα ή να υπάρξει αντίστοιχη των άλλων χωρών αξιοποίηση της ιδιωτικής ασφάλισης διότι οι κίνδυνοι αυτοί διογκώνονται και οι όποιες καθυστερήσεις στην αντιμετώπισή τους λειτουργούν επιβαρυντικά.

Αντίθετα οι Έλληνες πολίτες καλούνται να διαθέτουν ιδιωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου και, σε απειροελάχιστες περιπτώσεις, ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης. Δηλαδή ο βαθμός ασφαλιστικής προστασίας των Ελλήνων πολιτών και των περιουσιών τους παραμένει σε αξιοπρόσεκτα χαμηλό επίπεδο, συγκριτικά προς πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Μέσα από την σχετική μελέτη-έρευνα του ΕΙΑΣ διαπιστώνεται ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην αξιοποίηση της ιδιωτικής ασφάλισης από τις προαναφερόμενες χώρες είναι η αποτελεσματική κάλυψη και προστασία πολιτών, κοινωνιών και των οικονομιών μέσα από τον επιμερισμό του βάρους που σηκώνει μόνο του το κράτος στην υγεία, στην σύνταξη και στις περιπτώσεις αποζημιώσεων φυσικών καταστροφών .

Η μελέτη αποκαλύπτει επίσης ότι υπάρχουν «συμμαχίες», συνεργασίες και συνέργειες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, με τα συστήματα ιδιωτικής ασφάλισης των χωρών αυτών, προς όφελος των κοινωνιών τους.

Ακόμα δείχνει ότι το μοντέλο συνεργασίας με την ιδιωτική ασφάλιση αποδεικνύεται αποδοτικό και αποτελεσματικό, αφού καθώς αμβλύνει το αλόγιστο δημοσιονομικό κόστος, προς όφελος της κατεύθυνσης των κονδυλίων των κρατικών προϋπολογισμών αυτών των χωρών σε σαφώς αναπτυξιακούς στόχους, εθνικά και κοινωνικά ωφέλιμους.

Συμπερασματικά προκύπτει ότι πλέον οι συνθήκες είναι ώριμες και στην Ελλάδα, ώστε να διαμορφωθούν και κυρίως να εφαρμοσθούν κυβερνητικές πολιτικές ενθάρρυνσης της ατομικής ασφαλιστικής ευθύνης και κινητροδότησής της.

* Δείτε την έρευνα στη στήλη "Συνοδευτικό Υλικό"

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v