Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ερχονται αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας των καζίνο

Το «πράσινο φως» για την έναρξη της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του νομικού πλαισίου που διέπει τα επίγεια καζίνο έδωσε η ΕΕΕΠ με απόφασή της. Η σύσταση επιτροπής και το χρονοδιάγραμμα για τις προτάσεις.

Ερχονται αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας των καζίνο

Στο τέλος Μαρτίου 2023 θα έχει ολοκληρωθεί πρόταση αναδιάρθρωσης του νομικού πλαισίου των καζίνο από Ειδική Επιτροπή που συνέστησε με απόφασή της η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Έργο της Επιτροπής είναι η υποβολή προτάσεων στην ΕΕΕΠ  «επί αναδιάρθρωσης του νομικού πλαισίου που διέπει τα καζίνο, με σκοπό την ενίσχυση της βιωσιμότητάς τους». Στο πλαίσιο ατό θα εξετάσει τις προτάσεις που έχουν ήδη υποβληθεί από τα εν ενεργεία καζίνο στην χώρα μας, ενώ μέλη της Επιτροπή συμμετείχαν και στην «αυτοψία» που έγινε σε καζίνο του Λας Βέγκας ουσιαστικά έχοντας εικόνα της διεθνούς αγοράς.

Η απόφαση

Σύμφωνα με την απόφαση,  η επιτροπή για την αναδιάρθρωση του νομικού πλαισίου των καζίνο «θα συνεδριάζει εκτός ωραρίου εργασίας ή/και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση ή/και κατά τις αργίες ή εξαιρέσιμες ημέρες, μία φορά τουλάχιστον εβδομαδιαίως και θα τηρεί ημερολόγιο εργασιών».

«Έργο της Επιτροπής ορίζεται η μελέτη του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με τη λειτουργία των επιχειρήσεων καζίνο καθώς και η αξιολόγηση και επεξεργασία των προτάσεων των επιχειρήσεων καζίνο, με σκοπό την υποβολή από την ΕΕΕΠ στην Κυβέρνηση προτάσεων θεσμικών παρεμβάσεων που θα τείνουν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των καζίνο, με σεβασμό στις γενικότερες νομικές και συμβατικές δεσμεύσεις της χώρας σχετικά με τα τυχερά παίγνια και σε συμφωνία με τις Συνθήκες και Κανονισμούς της ΕΕ» τονίζεται στην απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια.

Η Επιτροπή θα υποβάλλει στον Πρόεδρο της ΕΕΕΠ μέχρι και την 31η Μαρτίου 2023, αναλυτική έκθεση που θα περιλαμβάνει:

 • Εισαγωγικές πληροφορίες
 • Συνοπτικές πληροφορίες για την κατάσταση και τις προοπτικές της συγκεκριμένης αγοράς, το σκοπό του έργου και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε.
 • Προτάσεις των επιχειρήσεων καζίνο που εξετάστηκαν και απορρίφθηκαν και τους λόγους απόρριψης αυτών
 • Προτάσεις των επιχειρήσεων καζίνο που εξετάστηκαν και έγιναν δεκτές, επί μέρους ή συνολικά και τους λόγους της τροποποίησής τους.
 • Αναλυτική αναφορά στις προτάσεις των επιχειρήσεων καζίνο και συγκεκριμένα: Διατύπωση της πρότασης, τεκμηρίωση της νομικής δυνατότητας υλοποίησής της, αξιολόγηση και εκτίμηση της θετικής χρηματοοικονομικής επίδρασης στη βιωσιμότητα του συνόλου ή ορισμένων επιχειρήσεων καζίνο.
 • Διοικητική σύνοψη, που θα περιλαμβάνει συνοπτικά μεταξύ άλλων και τις προτάσεις της Επιτροπής προς τον Πρόεδρο της ΕΕΕΠ.
 • Πίνακες που θα υποστηρίζουν τα προαναφερόμενα.

