Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Προϋπολογισμός: Ανοιξε παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης το 2023

Μικρότερο έλλειμμα το 2022. Σήμα για την επενδυτική βαθμίδα στέλνει η κυβέρνηση. Αναμένονται ανακοινώσεις παροχών, με όπλο τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων.

Προϋπολογισμός: Ανοιξε παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης το 2023

Περιθώριο ασφαλούς επίτευξης του στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 1,6% του ΑΕΠ το 2022 και προσδοκίες καλύτερων επιδόσεων με περαιτέρω περιορισμό του, δημιουργούν τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού το Νοέμβριο, τα οποία δείχνουν πρωτογενές έλλειμμα στο μισό σε σχέση με τον ετήσιο στόχο.

Πηγές του υπουργείου Οικονομικών ανέφεραν σήμερα ότι οι εξελίξεις στο μέτωπο του ελλείμματος θα αποτελέσουν το τελευταίο δημοσιονομικό σήμα πριν την επενδυτική βαθμίδα, κλείνοντας με αυτό τον τρόπο κάθε περιθώριο -παρότι είχε ήδη αποκλειστεί- να υπάρξει νέος κύκλος παροχών με δημοσιονομική επίπτωση στο τρέχον έτος.

Αντίθετα, το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό, η Ελλάδα πρέπει να ανακοινώσει έως το τέλος του έτους πώς θα αξιοποιήσει τα χρήματα που θα προκύψουν από τη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων στην τρέχουσα χρήση ενισχύει την προοπτική ανακοινώσεων από τον πρωθυπουργό κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού.

Όπως έχει γράψει το Euro2day.gr, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπουργείου Οικονομικών, από τη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων εκτιμάται πως θα βεβαιωθούν έσοδα τουλάχιστον 600 εκατ. ευρώ, τα οποία δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2023, δημιουργώντας έτσι περιθώριο νέου κύκλου παροχών με εφαρμογή την επόμενη χρονιά, χωρίς να διαταράσσονται οι δημοσιονομικοί στόχοι.

Να σημειωθεί ότι σήμερα ανακοινώθηκε πρωτογενές έλλειμμα ύψους 1.126 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 2.239 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 7.882 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2021, όπως καταγράφουν τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Νοέμβριο.

«Η αύξηση κατά 312 εκατομμύρια ευρώ των καθαρών φορολογικών εσόδων (σ.σ. προ επιστροφών) για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου σε σχέση με τις προβλέψεις της εισηγητικής έκθεσης του κρατικού προϋπολογισμού, επιβεβαιώνει τη θετική δημοσιονομική και μακροοικονομική πορεία με την οποία ολοκληρώνεται το 2022», σχολιάζει ο Θ. Σκυλακάκης. 

«Ειδικότερα η μικρή υπέρβαση των προβλέψεων στα φορολογικά έσοδα καθιστά ασφαλέστερη την επίτευξη του στόχου για το πρωτογενές έλλειμμα το 2022».

Τα στοιχεία

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 53.392 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 250 εκατ. ευρώ ή 0,5% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 58.943 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 440 εκατ. ευρώ ή 0,8% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 50.237 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 502 εκατ. ευρώ ή 1% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 5.551 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 190 εκατ. ευρώ από τον στόχο (5.362 εκατ. ευρώ). Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2.867 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 76 εκατ. ευρώ από τον στόχο (2.943 εκατ. ευρώ).

Για τον Νοέμβριο 2022, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4.523 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 152 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5.165 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 342 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 4.701 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 454 εκατ. ευρώ ή 10,7% έναντι του στόχου. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 642 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 190 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο (452 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 275 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 76 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο (352 εκατ. ευρώ).

 

Οι δαπάνες

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2022 ανήλθαν στα 59.075 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 826 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (59.901 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού, οι πληρωμές παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του στόχου κατά 827 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 8.823 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 1 εκατ. ευρώ, λόγω της βελτιωμένης εκτέλεσης των δαπανών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η προσωρινή αποτύπωση των κυριότερων πληρωμών των δαπανών για δημοσιονομικά μέτρα που ελήφθησαν λόγω της πανδημίας για την περίοδο του Ιανουαρίου - Νοεμβρίου έχει ως εξής:

 • η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στις Περιφέρειες ύψους 160 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,
 • η συνεισφορά του δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων πληγέντων δανειοληπτών ύψους 90 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,
 • η επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε τουριστικές επιχειρήσεις ύψους 42 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,
 • η ενίσχυση των φορέων υγείας με επικουρικό προσωπικό στις Περιφέρειες ύψους 90 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,
 • η έκτακτη επιχορήγηση των πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, γυμναστηρίων, σχολών χορού κ.λπ. ύψους 44 εκατ. ευρώ, από το ΠΔΕ,
 • η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 158 εκατ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων),
 • οι πρόσθετες επιχορηγήσεις προς τον ΕΟΠΥΥ, ύψους 100 εκατ. ευρώ και προς τα νοσοκομεία και τις ΔΥΠΕ, ύψους 259 εκατ. ευρώ καθώς και η αγορά εμβολίων ύψους 286 εκατ. ευρώ,
 • η πρόσθετη επιχορήγηση προς τη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) ύψους 400 εκατ. ευρώ για την κάλυψη της απώλειας εσόδων λόγω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων και η επιχορήγηση προς τον e-ΕΦΚΑ ύψους 150 εκατ. ευρώ για την κάλυψη απώλειας εσόδων από τη μείωση των υπέρ της ΔΥΠΑ συνεισπραττόμενων εισφορών και
 • θ) η κρατική αποζημίωση εκμισθωτών ύψους 58 εκατ. ευρώ, λόγω μειωμένων μισθωμάτων που λαμβάνουν.
Η προσωρινή αποτύπωση των κυριότερων πληρωμών των δαπανών για τα μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, που αφορούν στην Κεντρική Διοίκηση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Νοεμβρίου, έχει ως εξής:
 • επιχορήγηση προς τον ΟΠΕΚΑ ύψους 207 εκατ. ευρώ, η οποία αναλύεται στα εξής επιμέρους: 120 εκατ. ευρώ για την έκτακτη δόση του επιδόματος τέκνου, 46 εκατ. ευρώ για την καταβολή της προσαύξησης της εισοδηματικής ενίσχυσης των δικαιούχων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, 33 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των ΑμεΑ και 7 εκατ. ευρώ για την προσαύξηση της σύνταξης των ανασφάλιστων υπερηλίκων,
 • επιχορήγηση προς τον e-ΕΦΚΑ ύψους 135 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των ευάλωτων συνταξιούχων,
 • επιχορήγηση προς την Κοινωνία της Πληροφορίας για την ενίσχυση φυσικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών με σκοπό την αντιμετώπιση της αύξησης του κόστους των καυσίμων κίνησης (fuel pass) ύψους 302 εκατ. ευρώ και για την ενίσχυση λόγω αυξημένων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος (power pass) ύψους 296 εκατ. ευρώ,
 • επιχορήγηση προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 50 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών στην ελληνική κτηνοτροφία λόγω των διεθνών εξελίξεων,
 • αποζημίωση ειδικού σκοπού για τη στήριξη εκμεταλλευτών και οδηγών ΤΑΞΙ ύψους 5 εκατ. ευρώ,
 • επιδότηση του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) κίνησης ύψους 217 εκατ. ευρώ και
 • ενίσχυση του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης κατά 1.000 εκατ. ευρώ.

Για την περίοδο του Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2022, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, κατά 1.668 εκατ. ευρώ.

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v