Η Επιτροπή  θα αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

 1. Δημήτριος Παπαδόπουλος, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εποπτείας και Επιχειρησιακών Λειτουργιών της ΕΕΕΠ, Πρόεδρος της Επιτροπής.
 2. Αναστασία Πραπιάδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης, μέλος της Επιτροπής.
 3. Αικατερίνη Αντύπα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης, μέλος της Επιτροπής.
 4. Αλεξάνδρα Τσερεμέγκλη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης, μέλος της Επιτροπής.
 5. Ελένη Γληνού, Προϊσταμένη Διεύθυνσης, μέλος της Επιτροπής.
 6. Αντώνης Αλεξίου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης, μέλος της Επιτροπής.
 7. Γεωργία Χαλούλου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης, μέλος της Επιτροπής.
 8. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Μέλος της ΕΕΕΠ, μέλος της Επιτροπής.
 9. Βασίλειος Ζώης, Προϊστάμενος Τμήματος της ΕΕΕΠ, μέλος της Επιτροπής.
 10. Λεωνίδας Καρακίδης, Χρηματοοικονομικός σύμβουλος, μέλος της Επιτροπής.

Χρέη Γραμματείας της Επιτροπής θα εκτελούν οι υπάλληλοι της ΕΕΕΠ:

 1. Άγγελος Νάνος, Προϊστάμενος Τμήματος της ΕΕΕΠ.
 2. Ηλιάνα Μηνιώτη, Προϊστάμενος Τμήματος της ΕΕΕΠ.

Η Επιτροπή θα είναι αμειβόμενη και η αποζημίωση των μελών της καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της ΕΕΕΠ.

Η κρίση των Καζίνο

Όπως τονίζεται από την διοίκηση της Επιτροπής σήμερα πλέον είναι προφανές ότι η αγορά των καζίνο έχει καταστεί κατά μεγάλο μέρος της προβληματική.  «Αξιοσημείωτος αριθμός επιχειρήσεων καζίνο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας, ή βρίσκεται σε φάση αναδιάρθρωσης.  Σημαντικό ρόλο για το γεγονός αυτό διαδραμάτισαν αφενός η πολυετής οικονομική κρίση που ενέσκηψε στη χώρα κατά την περίοδο 2012 – 2019, αφετέρου η πανδημία της οποίας οι επιπτώσεις επηρέασαν σημαντικά τις επιχειρήσεις καζίνο στο σύνολό τους» επισημαίνουν χαρακτηριστικά.

«Αναδεικνύοντας ως βασικό ζήτημα τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί η ανάκαμψη τους η ΕΕΕΠ ακολουθεί μία σαφή πολιτική κύριοι στόχοι της είναι η εξυγίανση η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη της αγοράς των καζίνων» καταλήγουν τα ίδια στελέχη ξεκαθαρίζοντας ότι το κλείσιμο των καζίνο δεν αποτελεί αυτοσκοπό.

Για το λόγο αυτό θεωρείται απαραίτητη η αναδιάρθρωση του νομοθετικού πλαισίου, έργο που αναλαμβάνει η παραπάνω Επιτροπή.

Τα οικονομικά

Αργή ανάκαμψη παρατηρείται στα οικονομικά των καζίνο που δεν έχουν ακόμα επιστρέψει στην κανονικότητα πριν την πανδημία σε αντίθεση με τον κλάδο των διαδικτυακών παιγνίων.

Τα πονταρίσματα στα καζίνο διαμορφώθηκαν σε 1,088 δισ. ευρώ το πρώτο εννεάμηνο του 2022  από 536 εκατ. ευρώ το 2021 (αύξηση 102,9%). Ωστόσο σε σχέση με το 2019 παρατηρείται μείωση 14,65% καθώς τα πονταρίσματα των παικτών ήταν 1,274 δισ. ευρω.

Τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε  135,2 εκατ. από 68,9 το 2021 (αύξηση 96,22%). Σε σχέση με το 2019 καταγράφεται μείωση 29,46% καθώς είχαν φτάσει τα 191,69 εκατ. ευρώ.

Τέλος στα δικαιώματα του δημοσίου έφτασαν τα 31,202 ευρώ  από 15.979 το 2021 (αύξηση 95,2%). Το 2019 τα δικαιώματα του δημοσίου ήταν 44,134  ευρώ (μείωση 29,3%).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v